Home Dưỡng Linh Radio Mana Thuộc Linh – Phần 85: Tội không được tha thứ

Radio Mana Thuộc Linh – Phần 85: Tội không được tha thứ

by Radio Mana Thuộc Linh
30 đọc

Kinh thánh:  Ma-thi-ơ 12: 30-32
30 Ai không ở với ta, thì nghịch cùng ta; ai không thâu hiệp với ta, thì tan ra. 31 Ấy vậy, ta phán cùng các ngươi, các tội lỗi và lời phạm thượng của người ta đều sẽ được tha; song lời phạm thượng đến Đức Thánh Linh thì sẽ chẳng được tha đâu. 32 Nếu ai nói phạm đến Con người, thì sẽ được tha; song nếu ai nói phạm đến Đức Thánh Linh, thì dầu đời nầy hay đời sau cũng sẽ chẳng được tha.

Lời ngỏ: 
“Có tội ác nào tày trời đến độ không thể tha thứ được không?” Đây là tiêu đề của một bài  báo trong năm 2014 của Tạp chí Times. Tiêu đề này là lời trích dẫn câu hỏi của một vị luật sư người Campuchia. Vị này tiết lộ mình đã từng làm giám đốc cơ quan mật vụ của Khơ-me đỏ. Sau 20 năm lẫn trốn, nay ông thú nhận là ông đã trực tiếp nhúng tay vào vụ thảm sát ít nhất là 12.000 người Khơ-me. Sau khi thú nhận những tội lỗi tày trời đó và tự hỏi tội giết người thảm sát như thế có được tha thứ không? Một vị mục sư thuộc tỉnh Bat-ta-na-pan đã giúp người này ăn năn tội lỗi và tiếp nhận Chúa Giê-xu để nhận được sự tha thứ. 

    Đức Chúa Trời của chúng ta là Đấng không chấp nhận tội lỗi nhưng Ngài yêu tội nhân. Ngài giàu lòng thương xót, chậm giận, hay làm ơn và đầy lòng nhân từ nhưng Ngài không thể dung thứ tội lỗi. Cho nên để được Chúa chấp nhận và có thể hiện diện trước mặt Ngài thì tất cả chúng ta là những con người phạm tội- tức là thiếu mất mối tương giao với Đức Chúa Trời, chúng ta cần đến với Chúa, ăn năn và chắc chắn Chúa sẽ tha thứ như lời Ngài phán hứa rằng “Nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác” (I Giăng 1:9) Vì vậy, tất cả những tội lỗi mà chúng ta đã phạm như: giả dối, tham lam, dâm dục, ghanh ghét, kiêu ngạo, giả hình, hay là gì chăng nữa thì bởi huyết của Chúa Giê-xu đều có thể rửa sạch mọi tội lỗi đó. Tuy nhiên, có một trọng tội mà Đức Chúa Trời không tha thứ được, đó là tội “phạm thượng” chống lại Đức Thánh Linh.
    Trước khi hiểu được điều này chúng ta cần xem lại bối cảnh của câu chuyện xảy ra trước đó. Chúa Giê-xu đã trói buộc được sự chiếm ngự của ma quỷ trên một người bị quỷ ám được đưa đến với Ngài. Người này vừa bị đui mù vừa câm điếc. Chúa đã chữa lành thuộc thể lẫn thuộc linh cho người đó. Thay vì công nhận năng quyền của Ngài đã triệt hạ được Sa-tan, đã chiến thắng quỷ vương thì những kẻ chống đối đã phỉ báng Ngài rằng Chúa đã dùng quyền lực của chúa quỷ mà trừ quỷ. Sau những lời đáp trả lại sự tố cáo phi lý của họ, Chúa Giê-xu đã đưa ra hai kết luận quan trọng và đó là chủ đề của bài hôm nay.

1. Con người không thể đứng trung lập (câu 30)
    “Ai không ở với ta, thì nghịch cùng ta; ai không thâu hiệp với ta, thì tan ra.”
Tại đây Chúa Giê-xu đã vạch rõ ra rằng, người nào không thuận hay không liên hiệp với Ngài thì đều là nghịch lại với Ngài, mà kẻ nghịch với Đức Chúa Trời là thế lực tối tăm đang cai trị trong thế gian này, đó chính là Sa-tan và những kẻ theo nó. Đối với Chúa Giê-xu, không thể có thái độ trung lập được. Ai đang đứng trung lập trong cuộc chiến đấu của điều thiện chống điều ác, là đã tự chọn phân rẽ với Đức Chúa Trời, là chọn đứng vào hàng ngũ của Sa-tan. Ai không một lòng một dạ theo Đức Chúa Trời, là đã chọn việc chối bỏ Ngài. Chỉ có hai lập trường, Chúa làm chủ, hoặc bị Sa-tan chiếm hữu chứ không thể trung dung đứng giữa được.
    Tuy nhiên, chúng ta phải hiểu rằng, không phải tất cả những người tin Chúa đều sẽ giống nhau ở mọi mức độ, có thể sẽ khác nhau về nhiều phương diện nhưng tất cả đều có cùng một đức tin chung nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu, có ý muốn thực hành đời sống theo Lời Chúa dạy để mỗi ngày giống Đấng Christ hơn và có lòng cộng tác với những anh em cùng đức tin để hướng đến mục đích là xây dựng Vương Quốc của Đức Chúa Trời.

2. Tội không thể tha thứ (câu 31-32)
    Những người đang ra sức chống đối và xuyên tạc những việc Chúa Giê-xu làm bởi năng quyền của Đức Thánh Linh là xúc phạm đến Đức Thánh Linh. Không phải họ không thấy công việc quyền năng mà Chúa Giê-xu đang làm, nhưng họ đã chối bỏ và cương quyết gán quyền đó là bởi Sa-tan và không thừa nhận Ngài đến từ Đức Chúa Trời, họ đã coi Thánh Linh hành động trong Chúa Giê-xu là quyền lực Sa-tan. Đây là lời phạm thượng, là sự bất kính, xấc xược và xúc phạm đến Chúa Thánh Linh và tội đó sẽ không bao giờ được tha thứ. Những tội lỗi như rủa sả Đức Chúa Trời hoặc cố ý hạ thấp những điều liên quan đến Đức Chúa Trời.
    Tội phạm đến Chúa Thánh Linh không bao giờ được tha không phải vì Chúa không muốn tha thứ nhưng vì người phạm tội không ăn năn để được tha thứ. Vì ăn năn là bước đầu tiên người có tội cần phải thực hiện thì mới có thể nhận được sự tha thứ từ Chúa. Đức Thánh Linh là Thần Lẽ Thật, là Đấng cáo trách tội lỗi con người và là Đấng mặc khải cho con người biết Chân Lý cứu rỗi, nhưng nếu con người lại cố tình coi Chúa Thánh Linh là quyền lực Sa-tan. Chỉ có Chúa Thánh Linh mới có quyền năng giúp con người thức tỉnh, mà khi lòng con người đóng chặt, mắt thuộc linh không mở ra, thì không thể nào có thể hiểu biết Chân Lý, không biết tội để ăn năn thì không được tha thứ và không thể nhận được sự cứu rỗi được.

Bài học áp dụng:
Đây là một lời cảnh cáo nghiêm trọng. Tội lỗi không thể tha thứ ngày hôm nay là tình trạng vô tín đang lan tràn khắp nơi. Đức Thánh Linh vẫn đang cáo trách thế gian về tội lỗi, về sự công chính và sự phán xét như Lời Kinh Thánh trong Giăng 16:8. Vì vậy, ai chối bỏ sự cáo trách của Chúa Thánh Linh và tiếp tục cố ý không ăn năn chính là phạm tội không thể tha thứ được nữa. Chẳng những không được sự tha thứ trong đời này mà cả trong đời sau nữa.  
Hôm nay bạn đã nghe đến lời cảnh báo này thì ước mong trong lòng bạn đang nhận được sự thức tỉnh của Đức Thánh Linh và sớm xem xét tấm lòng mình, nếu còn điều nào bạn cảm nhận không được tinh sạch thì mời bạn hãy ăn năn và để huyết Chúa Giê-xu thanh tẩy và tha thứ hầu bạn chắc chắn đã thuộc về Chúa và nhận được tình yêu của Ngài. Vì tình yêu thương của Đức Chúa Trời đã được bày tỏ rõ ràng: “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con Một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.” (Giăng 3:16)”. Chỉ có một sự lựa chọn duy nhất là: “Hễ ai tin Con thì có sự sống đời đời” Chỉ cần tin Chúa Giê-xu là Đấng Cha sai đến chuộc tội cho chúng ta thì chắc chắn bạn nhận được sự sống vĩnh hằng. “Nhưng bất cứ ai từ chối Con sẽ không thấy sự sống vì cơn giận của Chúa vẫn còn trên người ấy” (Giăng 3:36). Đó là tội phạm mà Đức Chúa Trời không thể tha thứ được nữa. 

Cầu nguyện:
Lạy Chúa,
Xin Lời Ngài hôm nay là sự cảnh tỉnh cho con. Xin giúp con có sự nhạy bén với sự cáo trách của Chúa Thánh Linh, cho con có lỗ tai thuộc linh, đôi mắt thuộc linh không bị khiếm khuyết để con có thể nghe và thấy được chinh Ngài đang phán dạy với con. Chúa Thánh Linh ơi, xin giúp con luôn luôn ý thức sự hiện diện của Ngài trong con để con có thể sống một đời sống không làm buồn lòng Ngài.  Con cầu nguyện nhân danh Chúa Giê-xu. Amen.

Nguồn: Radiomanavn.blogspot.com

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like