Ngày 29 – Nghèo Khó Bên Trong Sự Giàu Sang

426

I Các vua 10:14-29

14 Số vàng mà vua Sa-lô-môn thâu nhận hàng năm cân nặng khoảng hai mươi hai ngàn năm trăm ký-lô, 15 ngoài số lợi tức thu được từ những thương gia và những người buôn bán đổi chác, và từ tất cả các vua Ả-rập và các quan trưởng của các tỉnh đem nộp.
16
Vua Sa-lô-môn làm hai trăm chiếc thuẫn lớn bọc vàng dát mỏng. Mỗi chiếc dùng gần bốn ký-lô vàng. 17 Vua cũng cho làm ba trăm chiếc thuẫn nhỏ hơn bọc vàng dát mỏng. Mỗi chiếc dùng gần hai ký-lô vàng. Rồi vua cho đặt những thuẫn đó trong cung Rừng Li-ban.

18 Vua cũng cho làm một chiếc ngai lớn bằng ngà, bọc vàng ròng. 19 Chiếc ngai có sáu cấp. Phần cao nhất của ngai là chỗ dựa lưng có hình tròn, hai bên chỗ ngồi có chỗ gác tay, bên cạnh hai chỗ gác tay là hai con sư tử, 20 cũng có mười hai con sư tử khác, mỗi con đứng ở mỗi đầu của sáu cấp. Chưa hề có vương quốc nào làm như vậy. 21 Tất cả các ly chén vua dùng để uống đều bằng vàng, và tất cả các vật dụng trong cung Rừng Li-ban đều bằng vàng ròng. Không có món chi làm bằng bạc. Vì trong thời của Sa-lô-môn bạc không có giá trị gì. 22 Vì nhà vua có một đoàn tàu Ta-rê-si đi biển với đoàn tàu của Hi-ram. Cứ ba năm đoàn tàu Ta-rê-si ấy trở về mang theo vàng, bạc, ngà voi, khỉ và công.
23
Vì thế vua Sa-lô-môn trổi hơn các vua trên đất về giàu có và khôn ngoan. 24 Thiên hạ đều mong được diện kiến Sa-lô-môn, để nghe sự khôn ngoan mà Đức Chúa Trời đã ban cho tâm trí vua. 25 Ai đến cũng đem theo lễ vật; nào là các vật bằng bạc, bằng vàng, quần áo, vũ khí, hương liệu, ngựa và lừa; cứ thế hết năm nầy qua năm khác.

26 Sa-lô-môn cũng thâu thập các xe chiến mã và ngựa. Vua có một ngàn bốn trăm xe chiến mã và mười hai ngàn ngựa. Vua giữ các xe chiến mã trong những thành của các đạo quân có các xe chiến mã gần bên vua tại Giê-ru-sa-lem. 27 Vua làm cho bạc trở nên tầm thường như sỏi đá và gỗ bá hương nhiều như gỗ sung ở các chân đồi. 28 Sa-lô-môn cho mua ngựa từ Ai-cập và Cơ-ve về. Những người phụ trách mậu dịch của vua đến tận Cơ-ve trả giá mua về. 29 Một xe chiến mã mua từ Ai-cập giá gần bảy ký bạc, còn một con ngựa giá khoảng một ký bảy. Rồi các thương gia của hoàng gia đem bán lại cho các vua của dân Hê-tít và các vua của dân A-ram.


SUY GẪM:


Câu 14,15,23-25:

Trong thời kỳ chính trị và ngoại giao hoà bình, Sa-lô-môn cũng chú trọng đến những lợi ích kinh tế. Khả năng thương mại hàng hải mang lại cho ông những món lợi khổng lồ (c.14,15) và giàu sang cùng sự khôn ngoan của ông trở thành mối đe doạ cho những quốc gia láng giềng. Đó là lý do vì sao họ lại tặng lễ vật cho Sa-lô-môn và muốn kết ước với ông. Tất cả những lợi ích này đều bởi sự chúc phước mà Đức Chúa Trời đã hứa ban. Chúa đẹp lòng khi Sa-lô-môn dùng sự khôn ngoan của mình để đưa ra những phán quyết không thiên vị; tuy nhiên, Sa-lô-môn bắt đầu dùng sự khôn ngoan này để tìm kiếm sự giàu sang cho riêng mình. Chúng ta hãy tỉnh thức, đừng quá say sưa với thành công của mình mà quên đi mối nguy hiểm đang rình rập xung quanh, quên đi những ơn phước và Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta.


Câu 16-22:

Trong thời kỳ hoà bình, Sa-lô-môn đã dùng những vật dụng xa xỉ. Ngai vàng của vua làm bằng ngà voi bọc vàng ròng, mười hai con sư tử, mỗi con đứng ở mỗi đầu của sáu cấp. Có quá nhiều vàng đến mức bạc chẳng có giá trị gì. Cứ ba năm một lần đoàn tàu Ta-rê-si trở về mang theo vàng, bạc, ngà voi, khỉ và công. Vua Sa-lô-môn trổi hơn tất cả về sự giàu có. Nhưng đối với người đánh mất sự khôn ngoan để nhận biết Đức Chúa Trời, mọi thứ giàu sang đều trở nên vô nghĩa.


Câu 26-29:

Vua không được thâu nhập quá nhiều ngựa cho mình hay khiến dân sự quay trở lại Ai-cập, cũng không được có nhiều vợ và thâu trữ vàng bạc (Phục Truyền 17:14-17). Nhưng Sa-lô-môn đã tảng lờ tất cả những lời cảnh báo này, củng cố sức mạnh quân sự của vương quốc mình, và trở nên giàu có nhờ hoạt động thương mại, mua rất nhiều ngựa từ Ai-cập về và hàng năm nhận ngựa như là một cống phẩm (c.25).

 

Cầu nguyện:

Cho dù dư dật hay thiếu thốn, con vẫn thoả mãn với sự khôn ngoan từ nơi Đức Chúa Trời.

Bình Luận: