Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 30 – Sự Thành Tín Chúa Ở Đâu?

Ngày 30 – Sự Thành Tín Chúa Ở Đâu?

by Ban Biên Tập
30 đọc

Ngày 30 – Sự thành tín Chúa ở đâu?

Thánh thi 89:38-52

38 Nhưng Ngài đã khước từ, đã ruồng bỏ;
Ngài đã tức giận cùng người được xức dầu của Ngài.
39 Ngài ghê tởm giao ước với tôi tớ Ngài;
Ngài ném mão triều người xuống đất bùn ô uế.
40 Ngài phá đổ mọi bức tường của người
Và làm thành trì người đổ nát.
41 Mọi kẻ qua lại trên đường cướp giật người;
Những người xung quanh khinh bỉ người.
42 Ngài nâng tay phải kẻ thù người lên;
Ngài làm mọi kẻ thù nghịch người vui vẻ.
43 Thật vậy, Ngài đã xoay ngược lưỡi gươm của người,
Không giúp người đứng vững trong trận chiến.
44 Ngài loại bỏ sự huy hoàng của người
Ném ngôi người xuống đất.
45 Ngài đã cắt ngắn những ngày tuổi trẻ của người
Và bao phủ người bằng nhục nhã. Sê-la
46 Lạy CHÚA, cho đến bao giờ? Ngài sẽ lánh mặt đời đời ư?
Cơn thịnh nộ ghen tức của Ngài vẫn cháy như lửa đến bao giờ?
47 Xin hãy nhớ đời sống tôi ngắn ngủi là bao!
Ngài đã tạo nên tất cả loài người là hư ảo sao?
48 Ai là người sống mãi mà không thấy sự chết?
Ai sẽ giải cứu mạng sống mình khỏi tay tử thần? Sê-la
49 Lạy Chúa, tình yêu thương của Ngài từ xưa
Ngài đã lấy lòng thành tín thề cùng Đa-vít ở đâu rồi?
50 Lạy Chúa, xin hãy nhớ sự sỉ nhục tôi tớ Chúa phải chịu; Tôi đã mang trong lòng tất cả sự sỉ nhục từ nhiều dân tộc;
51 Là sỉ nhục, lạy CHÚA, mà kẻ thù Ngài đã dùng để nhục mạ; Chúng đã nhục mạ những bước chân của người được Chúa xức dầu.
52 Lạy CHÚA, đáng ca ngợi Ngài đời đời! A-men! A-men!


Suy Gẫm

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

Câu 38-45. Đức Chúa Trời là Đấng tể trị toàn bộ lịch sử loài người. Vì sao một vị vua được Chúa xức dầu lại thua trận và đánh mất mạng sống và vương quốc mình? Tác giả nghĩ rằng Chúa nổi giận vì vua đã phá vỡ giao ước. Người không tin Chúa có thể lái xe trên đường mà không bị thủng lốp, còn những người tin Chúa lại gặp tai nạn, bị mắc bệnh hiểm nghèo, con cái bị chết, bị sỉ nhục, hay chết bất đắc kỳ tử. Tất cả những điều này có phải là cơn thịnh nộ của Chúa? Chúng ta không thể biết được nguyên nhân tất cả những nan đề xảy ra cho cuộc sống chúng ta. Nhưng một điều rõ ràng là Đức Chúa Trời đang điều khiển mọi sự. Công việc của Ngài là điều con người không thể hiểu được.

* Ngài ban cho tôi bài học gì?

Câu 49-51. Chúng ta phải biết rõ đặc tính của mình và sống với đặc tính đó. Tác giả kêu cầu rằng vua Y-sơ-ra-ên, vị tôi tớ của Đức Chúa Trời, đã bị sỉ nhục vì cớ Chúa nổi giân và giao ước bị phá vỡ. Giờ đây ông thấy rằng những bước chân của người được Chúa xức dầu đang bị kẻ thù nhục mạ. Và ông khẩn cầu Chúa cất bỏ sự nhục mạ của kẻ thù và ban bố lòng nhân từ cứu chuộc. Đừng quên rằng đặc tính của tôi là Cơ Đốc nhân và là tôi tớ của Đức Chúa Trời, ngay cả trong những tình cảnh khó khăn hoạn nạn nhất. Chúa luôn che chở những tôi tớ của Ngài.

Cầu nguyện

Xin cho con thấy được mọi sự diễn ra dưới cái nhìn của Chúa, và chỉ nương cậy vào Chúa mà thôi.


Bình Luận:

You may also like