Home Dưỡng Linh Sẵn Sàng Để Gặp Chúa – Phần 10: Bảy Mươi Năm Của Đa-ni-ên

Sẵn Sàng Để Gặp Chúa – Phần 10: Bảy Mươi Năm Của Đa-ni-ên

by AdrianChua
30 đọc

Đa-ni-ên 9: 24-26 đã chép:

“24 Có bảy mươi tuần lễ định trên dân ngươi và thành thánh ngươi, đặng ngăn sự phạm phép, trừ tội lỗi, làm sạch sự gian ác, và đem sự công bình đời đời vào, đặng đặt ấn tín nơi sự hiện thấy và lời tiên tri, và xức dầu cho Đấng rất thánh. 25 Ngươi khá biết và hiểu rằng từ khi ra lệnh tu bổ và xây lại Giê-ru-sa-lem, cho đến Đấng chịu xức dầu, tức là vua, thì được bảy tuần lễ, và sáu mươi hai tuần lễ; thành đó sẽ được xây lại, có đường phố và hào, trong kỳ khó khăn. 26 Sau sáu mươi hai tuần lễ đó, Đấng chịu xức dầu sẽ bị trừ đi, và sẽ không có chi hết. Có dân của vua hầu đến sẽ hủy phá thành và nơi thánh; cuối cùng nó sẽ như bị nước lụt ngập, có sự tranh chiến cho đến cuối cùng; những sự hoang vu đã định.”

Vào khoảng năm 538 trước Chúa, Đa-ni-ên đã nhận được lời tiên tri về 70 “tuần lễ”, đây là lời tiên tri quan trọng và chi tiết nhất từ ​​Đức Chúa Trời thông qua thiên sứ Gáp-ri-ên, để đáp lại lời cầu thay của Đa-ni-ên cho dân tộc và thành của ông (thành Giê-ru-sa-lem). Câu Kinh Thánh đầu cho chúng ta thấy rằng lời tiên tri là về người Y-sơ-ra-ên và thành Giê-ru-sa-lem. Do đó, lời tiên tri này đã đưa ra một thời gian biểu tiên đoán cho dân tộc Y-sơ-ra-ên và hầu như tất cả các nhà giải kinh đều đồng ý rằng bảy mươi tuần nên được hiểu là 70 “tuần” của năm, nghĩa là 490 năm.

Lời tiên tri tiếp tục chia 490 năm thành ba phân đoạn nhỏ hơn: 49 năm,  434 năm và 7 năm. “Tuần” cuối cùng của 7 năm được chia làm 2 phần, tức là ba năm rưỡi bình an, và ba năm rưỡi của hoạn nạn lớn.

Phân đoạn đầu tiên – Bảy tuần (49 năm)

Đoạn đầu tiên là bảy tuần, tức là 49 năm. Chiếc đồng hồ tiên tri bắt đầu đếm vào ngày ra lệnh để khôi phục và xây dựng thành Giê-ru-sa-lem..”  và kết thúc với việc hoàn thành công việc. Vào năm 458 trước Chúa, vua Ạt-ta-xét-xe đã ban hành một sắc lệnh cho phép Ê-xơ-ra lãnh đạo một nhóm người Y-sơ-ra-ên trở về để xây dựng lại thành Giê-ru-sa-lem. Mười ba năm sau, Nê-hê-mi lãnh đạo một nhóm khác xây dựng lại các bức tường của Giê-ru-sa-lem. Vào khoảng 409 trước Chúa, 49 năm sau, công việc khôi phục và xây dựng lại Giê-ru-sa-lem đã hoàn thành. Hoàn tất lời tiên tri của phân đoạn đầu tiên.

Phân đoạn thứ hai – Sáu mươi hai tuần (434 năm)

Phân đoạn này bắt đầu vào khoảng năm 409 trước Chúa và kết thúc khi Chúa Giê-xu chết trên thập tự giá, tức là khi “Đấng chịu xức dầu sẽ bị trừ đi. Nhưng đó không phải là tất cả những gì đã xảy ra sau phân đoạn thứ hai. Lời tiên tri tiếp tục với một dự đoán rằng sau khi Chúa Giê-xu bị giết “Có dân của vua hầu đến sẽ hủy phá thành và nơi thánh. Lúc đó, khi Đa-ni-ên nhận được khải tượng này, thành phố Giê-ru-sa-lem và Đền Thờ đều bị hủy hoại. Do đó, điều này phải nói đến một sự hủy diệt khác chỉ diễn ra sau khi thành phố và Đền Thờ được xây dựng lại. Từ lịch sử chúng ta biết rằng sự hủy diệt này diễn ra vào năm 70 sau công nguyên khi người La Mã phá hủy thành Giê-ru-sa-lem và phá hủy Đền Thờ. Người Do Thái sau đó bị lưu đày khỏi quê hương và bị tản lạc khắp nơi trên thế giới

Phân đoạn thứ ba – Tuần thứ bảy mươi (7 năm)

Cho đến nay chúng ta đã thấy rằng phân đoạn đầu tiên của khung thời gian 70 tuần bao gồm 7 tuần và phân đoạn thứ hai là 62 tuần khi cộng lại với nhau được 69 tuần. Điều này chỉ còn lại 1 “tuần” là 7 năm cho phân khúc thứ ba và là cuối cùng của khung thời gian, đó là tuần thứ 70. Câu Kinh Thánh tiếp theo chia tuần này thành hai phần nhỏ hơn “27 Người sẽ lập giao ước vững bền với nhiều người trong một tuần lễ, và đến giữa tuần ấy, người sẽ khiến của lễ và của lễ chay dứt đi. Kẻ hủy phá sẽ đến bởi cánh gớm ghiếc, và sẽ có sự giận dữ đổ trên nơi bị hoang vu, cho đến kỳ sau rốt, là kỳ đã định.

Lời tiên tri về tuần cuối cùng này vẫn chưa được hoàn tất trong thời điểm này và sẽ chỉ được thực hiện trong giai đoạn Cơn đại nạn. Do đó, có một khoảng trống thời gian giữa phân đoạn thứ hai và thứ ba trong 70 tuần. Chúng ta đang sống trong khoảng trống thời gian này, còn được gọi là thời kỳ Hội Thánh.

Vậy, tại sao lại có khoảng trống lớn như vậy trong khoảng thời gian 70 tuần này? Câu 24 cho chúng ta một manh mối: “24 Có bảy mươi tuần lễ định trên dân ngươi và thành thánh ngươi, đặng ngăn sự phạm phép, trừ tội lỗi, làm sạch sự gian ác, và đem sự công bình đời đời vào, đặng đặt ấn tín nơi sự hiện thấy và lời tiên tri, và xức dầu cho Đấng rất thánh.” Vì vậy, khung thời gian này là cho kế hoạch cụ thể của Chúa đối với người Y-sơ-ra-ên và cho thành Giê-ru-sa-lem.

Trong 2.000 năm qua, Đức Chúa Trời đã tập trung vào sự cứu rỗi cho dân ngoại. Đó là cách mà người ngoại chúng ta đã được cứu! Phao-lô đã nói điều đó một cách khéo léo trong Rô-ma 11:25  “25 Vả, hỡi anh em, tôi không muốn anh em chẳng biết sự mầu nhiệm nầy, e anh em khoe mình khôn ngoan chăng: Ấy là một phần dân Y-sơ-ra-ên đã sa vào sự cứng lòng, cho đến chừng nào số dân ngoại nhập vào được đầy đủ” . Khi thời gian dành cho dân ngoại qua đi, Chúa sẽ chuyển mối quan tâm trở lại cho dân Y-sơ-ra-ên và đồng hồ tiên tri cho khung thời gian thứ ba sẽ bắt đầu.

Dưới đây là một dòng thời gian đơn giản để giúp hiểu 70 tuần tiên tri:

Lời tiên tri về  70 “tuần lễ” rất phức tạp và đã có nhiều bài viết với nhiều cách diễn giải khác nhau. Tuy nhiên, có một điều chắc chắn: Chúa có thời gian biểu và Ngài đang giữ mọi thứ đúng tiến độ. Thời kỳ cuối cùng có thể gần hơn chúng ta nghĩ. Như chúng ta thấy các sự kiện thế giới đang phát triển mỗi ngày trôi qua, tuần thứ 70 cũng có thể đang gần kề.

Tuy nhiên, chúng ta phải luôn ghi nhớ rằng mục đích của việc nghiên cứu lời tiên tri trong Kinh Thánh không phải là để hẹn giờ, mà là để xây dựng nhân cách, thức tỉnh và khích lệ chúng ta phát triển trong sự thánh khiết. Vì vậy, trong lúc này, hãy giữ mình, tận dụng tối đa thời gian của chúng ta để dốc sức trong công việc nhà Chúa, thức canh và cầu nguyện với sự nhận biết và sẵn sàng cho sự trở lại của Chú Rể của chúng ta. Chúng ta hãy chú ý đến những lời của Chúa Giê-xu của chúng ta một cách thật tình. 

Khải Huyền 22:12 đã chép như vậy:

“12 Nầy, ta đến mau chóng, và đem phần thưởng theo với ta, để trả cho mỗi người tùy theo công việc họ làm”.

Nguyện Chúa ban phước cho bạn!

Dịch: Hoàng Gia

Nguồn: Adrian Chua

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like