Home Dưỡng Linh Radio Mana Thuộc Linh – Phần 77: Đừng đánh mất cơ hội và thời điểm (Phần 2)

Radio Mana Thuộc Linh – Phần 77: Đừng đánh mất cơ hội và thời điểm (Phần 2)

by Radio Mana Thuộc Linh
30 đọc

Kinh thánh: Ma-thi-ơ 11:23-24
23 Còn mầy, Ca-bê-na-um, là thành đã được cao tới trời, sẽ hạ xuống tới âm phủ!  Vì nếu các phép lạ đã làm giữa mầy,đem làm trong thành Sô-đôm, thì thành ấy còn lại đến ngày nay. 24 Vậy nên ta rao bảo rằng, đến ngày phán xét, xứ Sô-đôm sẽ chịu đoán phạt nhẹ hơn mầy.

Chúng ta đã học biết về sự so sánh giữa hai thành phố Cô-ra-sin và Bết-sai-đa  với hai thành Ty-rơ và Si-đôn trong bài “Đừng đánh mất cơ hội và thời điểm” phần thứ nhất. Hôm nay chúng ta tiếp tục suy xét lời cảnh cáo của Chúa Giê-xu đối với thành Ca-bê-na-um trong sự so sánh với thành Sô-đôm.

1. Sự cứng lòng của dân chúng 
a. Tại thành Sô-đôm
    Sô-đôm là thành phố thời cổ đại đã từng phồn vinh và đẹp đẽ trong khu trù mật thuộc thung lũng xanh rất đẹp theo cái nhìn và miêu tả của Lót. Và Lót vì cớ đó mà bỏ Áp-ra-ham là người bác của mình để vào sống trong đó với kế hoạch có cuộc sống ổn định và hưởng lợi bởi sự giàu có ở đây. Điều mà hai thành phố này bị kể là mắc tội được bày tỏ trong Ê-xê-chi-ên 16:49-50 như sau: “Nầy, đây là sự gian ác của em gái mầy là Sô-đôm và các con gái nó: ở kiêu ngạo, ăn bánh no nê, và ở nể cách sung sướng; nó lại không bổ sức cho tay kẻ nghèo nàn và thiếu thốn. Chúng nó đã trở nên kiêu ngạo,phạm những sự gớm ghiếc trước mặt ta; nên ta đã trừ chúng nó đi, vừa khi ta thấy mọi điều đó.”
    Thứ nhất, dân cư ở đây sống kiêu ngạo, không giữ tôn tri trật tự, lấn lướt người trên khinh rẻ kẻ dưới với những lời dối gạt nhau. Chẳng hạn như Lót và những người theo Lót đã lấn lướt Áp-ra-ham đến mức Áp-ra-ham phải tự nguyện cho cháu mình chọn lựa cái tốt trước. Bởi sự ảnh hưởng trong lối sống ở đây, Lót đã không thành thật và bông đùa  nên các chàng trai dự định cưới con gái của ông cũng không biết khi nào ông nói thật hay nói đùa.
    Thứ hai, những người trong hai thành phố ăn sung mặc sướng nhưng đàn áp những người nghèo khổ và thiếu thốn; và xem những người hạ cấp là nô lệ ngang tầm với súc vật và hàng hoá.
    Thứ ba, đây là điều gớm ghiếc nhất trong những điều gớm ghiếc, là giọt nước làm tràn chiếc ly. Đó là đã có sự loạn luân trong hôn nhân gia đình, tình trạng chạy theo tình dục xác thịt đến mức trở nên luông tuồng và quan hệ tính dục bừa bãi công khai với tính cách tập thể. Thậm chí, tệ nạn quan hệ tình dục với hình thức đồng tính tập thể công khai đã đạt mức báo động cao khiến Chúa phải phán xét họ bằng lửa và diêm sinh.
    Hiện nay, nhiều nơi trên thế giới chúng ta đang sống cũng ở tình trạng tương tự như vậy. Sự giàu có ăn uống thừa mứa của một tầng lớp ít người; trong khi số đông người khác phải chịu đói cơm rách áo. Tình trạng quan hệ đồng tính tập thể công khai nhiều nơi được thừa nhận khiến cho thế giới này càng trở nên tối tăm trong con đường thuộc linh.
b. Tại thành Ca-bê-na-um 
    Thành này được hình thành từ thế kỷ 2 TCN. với vị trí nằm dưới mực nước biển thuộc Tây Bắc của Biển Hồ Ga-li-lê. Thành này vốn là một làng chài với đa số dân ngư phủ đánh bắt cá, làm cá khô, xuất cảng cá, đan lưới, vá lưới, đóng và sửa chữa thuyền bè. Sau này trong thời Rô-ma đặt chế độ bảo hộ thì thành này được chọn làm khu quân sự với một đại đội lính xây dựng pháo đài và cơ sở đóng quân tại mặt phía Đông của thành dưới quyền cai quản của Thầy đội. Thầy đội này có sự tin kính Chúa và rất tử tế với người Do thái nên đã xây cho cộng đồng Do thái giáo một nhà hội để làm nơi bày tỏ niềm tin. Cũng tại thành này, đế quốc Rô-ma đã đặt một trung tâm thương mại cho cả xứ Ga-li-lê. Họ đặt tại đây nhiều trụ sở hành chính quan trọng, cũng như sở thuế vụ chính được chỉ định ở đây.
    Quan trọng hơn, đây là nơi mà Chúa Giê-xu chính thức chọn làm địa điểm đầu tiên cho chức vụ công khai của Ngài trong 3 năm. Ngài đã kêu gọi nhiều sứ đồ như Phi-e-rơ, Anh-rê, Gia-cơ, Giăng, Ma-thi-ơ là những người sống và làm việc tại khu vực thành này. Những chuyến truyền giáo được khởi hành từ nơi này và trở về để đánh giá cũng tại đây. Rất nhiều phép lạ mầu nhiệm đã được làm ra tại đây, nhiều lời dạy tốt lành được Chúa rao truyền tại nơi này.

2. Đánh mất cơ hội Chúa thăm viếng
    Thành Ca-bê-na-um vốn là một nơi rất bình thường; nhưng Đức Chúa Trời đã thăm viếng, đã đưa nó lên vị trí cao trong toàn xứ về nhiều phương diện chính trị, kinh tế, tôn giáo, giáo dục. Và đặt biệt, Chúa Giê-xu chọn để khởi đầu cho công cuộc rao giảng phúc âm cứu rỗi từ trời. Thế nhưng, chỉ một số ít người nhận được sự cứu rỗi và có niềm tin nơi Ngài. Bởi vì, đa số dân Ca-bê-na-um tỏ ra rất thờ ơ lãnh đạm, rất thiếu lòng tin; những thầy dạy luật tại đó đứng đầu trong phong trào từ nghi ngờ đến chống đối Chúa ra mặt bởi họ cứng lòng và không chịu tin như đáng phải có. Đáng lẽ họ đã được nhận nhiều ưu đãi và ưu tiên từ Chúa thì họ sẽ ủng hộ Ngài thật nhiều, là nơi đứng đầu trong công cuộc cứu rỗi dẫn đến phấn hưng toàn quốc. Nhưng họ đã bỏ lỡ cơ hội tốt lành đó. Thật quá đáng tiếc vô cùng.
    Khi được so sánh thành Ca-bê-na-um với Sô-đôm là thành phố nhiều tội lỗi và đã bị hình phạt thì Chúa Giê-xu cảnh cáo dù thành Sô-đôm phạm nhiều tội lỗi như thế nhưng nếu họ được chứng kiến những phép lạ Chúa đã làm như ở tại Ca-bê-na-um, chắc hẳn họ đã ăn năn. Bởi sự tự mãn, tự đặt mình “cao tới trời” và tự phụ rằng trước sau gì thì họ cũng sẽ được đến thiên đàng thì Chúa Giê-xu đã quở trách họ rằng “Ngươi sẽ bị hạ xuống tận âm phủ” (câu 23).
    Kinh nghiệm quyền năng phép lạ của Chúa mà không chịu ăn năn là tội của các thành của con dân Chúa. Do đó, Chúa Giê-xu kết luận: các thành Dân Ngoại trong ngày phán xét cuối cùng sẽ nhẹ tội hơn các thành của con dân Chúa. Các thành Dân Ngoại sở dĩ không ăn năn vì họ không có dịp biết về quyền năng của Chúa còn các thành của con dân Chúa thì dù biết quyền năng Chúa vẫn không ăn năn.

Kết luận:
Cơ hội và thời điểm thăm viếng ai, nơi nào là hoàn toàn thuộc về Chúa. Thế nhưng, tấm lòng con người chúng ta phải sẵn sàng chuẩn bị để đón nhận. Chúng ta cần nhận biết thời điểm và cơ hội Chúa cho mà nhanh chóng đón nhận và phát triển ra cho nhiều người. Bởi vì, thời gian và cơ hội ấy không phải luôn có được, và không phải lúc nào cũng thuận tiện để theo Chúa và tham gia công tác mở mang nước Chúa. 
Cũng vậy, nơi nào được Chúa ban cho nhiều cơ hội và ân điển; cộng đồng nào được Chúa ban cho nhiều ân tứ thì nơi đó cần phải nhanh chóng mở rộng lòng tin và tận dụng cơ hội để mở mang công việc hay sứ mạng mà Chúa giao phó. Bởi vì Chúa ban cho nhiều thì Ngài đòi hỏi phải có nhiều kết quả, và phải chịu trách nhiệm nặng hơn những nơi không được như vậy. 
Vì thế, chúng ta hãy cùng nhau có lòng tin cách mạnh mẽ nơi chính mình Chúa, và có đời sống xứng đáng với ơn và phước Chúa ban.

Cầu nguyện: 
Lạy Chúa,
Nguyện xin Chúa ban cho chúng con cơ hội và thời điểm thuận lợi để được nhận nhiều ơn và phước thiêng liêng từ chính mình Ngài.
Cầu xin Chúa vùa giúp và gia thêm đức tin để chúng con nhanh chóng làm trọn sứ mạng mà Chúa giao phó. Và sốt sắng hầu việc theo chương trình Chúa cách trung tín cho đến ngày gặp Chúa mặt đối mặt.
Cảm tạ Chúa, Nhân danh Cứu Chúa Giê-xu. Amen.

Nguồn: Radiomanavn.blogspot.com

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like