Ngày 28 – Nữ Hoàng Sê-Ba Thăm Sa-lô-môn

995

I Các Vua 10:1-13

1 Khi nữ hoàng của Sê-ba nghe danh tiếng của Sa-lô-môn, là danh có được nhờ danh Chúa, thì bà đến để thử tài vua, bằng những câu hỏi hóc búa. 2 Nữ hoàng đến Giê-ru-sa-lem với một đoàn tùy tùng rất đông, có những lạc đà chở các hương liệu, rất nhiều vàng, và các loại ngọc thạch. Khi đến gặp Sa-lô-môn, bà nói cho vua nghe những gì bà đã suy nghĩ trong lòng. 3 Sa-lô-môn giải đáp tất cả các câu hỏi của bà. Chẳng có điều gì là bí ẩn mà vua không giải nghĩa cho bà được. 4 Khi nữ hoàng của Sê-ba đã chứng kiến tất cả sự khôn ngoan của Sa-lô-môn và cung điện vua đã xây, 5 thức ăn trên bàn vua, dinh thự của quần thần, cơ cấu tổ chức các quần thần và y phục của họ, các quan dâng thức uống cho vua, và các của lễ thiêu vua dâng trong Đền Thờ Chúa, thì bà hết hồn.

6 Bà nói với vua: “Những gì tôi nghe nói trong xứ của tôi về các thành quả và sự khôn ngoan của vua đều là thật, 7 nhưng tôi không tin những điều ấy cho đến khi tôi đến đây và thấy tận mắt. Những điều tôi nghe chỉ là một nửa. Sự khôn ngoan và giàu sang của vua thật vượt quá những gì tôi đã nghe. 8 Phước hạnh thay cho các vợ của vua! phước hạnh thay cho bầy tôi của vua, là những người thường xuyên chầu chực trước mặt vua và được nghe sự khôn ngoan của vua! 9 Chúc tụng CHÚA là Đức Chúa Trời của vua, là Đấng đã hài lòng nơi vua và đặt vua trên ngôi của Y-sơ-ra-ên! Vì Chúa yêu thương Y-sơ-ra-ên mãi mãi, nên Ngài đã lập vua làm vua, để thi hành công lý và lẽ công chính.”
10
Rồi bà tặng vua một trăm hai mươi ta-lâng vàng, rất nhiều hương liệu và ngọc thạch. Chưa bao giờ có ai đem hương liệu đến nhiều như số hương liệu của nữ hoàng Sê-ba đã tặng cho vua Sa-lô-môn.

11 Ngoài ra, đoàn tàu của Hi-ram, đem vàng từ Ô-phia về, cũng chở theo rất nhiều gỗ đàn hương và ngọc thạch từ Ô-phia về nữa. 12 Vua lấy các gỗ đàn hương đó làm cột trong đền của Chúa, trong cung điện hoàng gia, làm đàn lia và đàn hạc cho các ca sĩ. Ngày nay, thứ gỗ đàn hương đó không ai đem đến và cũng không còn thấy nữa.
13
Trong khi đó, vua Sa-lô-môn cũng tặng cho nữ vương Sê-ba bất cứ điều gì bà thích, ngoài những gì vua đã tặng cho bà theo sự giàu sang của vua. Đoạn bà và đoàn tùy tùng của bà lên đường trở về nước của bà.

SUY GẪM:

Câu 1-3

Bằng việc giải đáp tất cả các câu hỏi hóc búa của nữ hoàng Sê-ba, vua Sa-lô-môn đã chứng tỏ sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời. Nhưng khởi đầu vương triều của Sa-lô-môn, ông đã dùng sự khôn ngoan để giải quyết xung đột giữa hai người gái điếm. Còn giờ đây,  ông đang thoả mãn trí tò mò của nữ hoàng Sê-ba, người đã diện kiến vua với rất nhiều hương liệu quý giá và một đoàn tùy tùng đông đảo. Chúng ta không nói rằng việc này là xấu, nhưng không giống như lần đầu khi ông nhận được sự khôn ngoan, ông đã không còn mang lại lợi ích cho dân sự của mình nữa mà chỉ muốn nhận được sự kính phục cho riêng mình. Hãy kiểm tra lại mình, liệu có phải bạn đang sử dụng tài năng được ban cho để có được tri thức của con người và làm giàu thêm. Hãy nhớ rằng trước hết bạn nhận được tài năng là để hầu việc Đức Chúa Trời.

Câu 8-13:

Khi đọc những dòng chữ viết rằng số hương liệu mà nữ hoàng Sê-ba dâng tặng “ngày nay không ai đem đến và cũng không còn thấy nữa” cho ta thấy đây là thời kỳ hoà bình tột đỉnh mà vua Sa-lô-môn trải qua. Nhưng đây cũng là tột đỉnh của sự khó khăn. Sa-lô-môn đã từng cầu xin sự khôn ngoan để có thể phân biệt chính tà để trị vì dân sự. Giờ đây ông đang dùng chính sự khôn ngoan đó để tô điểm cho cung điện của mình (c.10-12). Nữ hoàng ngoại quốc đã nhắc nhở ông về sự trị vì với “công lý và lẽ công chính” (c.9) trong chuyến viếng thăm của bà. Sự suy xét thực sự dành cho Sa-lô-môn không phải là xem ông có khôn ngoan hay không, nhưng thực chất là xem ông sẽ phản ứng ra sao trước sự ngợi khen trực tiếp dành cho ông và không hẳn là dành cho Chúa. Khi dâng lời ngợi khen Chúa, thâm tâm chúng ta không thể cũng khen ngợi cả những thành tựu và khả năng của những vị lãnh đạo của mình nữa.

Cầu nguyện:

Xin khiến con không tự tôn cao mình vì sự khôn ngoan mà Chúa đã ban cho con

Bình Luận: