Home Dưỡng Linh 12 Câu Kinh Thánh Khích Lệ Trong Thời Gian Khó Khăn

12 Câu Kinh Thánh Khích Lệ Trong Thời Gian Khó Khăn

by ibelieve.com
30 đọc

Để được hướng dẫn:

“Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con; phàm trong các việc làm của con khá nhận biết Ngài, thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con.” (Châm-ngôn 3:5-6)

Để có đức tin rằng Chúa lớn hơn bất kỳ điều gì chúng ta phải đối mặt:

Ta đã bảo các con những điều nầy, để các con có sự bình an trong Ta. Các con sẽ có hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy vững lòng, Ta đã thắng thế gian rồi.” (Giăng 16:33)

Để có lòng can đảm:

“Chẳng phải Ta đã truyền phán với con sao? Hãy mạnh dạn, can đảm! Chớ run sợ, chớ kinh hãi! Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của con vẫn ở cùng con trong mọi nơi con đi.” (Giô-suê 1:9)

Để có được sự yên nghỉ:

“Hỡi những ai mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến với Ta, Ta sẽ cho các ngươi được an nghỉ. Ta có lòng nhu mì, khiêm nhường; hãy gánh lấy ách của Ta và học theo Ta thì linh hồn các ngươi sẽ được an nghỉ. Vì ách Ta dễ chịu và gánh Ta nhẹ nhàng.” (Ma-thi-ơ 11:28-30)

Vì sự nhắc nhớ của Chúa về tình yêu thương:

“Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ngự giữa ngươi, Ngài là Đấng quyền năng sẽ giải cứu ngươi; Ngài sẽ vui mừng hoan hỉ vì ngươi, vì lòng yêu thương, Ngài sẽ nín lặng, và vì ngươi, Ngài sẽ ca hát mừng rỡ.” ( Sô-phô-ni 3:17)

Để tin cậy nơi Chúa:

“Cũng hãy vui thỏa nơi Đức Giê-hô-va thì Ngài sẽ ban cho ngươi điều lòng mình ao ước. Hãy phó thác đường lối mình cho Đức Giê-hô-va và nhờ cậy nơi Ngài thì chính Ngài sẽ làm thành điều nầy.” ( Thi-thiên 37:4-5)

Để được thêm sức và giải thoát khỏi nỗi sợ hãi:

“Đừng sợ vì Ta ở với con, chớ kinh khiếp vì Ta là Đức Chúa Trời của con! Ta sẽ làm cho con mạnh mẽ; phải, Ta sẽ giúp đỡ con, dùng tay phải công chính của Ta mà nắm giữ con.” (Ê-sai 41:10)

Để được tự do khỏi lo lắng:

“Đừng lo lắng gì cả, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin cùng sự tạ ơn mà trình dâng những nhu cầu của mình cho Đức Chúa Trời. Sự bình an của Đức Chúa Trời, vượt trên mọi sự hiểu biết, sẽ gìn giữ lòng và trí anh em trong Đấng Christ Giê-xu.” ( Phi-líp 4:6-7)

Cho niềm hy vọng và mục đích:

“ Đức Giê-hô-va phán: “Vì chính Ta biết chương trình mà Ta hoạch định cho các con; đó là chương trình bình an chứ không phải tai họa, để ban cho các con một tương lai và một hi vọng. Bấy giờ các con sẽ kêu cầu Ta, chạy đến cầu khẩn Ta, và Ta sẽ nhậm lời các con. Các con sẽ tìm Ta và gặp được, khi các con tìm kiếm Ta hết lòng…” (Giê-rê-mi 29:11-14)

Cho niềm vui, sự kiên nhẫn, và khôn ngoan:

“Thưa anh em của tôi, hãy xem sự thử thách trăm chiều xảy đến cho anh em như là điều vui mừng trọn vẹn, vì biết rằng sự thử thách đức tin anh em sinh ra kiên nhẫn. Nhưng sự kiên nhẫn phải phát huy hết hiệu lực của nó,để chính anh em được trưởng thành, hoàn hảo, không thiếu sót điều gì. Nếu người nào trong anh em thiếu sự khôn ngoan, hãy cầu xin Đức Chúa Trời thì Ngài sẽ ban cho, vì Đức Chúa Trời là Đấng ban cho mọi người cách rộng rãi, không lời phiền trách.” (Gia-cơ 1:2-5)

Để nhận được sự chu cấp của Chúa:

“Đức Chúa Trời tôi sẽ cung ứng mọi nhu cầu của anh em theo sự giàu có vinh quang của Ngài trong Đấng Christ Giê-xu.” (Phi-líp 4:19 )

Để có được sự bình an của Ngài:

“Ta để sự bình an lại cho các con. Ta ban sự bình an của Ta cho các con. Sự bình an Ta cho các con không giống như thế gian cho. Lòng các con chớ bối rối và đừng sợ hãi.” (Giăng 14:27)

Dịch: Nyphung

Nguồn: Ibelieve.com

Bài vở công tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like