Home Dưỡng Linh Nhận Diện Chính Mình – Phần 5: Những Tạo Vật Mới

Nhận Diện Chính Mình – Phần 5: Những Tạo Vật Mới

by AdrianChua
30 đọc

Do sự hiệp nhất với A-đam, chúng ta sinh ra đều là tội nhân và do đó, chúng ta hành xử như những tội nhân, phạm tội mỗi ngày trong suy nghĩ, lời nói, hành động và động cơ. Tin tức tốt lành của Phúc Âm là nhờ sự hiệp một của chúng ta trong Chúa Giê-xu, chúng ta được xưng công bình và trở thành con cái của Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, thật sự mà nói thì, nhiều con cái Chúa vẫn còn phải vật lộn trong tội lỗi mỗi ngày.Vậy làm thế nào để chúng ta sống với nhân thân mới của chúng ta và chiến thắng được tội lỗi?

Một tấm lòng mới và một tâm thần mới

Ê-xê-chi-ên 36:26-27, “Ta sẽ ban lòng mới cho các ngươi, và đặt thần mới trong các ngươi. Ta sẽ cất lòng bằng đá khỏi thịt các ngươi, và ban cho các ngươi lòng bằng thịt. Ta sẽ đặt Thần ta trong các ngươi, và khiến các ngươi noi theo luật lệ ta, thì các ngươi sẽ giữ mạng lịnh ta và làm theo.”

Lời hứa này đã được trao cho chúng ta khoảng 600 năm trước sự chết của Chúa Giê-xu. Và Đức Chúa Trời đã hứa sẽ thay đổi hoàn toàn tấm lòng của chúng ta và đặt Thánh Linh Ngài trong chúng ta để giúp chúng ta vâng lời Ngài. Vì lý do đó, Phao-lô nói rằng “Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, thì nấy là người dựng nên mới; những sự cũ đã qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới” (2 Cô-rinh-tô 5:17). Điều đó có nghĩa là con người cũ của chúng ta trong A-đam đã biến mất mãi mãi và không còn phù hợp với chúng ta nữa. Bây giờ chúng ta có một nhân thân mới trong Chúa Giê-xu. Chúng ta có một mối quan hệ hoàn toàn mới với Đức Chúa Cha qua Đấng Christ.

Nhân thân mới, đời sống mới

Trong A-đam, chúng ta phải chịu mặc cảm tội lỗi và cả sự thống trị của tội lỗi. Nhưng giờ đây, ở trong Chúa Giê-xu, chúng ta đã chết cho tội lỗi cùng với sự thống trị của nó trên chúng ta. Bây giờ chúng ta có thể vâng lời Chúa và làm hài lòng Ngài. Con người cũ của chúng ta trong A-đam không còn nữa, cùng với sự ràng buộc của nó với sự cai trị của tội lỗi.

Nhân thân mới của chúng ta trong Chúa Giê-xu giờ đây xác định chúng ta là ai. Qua sự hiệp một với Chúa Giê-xu Christ, thiên hướng cơ bản trong lòng chúng ta đã được thay đổi. Đức Chúa Trời đã cất đi tấm lòng bằng đá khỏi chúng ta và ban cho chúng ta tấm lòng đầy dẫy sự sống Thánh Linh và nhạy cảm với Ngài

Rô-ma.6:11-12, “Vậy anh em cũng hãy coi mình như chết về tội lỗi và như sống cho Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giê-xu Christ.Vậy, chớ để tội lỗi cai trị trong xác hay chết của anh em, và chớ chiều theo tư dục nó.”

“Hãy coi mình” ý nói phải suy nghĩ cẩn thận, đặc biệt là trong hành động của bản thân. Chúng ta không nên để tội lỗi tiếp tục cai trị trong mình; mà thay vào đó, nhân thân mới của chúng ta sẽ cai trị trong chúng ta. Chúng ta phải liên tục ý thức về sự thật này và để nó tác động đến các quyết định, hành vi và việc làm hàng ngày của chúng ta. Bây giờ chúng ta là những nhánh trên cây nho (tức Chúa Giê-xu) và do đó dự phần vào bản chất thiêng liêng cũng như sức sống mạnh mẽ trong Ngài.

Chiến tranh du kích

Ga-la-ti 5:17, “Vì xác thịt có những điều ưa muốn trái với những điều của Thánh Linh, Thánh Linh có những điều ưa muốn trái với của xác thịt; hai bên trái nhau dường ấy, nên anh em không làm được điều mình muốn làm.”

Thật không may, mặc dù chúng ta đã được cứu ra khỏi sự trói buộc với tội lỗi, chúng ta vẫn chưa được giải phóng hoàn toàn khỏi ảnh hưởng của nó. Bây giờ chúng ta vẫn còn ở trong một cuộc chiến tranh du kích thuộc linh, và việc chúng ta mang lại vinh hiển cho Chúa như thế nào còn tùy thuộc vào cách mà chúng ta tham gia vào trận chiến này.

Chúng ta có một kẻ thù không ngừng chống lại chúng ta. Mặc dù chúng ta được giải phóng khỏi sự thống trị của tội lỗi, nhưng tội lỗi vẫn muốn tiêu diệt chúng ta. Vì vậy, chúng ta phải luôn cảnh giác chống lại các cuộc tấn công của nó và giết chết những biểu hiện tội lỗi trong thân thể cũng như tâm trí của mình thông qua sức mạnh của Đức Thánh Linh ở trong chúng ta. Chỉ trong cõi đời đời, chúng ta mới có thể hoàn toàn tự do khỏi tội lỗi. Hiện tại, chúng ta phải sống theo nhân thân mới và đánh trận mỗi ngày.

Ân Điển, Ân Điển và Ân Điển

Đáng tiếc thay, nhiều người trong chúng ta không sống theo nhân thân mới của mình trong Đấng Christ. Từ Kinh Thánh, chúng ta biết rằng xác thịt tiếp tục chống lại Thánh Linh, và thật không may, mỗi ngày vẫn có nhiều người thua trận, đặc biệt là đối với những người tranh chiến với tội lỗi dai dẳng.Vậy chúng ta nên làm gì bây giờ? Đừng cảm thấy xấu hổ, kiệt sức và mất kiên nhẫn. Thay vào đó, chúng ta nên mang tội lỗi của mình đến thập tự giá và hãy ghi nhớ  Ân Điển của Đức Chúa Trời qua sự hiệp một với Chúa Giê-xu. Duy trì thái độ ăn năn và hối lỗi, biết và tin chắc rằng không có tội lỗi nào vượt quá quyền năng thanh tẩy của huyết Chúa Giê-xu.

Chúng ta không thể có sức mạnh để chống lại tội lỗi nếu chúng ta chưa xử lý được mặc cảm tội lỗi trước tiên. Và cách duy nhất để làm được điều này là liên tục quay trở lại thập tự giá để thấy Chúa Giê-xu mang tội lỗi đó và trả án phạt cho nó bằng sự chết của Ngài.

Thường thì, chúng ta có cảm giác như thể con người cũ trong A-đam vẫn còn hiện hữu, nhưng đó không phải là nhân thân thực sự của chúng ta. Đó là phần xác thịt cố gắng chống lại Thánh Linh. Nhân thân thực sự của chúng ta là trong Chúa Giê-xu. Nhờ Ân Điển của Đức Chúa Trời trên đời sống của mình, tất cả chúng ta có thể tăng trưởng và phát triển lên trong việc trở thành những tạo vật mới qua những trải nghiệm hàng ngày cũng như trong bản chất mới của chúng ta.

Sống nghiêm túc với Chúa

2 Cô-rinh-tô 13:5, “Chính anh em hãy tự xét để xem mình có đức tin chăng. Hãy tự thử mình: Anh em há không nhận biết rằng có Đức Chúa Giê-xu Christ ở trong anh em sao? Miễn là anh em không đáng bị bỏ.”

Chúng ta được kêu gọi hãy tự xét đức tin của mình và tự thử mình. Dưới đây là một số câu hỏi nhằm giúp chúng ta nhìn nhận quá trình chúng ta bước đi với Đức Chúa Trời:

– Chúng ta có thái độ như thế nào đối với tội lỗi? Chúng ta quan tâm hay thờ ơ với nó?

– Thái độ của chúng ta với Chúa ra sao? Chúng ta có phụ thuộc vào Ngài và thừa nhận trách nhiệm của mình đối với Ngài không?

– Thái độ của chúng ta đối với Kinh Thánh là gì? Chúng ta có đang chủ tâm lớn lên trong sự hiểu biết và áp dụng lời Kinh Thánh vào trong đời sống của mình hay không?

Và câu hỏi quan trọng là. “Chúng ta có bằng chứng về nhân thân của mình trong Chúa Giê-xu không?” Chúng ta có thể vẫn đang đấu tranh với tội lỗi và thậm chí thường xuyên trải qua những thất bại, nhưng liệu chúng ta có thể nói một cách trung thực rằng chúng ta vẫn đang đi đúng hướng? Đặc quyền luôn đi kèm với trách nhiệm! Với đặc quyền từ nhân thân mới của mình trong Chúa Giê-xu, chúng ta có trách nhiệm không để cho tội lỗi tiếp tục ngự trị trong suy nghĩ và hành vi của mình.

Dịch: Hoàng Gia

Nguồn: Adrian Chua

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like