Home Dưỡng Linh Thói Quen Hạnh Phúc: Thoải Mái Trong Ân Sủng Của Chúa

Thói Quen Hạnh Phúc: Thoải Mái Trong Ân Sủng Của Chúa

by Rick Warren
30 đọc

“…Không phải công bình của tôi bởi luật pháp mà đến, bèn là bởi tin đến Đấng Christ mà được, tức là công bình đến bởi Đức Chúa Trời và đã lập lên trên đức tin.” (Phi-líp 3:9)

Bạn không thể giành được sự chấp thuận của Đức Chúa Trời. Bạn không thể giành được tình yêu của Ngài. Bạn không thể giành được sự công nhận của Ngài. Đức Chúa Trời là tình yêu, và Ngài yêu bạn vô điều kiện. Nếu bạn muốn trở thành một người hạnh phúc, bạn cần phải thoải mái trong ân sủng Chúa mỗi ngày.

Phi-líp 3:3 có chép rằng “Vì, ấy chính chúng ta là kẻ chịu phép cắt bì thật, là kẻ cậy Thánh Linh Đức Chúa Trời mà hầu việc Đức Chúa Trời, khoe mình trong Đấng Christ, và không để lòng tin cậy trong xác thịt bao giờ.”

Một trong những điều sẽ cướp đi hạnh phúc của bạn là chủ nghĩa hợp pháp. Chủ nghĩa hợp pháp là thái độ mà bạn phải chứng minh tình yêu của bạn với Thiên Chúa. Chủ nghĩa hợp pháp là tin tưởng vào những gì bạn làm cho Chúa thay vì những gì Chúa Giê-xu đã làm cho bạn. Đó là suy nghĩ rằng bạn phải tuân theo các quy tắc, quy định và sự ràng buộc để chứng minh mình xứng đáng.

Làm thế nào để bạn biết khi nào bạn theo chủ nghĩa hợp pháp? Đó là khi bạn phán xét người khác. Làm thế nào để bạn biết khi nào bạn đang sống bằng ân sủng? Đó là khi bạn bao dung với người khác. Những người sống bằng ân sủng thường thấy dễ tha thứ hơn, bởi vì họ nhận ra Chúa tiếp tục tha thứ cho họ.

Chủ nghĩa hợp pháp sẽ rút cạn hạnh phúc của đời sống bạn. Nó rút cạn hạnh phúc của các hội thánh. Có bao giờ bạn đến một hội thánh theo thuyết hợp pháp không? Đó là một hội thánh không vui. Không có niềm vui trong một hội thánh theo thuyết hợp pháp. Tất cả mọi người chỉ vì  cho tròn bổn phận hay khỏi mặc cảm tội lỗi.

Khi bạn nhận ra không có gì bạn có thể làm để làm cho Chúa yêu bạn nhiều hơn, đó là một trong những cảm giác tự do nhất trên đời này. Và, đó là chìa khóa của hạnh phúc. Mỗi ngày, hãy nhắc nhở chính mình về ân sủng của Chúa, và thoải mái trong ơn của Ngài.

“…Không phải công bình của tôi bởi luật pháp mà đến, bèn là bởi tin đến Đấng Christ mà được, tức là công bình đến bởi Đức Chúa Trời và đã lập lên trên đức tin.”
(Phi-líp 3:9)

Nguồn: Rick Warren

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like