Home Dưỡng Linh Radio Mana Thuộc Linh – Phần 73: Bạn là người cao trọng hơn Giăng Báp-tít

Radio Mana Thuộc Linh – Phần 73: Bạn là người cao trọng hơn Giăng Báp-tít

by Radio Mana Thuộc Linh
30 đọc

Kinh thánh:  Ma-thi-ơ 11:7-11
7 Khi họ ra về, Đức Chúa Jêsus mới phán về việc Giăng cho đoàn dân nghe, rằng: Các ngươi đã đi xem chi trong đồng vắng? Có phải xem cây sậy bị gió rung chăng? 8 Các ngươi đi xem cái chi nữa? Có phải xem người mặc áo tốt đẹp chăng? Kìa, những người mặc áo tốt đẹp thì ở trong đền vua. 9 Nhưng các ngươi lại đi xem cái chi nữa? Có phải là xem đấng tiên tri chăng? Phải, ta nói cùng các ngươi, cũng hơn đấng tiên tri nữa. 10 Ấy vì người đó mà có chép rằng: Nầy, ta sai sứ ta đến trước mặt con, Đặng dọn đường sẵn cho con đi. 11 Quả thật, ta nói cùng các ngươi, trong những người bởi đàn bà sanh ra, không có ai được tôn trọng hơn Giăng Báp-tít, nhưng mà kẻ rất nhỏ hèn trong nước thiên đàng còn được tôn trọng hơn người.

Lời ngỏ:
Các bạn thân mến, có khi nào các bạn nghĩ đến việc lúc lên thiên đàng, ngoài Chúa Giê-xu ra, thì ai là người mà bạn muốn gặp và muốn trò chuyện? Có thể đó là một người thân yêu hoặc là những người thân trong gia đình mà bấy lâu nay xa cách và mong đợi được gặp lại. Nhưng cũng có thể bạn muốn gặp những anh hùng đức tin như Áp-ra-ham, Môi-se, Đa-vít, Phi-e-rơ hay Phao-lô… hoặc các vị tiên tri vĩ đại trong Kinh Thánh, và trong số đó có thể là Giăng Báp-tít. Nhưng ít ai trong chúng ta nghĩ rằng những vị này cũng đang rất mong chờ tiếp rước chúng ta ở trên thiên đàng và họ cũng mong muốn gặp chúng ta. Khi nghe điều này có thể bạn nghĩ rằng sao mình lại được hân hạnh như thế, phải không? 

    Lời Kinh Thánh vừa đọc hôm nay cho chúng ta biết điều đó có thể xảy ra. Chúa Giê-xu hẳn đã nói về điều này ở câu 11 “trong những người bởi đàn bà sanh ra, không có ai được tôn trọng hơn Giăng Báp-tít, nhưng mà kẻ rất nhỏ hèn trong nước thiên đàng còn được tôn trọng hơn người.” Như lời Chúa Giê-xu đã khẳng định: Giăng Báp-tít là người vĩ đại trong thế gian này, thế nhưng ai là người bước vào trong Nước Ngài còn được tôn trọng hơn cả Giăng Báp-tít nữa. Vậy chúng ta cùng xem xét sự vĩ đại của Giăng như thế nào và của những người sẽ bước vào Nước Thiên Đàng như thế nào.

1. Sự vĩ đại của Giăng Báp-tít 
    Có thể nói, Giăng là người được Chúa Giê-xu ca ngợi nhiều hơn hết trong các ký thuật của Phúc  m. Tầm mức và vị trí của Giăng Báp-tít trong lịch sử đã được chính Chúa Giê-xu khẳng định rõ ràng. Chúa Giê-xu xác nhận Giăng chính là vị sứ giả từ trời, là nhà tiên phong của Đức Chúa Trời, có một sứ mạng đặc biệt mà không ai có thể làm được là rao báo sự xuất hiện của Đấng Mê-si (nghĩa là Đấng Christ- Đấng chịu sai đến thế gian để giải cứu nhân loại). Ông quả thật là một sứ giả từ trời, một nhà tiên tri của Đức Chúa Trời, không một người nào có sứ mạng lớn hơn sứ mạng mà ông đã làm.
    Phần trước của mấy câu Kinh Thánh hôm nay là câu trả lời của Chúa Giê-xu cho những thắc mắc của Giăng khi ông đang ở trong ngục tù. Thay vì trả lời trực tiếp thì Chúa Giê-xu đã đưa ra những thách thức cho đức tin của Giăng là hãy xem những việc Chúa làm và tự xét xem Ngài có phải là Đấng Mê-si thật như điều mà ông đã rao báo không. Giờ đây, Chúa Giê-xu quay sang đám đông theo Ngài và dùng đời sống của ông Giăng để dạy những bài học thuộc linh giá trị.
    Chúa có ba câu hỏi với dân chúng:   “Các ngươi đã đi xem chi trong đồng vắng? Có phải xem cây sậy bị gió rung chăng?” (câu 7)  Nơi Giăng đến rao giảng về Nước Trời và làm phép báp têm cho nhiều người là tại bờ sông Giô-đanh. Dọc theo hai bên bờ sông có rất nhiều sậy. Sậy là loài cỏ thân cao, rất ốm yếu rất dễ bị gẫy khi có gió mạnh. “Cây sậy” là hình bóng nói về một người bị chao đảo, không thể đứng nổi khi đối diện trước những con gió thử thách. Dân chúng đã đến xem và nghe Giăng giảng và họ nhận biết rằng Giăng không phải như “cây sậy” mềm yếu đó. Ông công khai chỉ ra sự giả hình, sự lừa dối của các thầy thông giáo, những người tự xưng mình là công bình và thậm chí cả chính Hê-rốt nữa. Và dân chúng đều nhận biết rằng Giăng quả thật là một người công binh và mạnh mẽ chứ không phải như đám sậy kia ngã theo chiều gió.
    Chúa hỏi tiếp câu thứ hai: “Các ngươi đi xem cái chi nữa? Có phải xem người mặc áo tốt đẹp chăng?” (câu 8) Người như thế sẽ ở trong cung vua, người đó sẽ chạy theo trào lưu của thời thế, người đó sẽ bị những xa hoa đời này chi phối chứ không phải là người sống tách xa khỏi thế giới mà ở trong đồng vắng như Giăng. Trong phần ký thuật trước ở 3: 4 cho biết Giăng “mặc áo bằng lông lạc đà, buộc dây lưng bằng da; ăn, thì ăn những châu chấu và mật ong rừng”. Ông đã sống một đời sống hoang dã, không màng tới dáng vẻ bề ngoài cao sang của sự giàu có, xa hoa ở trong cung vua. Người ta đến nghe ông rao giảng không bỏi sự lôi cuốn vì ông “mặc áo đẹp” hoặc những lời hứa hẹn về sự giàu có và thịnh vượng đời này.
    Câu hỏi thứ ba: “Nhưng các ngươi lại đi xem cái chi nữa? Có phải là xem đấng tiên tri chăng?” Tại đây, Chúa khẳng định Giăng còn hơn cả Đấng tiên tri. Mặc dù Giăng không lôi cuốn dân chúng bằng những lời nói văn hoa, bóng bẩy như các thầy dạy đạo, hay là sự kêu gọi tinh thần đấu tranh cho dân tộc, nhưng ông đã thực sự lôi cuốn mọi người bởi đời sống công bình, lời giảng chính trực, ông dám chỉ ra những tội lỗi của những người lãnh đạo tôn giáo lẫn lãnh đạo chính trị, và kêu gọi tinh thần ăn năn hạ mình để chờ đón Đấng Cứu Rỗi sẽ đến.
    Thật, Giăng còn hơn các tiên tri của thời Cựu Ước, ông một người đặc biệt của Đức Chúa Trời. Lời kết luận của Chúa Giê-xu về Giăng “Quả thật, ta nói cùng các ngươi, trong những người bởi đàn bà sanh ra, không có ai được tôn trọng hơn Giăng Báp-tít“. Chúa Giê-xu tôn trọng Giăng và dành cho ông những lời ca ngợi về con người vĩ đại như thế. Nhưng Ngài muốn khẳng định điều quan trọng hơn, đó là:

2. Trong Chúa, người nhỏ nhất còn được cao trọng hơn Giăng.
    Đây là một chân lý vô cùng quan trọng. Sự xuất hiện của Chúa Giê-xu đem đến cho thế giới một sự đổi mới. Các tiên tri là những người vĩ đại và sứ điệp của họ rất quý báu, nhưng sự xuất hiện của Chúa Giê-xu làm nổi bật lên một điều vĩ đại hơn, một sứ điệp tuyệt diệu hơn. Bởi sự cứu chuộc trong Chúa Giê-xu, những người thấp kém và tầm thường như chúng ta được vào nước thiên đàng. Điều này là một lẽ thật hết sức diệu kỳ mà các đấng tiên tri, ngay cả Giăng Báp-tít cũng chưa hề biết, vì vậy ngay cả người nhỏ nhất tiếp nhận Chúa Giê-xu cũng được kể là những người vĩ đại và cao trọng nhất trong Nước Ngài.
    Vì sao Chúa Giê-xu kể các đấng tiên tri và ngay cả Giăng Báp-tít, con người vĩ đại như thế lại bị xem là nhỏ hơn những con người ở trong Nước Trời. Câu trả lời đơn giản và cũng rất căn bản: là vì Giăng Báp-tít cũng như các tiên tri thời trước chưa hề thấy Thập Tự Giá của Chúa Giê-xu. Họ không thể biết và cũng không nhận được sự mặc khải trọn vẹn về tình yêu của Đức Chúa Trời. Sứ điệp của Giăng Báp-tít là sứ điệp của sự công bình và sự ăn năn chứ chưa phải là sứ điệp của Tin lành Cứu Rỗi. Trong Chúa Giê-xu con người có thể nhận biết và cảm thụ được sự trọn vẹn của bề cao, bề sâu, bề rộng, bề dài của tình yêu mà Đức Chúa Trời bày tỏ cho nhân loại. Đó là tình yêu của sự hy sinh trên Thập Tự Giá. Những người sống trước đó không ai có thể biết được tình yêu này.

Kết luận:
Sự vĩ đại mà Chúa Giê-xu đặt để những con người hèn mọn như chúng ta là một đặc ân lớn lao Chúa dành những người nhận biết và tiếp nhận thập tự giá của tình yêu Đức Chúa Trời Dù chúng ta là những kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời nhưng Ngài kể là lớn hơn bất cứ người nào trước đó. Thật còn vinh dự nào hơn nữa. Bạn có cảm nhận được sự vinh dự và sự cao trọng này chưa?

Cầu nguyện:
Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài vì qua tấm gương của Giăng Báp-tít là một người vĩ đại và  can đảm, ông đã hết lòng thực hiện sứ mạng của Chúa và tận hiến cả cuộc đời mình để dọn đường cho Đấng Cứu Rỗi là Chúa Giê-xu đến. Cảm tạ Chúa cho con sinh ra trong thời đại này để thấy được thập tự giá và tình yêu trọn vẹn của Đức Chúa Trời qua sự hy sinh của Chúa Giê-xu Christ. Trong Ngài con nhận được địa vị công bình và tình yêu cứu rỗi. Con tạ ơn Chúa vì đặc ân lớn được làm công dân trong vương quốc đời đời của Ngài. Tại đó, Ngài đã đặt để con ở nơi cao, và xem còn cao trọng hơn cả Giăng và các đấng tiên tri trước đó nữa. Chúa ơi, hiện tại con còn sống trong thế gian này, xin giúp con sống đúng vai trò Chúa đặt để và ban cho con sức lực để  phục vụ Chúa và làm sáng Danh Ngài. Con cầu nguyện trong danh Cứu Chúa Giê-xu. Amen.

Nguồn: Radiomanavn.blogspot.com

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like