Ngày 30 – Kết Cục Của Mưu Kế Loài Người

733

I Các Vua 22:29-40

29 Vậy vua của Y-sơ-ra-ên và vua Giê-hô-sa-phát của Giu-đa đi lên Ra-mốt Ga-la-át. 30 Vua của Y-sơ-ra-ên nói với Giê-hô-sa-phát: “Tôi sẽ cải trang và xung trận, nhưng vua cứ mặc vương bào.” Vậy vua Y-sơ-ra-ên cải trang cho mình và xông vào chiến trận.

31 Khi ấy vua của A-ram có truyền lịnh cho ba mươi hai tướng chỉ huy các đạo quân có các xe chiến mã: “Các ngươi chớ đánh ai, bất kể nhỏ hay lớn, mà chỉ nhắm vào vua Y-sơ-ra-ên mà đánh cho ta.” 32 Khi các tướng chỉ huy các đạo quân có các xe chiến mã thấy Giê-hô-sa-phát, họ nghĩ: “Chắc là vua Y-sơ-ra-ên đây rồi.” Cho nên họ cùng nhau tấn công vào vua; nhưng khi Giê-hô-sa-phát gào thét lên, 33 họ nhận ra đấy không phải là vua Y-sơ-ra-ên, cho nên họ quay trở lại và không đuổi theo vua nữa.
34 Nhưng có một người giương cung bắn đại, không ngờ tên lại trúng ngay vào giữa khớp áo giáp của vua Y-sơ-ra-ên. Vua nói với người đánh xe của mình: “Hãy quay trở lại và đưa ta ra khỏi chiến trường, vì ta đã bị thương.” 35 Nhưng ngày hôm đó, trận chiến đã trở nên khốc liệt, cho nên người ta phải đỡ cho vua đứng trên xe chiến mã mà đối diện với quân A-ram. Máu từ vết thương của vua chảy xuống ướt đẫm cả sàn xe, và đến chiều tối thì vua chết. 36 Hoàng hôn đến, người ta rao lên giữa đội quân rằng: “Ai nấy hãy trở về thành mình! Ai nấy hãy trở về xứ mình!”

37 Vậy vua qua đời và được đem về Sa-ma-ri; người ta chôn cất vua tại Sa-ma-ri. 38 Họ rửa chiếc xe chiến mã của vua bên bờ hồ Sa-ma-ri, chỗ các gái điếm tắm rửa, và chó đến liếm máu của vua, đúng y như lời của Chúa đã phán trước. .

39 Những việc khác của A-háp, tất cả những việc vua làm, cung điện bằng ngà vua xây cất, và tất cả những thành vua xây dựng, há chẳng được chép trong sách Sử Ký của Các Vua Y-sơ-ra-ên sao? 40 Vậy A-háp an giấc với các tổ phụ mình và A-cha-xia, con trai vua, lên ngôi kế vị.

Suy gẫm:

1. Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

Câu 38

Đức Chúa Trời làm như Ngài phán. Đối với vua và các tiên tri khác, dường như tiên tri Mi-chê đang nói dối nhưng giờ đây mọi sự được chứng tỏ rằng sứ điệp ông nói là sự thật. Người ta không cần phải bận tâm xem lời đó là thật hay không. Lời là thật hay dối không phụ thuộc vào bao nhiêu người ủng hộ cho lời đó nhưng phụ thuộc lời đó đến từ Chúa hay không. Đức Chúa Trời làm trọn mọi điều Ngài đã phán rằng Ngài sẽ làm. Bạn phán quyết một người là đúng hay sai cách như thế nào? Bạn có phán xét dựa trên địa vị xã hội hoặc tình hình học vấn hay không?

2. Ngài ban cho tôi bài học gì?

Câu 30-35

A-háp và Giê-hô-sa-phát cùng đi lên Ra-mốt Ga-la-át. A-háp giả trang để xông trận. Ông nghĩ rằng đó là một mưu kế hay để tránh khỏi những kẻ săn đuổi mình. Lúc bắt đầu cuộc chiến tưởng như mọi chuyện diễn ra đúng kế hoạch. Dường như lời tiên tri của Mi-chê không thể ứng nghiệm. Nhưng một mũi tên lạc bắn trúng A-háp và thiêu rụi kế hoạch của vua. A-háp bị thương muốn lui khỏi chiến trường nhưng giống như một con cá sa lưới, ông không thể thoát khỏi vì không cầm cự nổi vết thương. Sự kiện này cho chúng ta thấy mưu kế con người không thể đánh bại kế hoạch của Đức Chúa Trời. Bạn đang làm theo sự dạy dỗ của Chúa trong những hành động và kế hoạch nào?  Bạn có tin cậy nơi sự khôn ngoan riêng không?

Câu 38

Xe ngựa nơi máu A-háp đổ ra được rửa nơi ao các gái điếm thường tắm và những con chó liếm máu của ông. Thông qua điều này, mọi sự đều ứng trọn y như điều Chúa đã phán.

Cầu nguyện

Nguyện con không theo suy nghĩ nông cạn của con nhưng vâng theo Lời Chúa.

Bình Luận: