Home Dưỡng Linh BẢO HIỂM LINH HỒN

BẢO HIỂM LINH HỒN

by Thạch Huỳnh
30 đọc

Ngày nay, chuyện mua bán bảo hiểm không còn xa lạ với chúng ta. Xã hội càng văn minh càng có nhiều loại bảo hiểm. Và người ta cũng đua nhau mua và bán đủ thứ bảo hiểm: Bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm y tế, bảo hiểm giao thông, bảo hiểm tài sản. Nhưng có ai bán “bảo hiểm linh hồn” Xin thưa ngay là có! Chúa Giê-xu có loại bảo hiểm độc nhất vô nhị là Bảo Hiểm Linh Hồn.
Khi còn tại thế, Chúa Giê-xu đã sáng tạo bảo hiểm linh hồn bằng cách sống gương mẫu và dạy nhiều điều:

  1. Hãy ăn năn và tin vào Tin Mừng”: “Kỳ đã trọn,nước Đức Chúa Trời đã đến gần; các ngươi hãy ăn năn và tin đạo Tin Lành.”(Mác 1:15); Hãy đi rao giảng Tin Mừng cho muôn dân: “Ngài phán cùng các sứ đồ rằng: Hãy đi khắp thế gian, giảng Tin Lành cho mọi người.” (Mác 16:15),

2. Hãy yêu thương nhau như Thầy yêu thương anh em: “Ta ban cho các ngươi một điều răn mới, nghĩa là các ngươi phải yêu nhau; như ta đã yêu các ngươi thể nào, thì các ngươi cũng hãy yêu nhau thể ấy” (Giăng 13:34);

3. Hãy tha thứ nhau: “Dầu trong một ngày, họ phạm tội cùng ngươi bảy lần và bảy lần trở lại cùng ngươi mà nói rằng: Tôi ăn năn, thì hãy tha tội cho họ.” (Lu-ca 17:4); “Phi-e-rơ bèn đến gần Đức Chúa Jêsus mà hỏi rằng: Thưa Chúa, nếu anh em tôi phạm tội cùng tôi, thì sẽ tha cho họ mấy lần? Có phải đến bảy lần chăng? Ngài đáp rằng: Ta không nói cùng ngươi rằng: đến bảy lần đâu, nhưng đến bảy mươi lần bảy” (Ma-thi-ơ 18:21-22).

Nghe chừng đơn giản, nhưng không hề dễ chút nào. Nhưng thật may mắn và hạnh phúc cho chúng ta, vì Chúa lại hứa chắc chắn rằng: “cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Và nầy, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế.” (Ma-thi-ơ 28:20) Đó là nhiệm vụ mà Chúa Giê-xu đã truyền cho sứ đồ khi xưa và tất cả người con Chúa ngày nay chớ quên bổn phận, trách nhiệm của mình. Chúa không bắt ép ai, cho hoàn toàn tự do, ai làm thì được thưởng. Và mỗi người con Chúa đều là sứ giả rao truyền Tin Mừng, là chứng nhân cho Thiên Chúa, là nhân viên “bán” Bảo Hiểm Linh Hồn, cũng là Bảo Hiểm Nước Trời. Trước khi về trời, Chúa Giê-xu biết con dân Chúa quá non yếu nên lại hứa ban Chúa Thánh Linh để họ có đủ sức mạnh mà dấn thân phục vụ. Sau khi về trời, Chúa đã giữ đúng lời hứa và đã gởi Đức Thánh Linh đến với mọi người vào ngày Lễ Ngũ Tuần.

Khi bán bảo hiểm, các nhân viên của các công ty bảo hiểm đều “nói khéo” để bán được nhiều hợp đồng bảo hiểm, nghĩa là tăng doanh thu không chỉ cho công ty mà còn cho chính nhân viên đó. Bán bảo hiểm là một dạng kinh doanh, tất nhiên không thể không có sự thiếu trung thực – dù không là lừa đảo. Nói hay, nói tốt thì người ta mới đủ tin và dám mua. Nhưng “Tổng Công Ty Thiên Quốc” lại hoàn toàn không “bán” bảo hiểm linh hồn kiểu như vậy, vì khi “bán” bảo hiểm linh hồn thì “nhân viên” hầu như bị thua thiệt chứ chẳng lời lãi gì ở đời này. Không chỉ vậy, khó hơn là nhân viên không được phép “dụ dỗ” hoặc “nói ngon nói ngọt” để người khác tin theo đạo Tin Lành như mình, đặc biệt khi “bán” bảo hiểm inh hồn, không cần nói nhiều, thậm chí hoàn toàn im lặng, chỉ hành động, sống gương mẫu để người ta thấy đúng thì tự nguyện “mua”.

Sứ đồ Phao lô đã “mua” đã hiên ngang “bán” loại bảo hiểm này: “Hãy giảng đạo, cố khuyên, bất luận gặp thời hay không gặp thời, hãy đem lòng rất nhịn nhục mà bẻ trách, nài khuyên, sửa trị, cứ dạy dỗ chẳng thôi”. (2 Ti-mô-thê 4:2). Khó lắm! Vì quá khó nên càng cần có Chúa Thánh Linh soi sáng và hỗ trợ.

Là thừa tác viên của ơn cứu rỗi, phải tìm đủ mọi cách công bố Tin Mừng, làm cho Tin Mừng hiện diện trong hệ thống phức tạp các mối quan hệ xã hội. Không phải chỉ là làm sao đem Tin Mừng đến được với con người trong xã hội mà còn phải biết làm sao cho xã hội được thấm nhuần Tin Mừng được phong phú lên nhờ Tin Mừng.

Những người con Chúa phải luôn mạnh mẽ triển khai rộng Luật Chúa. Tuân thủ Luật Chúa, thực hiện những gì Lời Chúa, trong Kinh Thánh – chính là cách vừa “bán” vừa “mua” Bảo Hiểm Linh Hồn cho mình. Nhưng muốn đủ sức mạnh để sống dấn thân thì phải cầu xin Chúa Thánh Linh giúp đỡ.

Nếu những người thân của chúng ta chưa mua bảo hiểm cho linh hồn thì ta có bằng lòng giúp họ mua bảo hiểm hôm nay không? Chính chúng ta phải tìm cách tiếp cận kiên trì bán loại bảo hiểm linh hồn mà Chúa Giê-xu mong tất cả con dân Chúa thực hiện. Thánh Kinh xác nhận rằng Chúa Thánh Linh luôn luôn vùa giúp mỗi khi chúng ta kêu gọi mọi người mua. Quyết định là ở đối tượng chúng ta liên hệ. Vây ta không nên trì hoãn vì nếu mọi người cố bám víu vào của cải đời nầy thì hãy nghe lời Chúa Giê-xu cảnh cáo, “Nếu đêm nay mạng sống anh bị lấy đi thì những của cải ấy sẽ thuộc về ai?

Chính Chúa Giê-xu đã kêu gọi: “Hỡi những ai đang mệt mỏi và nặng gánh, hãy đến cùng Ta. Ta sẽ cho các ngươi được an nghỉ.” Và Ngài cũng nói thêm, “Ta không bao giờ xua đuổi người đến cùng Ta”. Còn lời mời nào ân cần hơn nữa? Hãy kêu gọi mọi người đáp ứng lời mời của Ngài hôm nay đi để linh hồn được bảo hiểm.

Người khôn ngoan chính là người sống trong hiện tại nhưng biết hướng về tương lai, ở trong thế giới hữu hình nhưng luôn chuẩn bị cho mình những giá trị và tài sản vô hình thiêng liêng.cõi đời đời mai sau. Người khôn ngoan là người biết rằng không có gì quý bằng linh hồn, không có gì quan trọng cho bằng sự sống mai sau với Đức Chúa Trời. Từ chỗ nhận biết này người khôn ngoan sẽ lo việc bảo hiểm linh hồn của mình một cách nhiệt thành hơn.

Có một phương cách bảo hiểm linh hồn mà bất cứ ai chịu khó đầu tư cũng đều nắm chắc phần thắng. Đó là tin Chúa để luôn có được cơ hội thưa chuyện(cầu nguyện) cùng Cha mình, chính là Thiên Chúa. Ai được thưa chuyện cùng Chúa nhất định được rỗi linh hồn.


Mong rằng ngay chính hôm nay, giữa mùa đại dịch COVID-19 chúng ta hãy quyết định tìm người mua, để bán cho bằng được BẢO HIỂM LINH HỒN là loại bảo hiểm mà người mua không cần phải chi trả một khoảng chi phí nào cả.
Amen!

Bình Luận:

You may also like