Home Chuyên Đề 10 Kết Ước Của Hội Thánh

10 Kết Ước Của Hội Thánh

by Richard Huỳnh
30 đọc

Đây là bảng kết ước của các tin hữu trong hội thánh quốc tế GRC tại Đà Nẵng. Vào mỗi buổi nhóm, họ sẽ đọc bảng kết ước này để tự soi xét, xưng tội và chỉnh sửa những thiếu sót trong đời sống theo Chúa của mình. 10 Kết Ước này cũng nhắc nhở chúng ta về các trách nhiệm và nghĩa vụ của Cơ-đốc nhân với Chúa và với nhau. Hãy đọc và tự dò xét đời sống mình. Nếu có điều gì còn thiếu sót, hãy xin Chúa tha thứ, và xin Ngài bẻ trách sửa trị để chúng ta trở nên hoàn thiện hơn.

10 Kết Ước Của Hội Thánh

Được Đức Chúa Trời ban ân điển để ăn năn và tin nhận Đức Chúa Giê-xu Christ, chúng tôi dựa vào sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh mà thiết lập kết ước này với nhau.

1. Chúng tôi sẽ cầu nguyện và nỗ lực dùng dây hòa bình mà giữ gìn sự hiệp một của Thánh Linh. (Ê-phê-sô 4:3)

2. Chúng tôi sẽ hết lòng với nhau trong tình yêu thương anh em. Với sự khiêm nhường và mềm mại, chúng tôi sẽ nhẫn nhịn chịu đựng nhau, tha thứ, khích lệ và xây dựng lẫn nhau. Chúng tôi sẽ quan sát nhau và chỉnh sửa nhau khi cần thiết. (Lu-ca 17:3, Cô-lô-sê 3:13, 1 Thê-sa-lô-ni-ca 5:11, 1 Phi-e-rơ 1:22)

3. Chúng tôi sẽ không bỏ qua sự nhóm lại, hay cầu nguyện cho chính mình và cho nhau. (Cô-lô-sê 4:2, Hê-bơ-rơ 10:25)

4. Chúng tôi hứa sẽ nuôi nấng con cái trong kỷ luật và sự khuyên dạy của Chúa, và bằng hành động yêu thương thuần khiết mà tìm cầu sự cứu rỗi cho bạn bè và người thân. (Ê-phê-sô 6:4, I Phi-e-rơ 3:1)

5. Chúng tôi sẽ vui với kẻ vui, khóc với kẻ khóc, và mang gánh nặng cho nhau (Rô-ma 12:15, Ga-la-ti 6:2)

6. Chúng tôi sẽ tìm cầu với sự giúp đỡ của Chúa mà sống tỉnh thức trên thế gian này, chối bỏ những điều không tin kính và tham dục của trần thế. (Tít 2:12)

7. Chúng tôi sẽ cố gắng sống đời sống thánh cách tiết độ và ngay thẳng ở đời này, trong khi chúng tôi trông đợi niềm hy vọng phước hạnh của mình, sự trở lại trong vinh hiển của Chúa Giê-xu Christ, Đấng Cứu Rỗi của mình. (1 Phi-e-rơ 1:14)

8. Chúng tôi sẽ bảo vệ và duy trì mục vụ truyền giảng trong hội thánh này bằng cách giúp đỡ và hỗ trợ:

            + Việc giảng Lời Chúa (2 Ti-mô-thê 4:2)

            + Việc tổ chức các thánh lễ Tin Lành (lễ báp-tem và lễ tiệc thánh) (Công-vụ 2:38, 1 Cô-rinh-tô 11:26)

            + Việc thực hiện kỷ luật trong hội thánh (Ma-thi-ơ 18:17, 1 Cô-rinh-tô 5:13)

9. Chúng tôi sẽ dâng hiến cách vui vẻ, hào phóng và đều đặn để hỗ trợ các mục vụ, các chi tiêu của hội thánh, giúp đỡ người nghèo, và rao truyền Tin Lành cho muôn dân (Ma-thi-ơ 28:19, Lu-ca 12:33, 2 Cô-rinh-tô 9:7)

10. Chúng tôi, nếu rời khỏi hội thánh này, ngay khi có thể sẽ kết nối với hội thánh khác nơi tôi có thể thể hiện tinh thần của kết ước này và các nguyên tắc của Lời Chúa.

Nguyền xin ân điển của Chúa Giê-xu Christ, và tình yêu thương của Đức Chúa Trời, và sự thông công của Đức Thánh Linh ở với tất cả chúng ta. Amen. (2 Cô-rinh-tô 13:14).

Bảng 10 Kết Ước trên tóm tắt các trách nhiệm và nghĩa vụ của một người tin Chúa theo lời Kinh Thánh. Thực sự dù một người có tin kính và hiểu biết Lời Chúa nhiều như thế nào đi nữa, thì cũng sẽ có lúc thiếu sót chỗ này chỗ kia. Đức Chúa Trời hiểu điều này, và Ngài yêu thương chúng ta, nên “nếu chúng ta xưng tội mình thì Ngài là thành tín, công chính sẽ tha tội cho chúng ta và tẩy sạch chúng ta khỏi mọi điều bất chính.” – 1 Giăng 1:9. Vậy nên, nếu chúng ta thấy mình có thiếu sót trong kết ước nào, hãy dạn dĩ đến với Chúa và xưng nhận tội lỗi. Ngài sẽ đẹp lòng tha tội và ban phước cho chúng ta.

Việc ăn năn xưng tội là khởi đầu của quá trình xây dựng và trưởng thành. Nó cho thấy ta đã ý thức được khiếm khuyết và sai lầm của mình trước Đức Chúa Trời, và mong muốn sống sao cho đẹp ý Ngài. Đây là lời cầu nguyện đẹp lòng Chúa.

Vì ai cũng sẽ có thiếu sót, mỗi Cơ-đốc nhân đều cần có ý thức sửa mình, và rèn luyện mình theo Lời Chúa để chúng ta ngày càng trưởng thành và trở nên giống Chúa hơn, vì “các con phải nên toàn thiện như Cha các con ở trên trời là toàn thiện” – Ma-thi-ơ 5:48.

Việc nên thánh là một quá trình dài. Hãy thường xuyên soi mình qua tấm gương của 10 Kết Ước này. Hy vọng mỗi lần xem lại, ta càng thấy mình hoàn thiện hơn. Càng nên thánh, đời sống chúng ta sẽ càng đẹp lòng Chúa và ta sẽ càng thấy những phước hạnh của Ngài tuôn đổ trên đời sống mình.

Richard Huynh

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like