Home Dưỡng Linh Lịch Cầu Nguyện Tháng 2/2020: Sự tăng trưởng thuộc linh

Lịch Cầu Nguyện Tháng 2/2020: Sự tăng trưởng thuộc linh

by TWK Korea
30 đọc

Xin hãy cầu nguyện cho những điều dưới đây:

1. Xin cầu nguyện cho phụ nữ Phần Lan được tăng trưởng về sự nhận biết Ngài một cách sâu sắc và trở nên người trưởng thành thuộc linh, không bị lay động và dời đổi theo chiều gió của đạo lạc.  (Ê-phê-sô: 13 – 15)

2. Xin cầu nguyện cho những thế hệ tiếp nối của chúng ta sẽ tiếp tục nắm lấy lẽ thật Cứu Rỗi. Cầu nguyện để chúng ta có mối quan hệ cá nhân mật thiết với Đức Chúa Trời, và sẽ không bị sa ngã trong môi trường sống của thế giới này.

3. Xin cầu nguyện cho những hội thánh ngầm ở Triều tiên. Cầu nguyện để họ được khích lệ và mạnh mẽ trong đức tin qua các chương trình phát thanh của TWR ở Hàn Quốc; và từ đó, có lòng dũng cảm để chia sẻ niềm tin cho người khác.

4. Xin cầu nguyện cho các tín hữu ở phương Tây và các nước ở Trung Âu nhận thức được nhu cầu của họ là tâm linh cần được tăng trưởng mỗi ngày. Cầu xin Chúa giúp cho họ không trở nên những người thụ đông quá mức, đến nỗi chỉ biết hưởng thụ thuộc linh mà thôi, mà thay vào đó là tấm lòng tìm kiếm và khao khát Ngài.

5. Xin cầu nguyện cho chương trình Phụ Nữ Hi Vọng của TWR thật được hiệu quả ở Bra-zin, để trở nên công cụ tốt đẹp được Chúa dùng khuyến khích các phụ nữ ở đất nước nầy siêng năng nghiên cứu lời của Chúa và có mối liên hệ sâu sắc với Ngài.

6. Xin cầu nguyện để Chúa bày tỏ sự thương xót của Ngài trên những người mẹ đơn thân ở Nhật. Xin Chúa ban ơn, giúp đỡ họ có công việc làm, và luôn quan tâm chăm sóc họ, Chúa sẽ là Đấng chu cấp và là nguồn bình an trong mọi lãnh vực đời sống họ.

7. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Ngài hãy tỉnh thức và phục hưng hội thánh, để các Cơ Đốc nhân chuyên tâm chia sẻ lời của Ngài và sự Cứu Rỗi của Chúa Giê-xu Christ.

8. Hiện nay, có nhiều phụ nữ ở Thụy Điển sống không mục đích, không định hướng và không hi vọng trong cuộc sống. Cầu nguyện để tâm linh và tâm trí của họ luôn kết nối với Chúa đang khi lắng nghe lời Ngài trong giờ thờ phượng Chúa. Từ đó, họ có cơ hội được chạm đến tình yêu, hi vọng và sự Cứu Rỗi của Ngài.

9. Lạy Chúa xin ở cùng ban năng quyền, và tôi luyện đức tin của con cái Ngài được đâm rễ vững nền ở trong Chúa khi họ trải qua những giờ phút tối tăm và đầy thử thách trong cuộc sống. Cầu xin Chúa luôn ở cùng để tấm lòng của họ không sanh ra rễ đắng; trái lại, họ sẽ học được đức tính kiên nhẫn, biết tin cậy và phó thác chính đời sống mình cho Ngài nhiều hơn.

10. Xin cầu nguyện cho các hội thánh và các trường học Cơ Đốc ở Đan-mạch để họ dạy Lời của Đức Chúa Trời một cách toàn diện. Cầu nguyện để Lẽ Thật của Kinh Thánh bao gồm hai phương diện: tội lỗi và ân điển được công bố ra cho tất cả mọi người. Từ đó, mọi người sẽ nhận biết nhu cầu chính yếu của họ là sự Cứu Rỗi, và Đấng ban sự Cứu Rỗi là Chúa Giê-xu Christ.

11. Xin cầu nguyện để nhiều phụ nữ ở Đan-mạch biết đến trang mạng Norea Mediemission, https://www.tilliv.dk, vì trang này truyền đạt những điều cốt yếu của đức tin Cơ-đốc-giáo bằng văn bản, âm thanh và video. Xin Ngài ban phước và hướng dẫn cho các cộng tác viên của chúng tôi.

12. Xin cầu nguyện cho phụ nữ khắp nơi trên thế giới tìm thấy chương trình Phụ Nữ và Hi Vọng của TWR và trở thành thính giả thân thiết của chương trình này, để tâm linh và tâm trí của họ được bồi bổ và nuôi dưỡng qua các nội dung của chương trình này. Xin Ngài mở tai thuộc linh và tấm lòng của họ, để họ có thể hiểu những gì họ nghe và sẵn lòng làm theo lời của chân lý, và họ có sự trải nghiệm về sự biến đổi của Ngài trên cuộc đời của họ.

13. Xin cầu nguyện để bông trái của Thánh linh được sản sinh ra từ đời sống tin kính của những người trẻ và phụ nữ cơ đốc ở Hati. Từ đó, đời sống họ trở nên mẫu mực cho gia đình, bạn bè, đồng nghiệp và mọi người chung quanh.

14. Xin cầu nguyện cho các phụ nữ Cơ Đốc ở Trung Quốc được đầy dẫy Đức Thánh Linh,  có lòng khiêm nhường, mạnh mẽ và đầy sự khôn ngoan của Ngài. Xin Ngài bảo vệ và khiến họ vững vàng trong đức tin vì cớ Danh Ngài, và bông trái Thánh Linh nẩy sinh khi họ hết lòng vâng lời Ngài.

15. Ngợi khen Cha Thánh vì Chúa đã ban cho các con cái Ngài sức mới, lòng thương xót, quyền năng và năng lực của Chúa mỗi ngày. Vì vậy, cả thế giới có thể biết Chúa và đường lối của Ngài qua đời sống thuận phục theo ý Chúa của các Cơ Đốc nhân.

16. Xin cầu nguyện cho có nhiều gia đình ở VN kết ước với Chúa trung tín nghe lời của Ngài trên đài phát thanh, để họ có thể sống theo ý muốn Ngài.

17. Lạy Cha nhân từ, chúng con cầu nguyện cho những người lắng nghe Chương trình Phụ Nữ và Hi Vọng của TWR ở Đức qua làn sóng của Ca-na-đa, sẽ nhận được sự khích lệ sâu sắc để đức tin của họ được tăng trưởng mỗi ngày.

18. Lạy Chúa, xin hãy giúp đỡ chúng con trung tín cầu nguyện cho các chị em trong Chương trình Phụ Nữ và Hi Vọng của TWR trên khắp thế giới mỗi ngày. Nhờ sức Ngài, chúng con có thể mang gánh nặng cho người khác, khích lệ và nâng đỡ người khác qua lời của Ngài và qua sự cầu thay của chúng con.

19. Cha ơi!  Chúng con cầu xin Ngài ban sự khôn ngoan thông sáng cho các con cái của Ngài, để họ có thể nhận biết người nào đang thật sự nói về lời của Ngài, hay là người này đang cố gắng lừa dối họ để tìm kiếm lợi ích về tài chính.

20. Xin cầu nguyện các thanh thiếu niên ở các hội thánh ở Hàn Quốc vì sự sa sút trong đức tin và lòng yêu mến Chúa. Xin Chúa hãy tỉnh thức và vực dậy đức tin những người trẻ này. Cũng xin cầu nguyện cho ba mẹ và những người lãnh đạo các hội thánh sẽ luôn quan tâm, chăm sóc và hướng dẫn những Cơ đốc nhân trẻ tuổi.

21. Lạy Chúa, chúng con dâng lên Chúa từng thành viên trong nhóm cầu nguyện của Chương trình Phụ Nữ và Hi Vọng TWR. Cầu nguyện để họ dành thời gian tốt nhất trong ngày để cầu nguyện với Ngài. Qua nếp sống Cơ đốc của họ sẽ làm chứng cho tất cả các mối liên hệ của họ.

22. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Ngài sai phái các giáo sĩ và các con gặt của Ngài đến Massai lands, Barabaig, Kurya, Pwani, and Unguja ở Tan-za-nia và các nơi khác trên khắp thế giới, là những nơi mà sự Cứu Rỗi của Chúa Giê-xu Christ chưa được rao giảng ra.

23. Xin Chúa thêm sức mới và ban sự khích lệ mạnh mẽ trên các hội thánh của Ngài ở Zanzibar, vì các Cơ Đốc nhân phải đối diện với sự phân biệt đối xử và nhiều trở ngại lớn trong cuộc sống ở nơi đây.

24. Xin cầu nguyện cho các phụ nữ Cơ Đốc ở Ấn độ, để đức tin họ được mạnh mẽ và tăng trưởng ở trong Ngài. Xin Chúa ở cùng đang khi họ suy gẫm lời Ngài, hoặc khi cầu nguyện và lắng nghe các chương trình Phụ Nữ và Hi Vọng của TWR.

25. Chúng con dâng lên Chúa lời tạ ơn vì các chương trình Phụ Nữ và Hi Vọng của TWR đã được phát sóng trong các nhà tù, các bệnh viện, các viện dưỡng lão ở Uruguay. Cầu nguyện để sức mới của Ngài và sự vui mừng trong Lẽ Thật của lời Ngài chạm đến tấm lòng của tất cả người nghe.

26. Tạ ơn Chúa vì Ngài đã dạy dỗ, dẫn dắt và ban cho sự thông sáng để chúng con hiểu được lẽ thật của Chúa. (Giăng 14 : 26).

27. Xin cầu nguyện cho Tiến sĩ Peggy Banks đầu phục Ngài một cách trọn vẹn. Cầu nguyện để bà nhận biết ý muốn của Ngài cho đời sống và cho mục vụ Phụ Nữ và Hi Vọng TWR.

28. Xin cầu nguyện cho các phụ nữ ở Buen, các chức vụ mục sư trong nhà tù, và láng giềng Trinidad ở Paraguay được thay đổi bởi lời của Chúa thông qua các chương trình Phụ Nữ và Hi Vọng của TWR .

29. Cám ơn Chúa về tất cả mọi điều đã được viết ra từ nơi Lời của Ngài. Lời Chúa đã dạy dỗ, hướng dẫn, an ủi tâm linh, và khích lệ chúng con biết nắm chặt lời hứa Ngài. Chính vì điều nầy, chúng tôi luôn hi vọng nơi Ngài trong những giờ phút thử thách khó khăn nhất trong cuộc sống. (Rô-ma 15 : 4).

CẦU NGUYỆN CHO VIỆT NAM

1, Xin cầu nguyện cho Việt Nam năm 2020 Chúa mở ra nhiều cơ hội để Phúc Âm hóa người dân Việt Nam ở trong nước và hải ngoại.

2. Xin cầu nguyện cho tình trạng ô nhiễm môi trường và an toàn thực phẩm tại Việt Nam đang xuống cấp trầm trọng gây ra bệnh ung thư và các căn bệnh nan giải khác cho người dân Việt Nam..

3. Xin cầu nguyện cho các Chương trình Phát Thanh của TWR tại Việt Nam được Chúa tiếp trợ sớm được phát sóng trở lại để nhiều người dân ở các vùng nông thôn, vùng cao, xa xôi, hẻo lánh cũng được nghe Phúc Âm cứu rỗi của Chúa Giê-xu.

Đài Phát Thanh Xuyên Thế Giới (TWR)
Phụ Nữ và Hy Vọng, Mục vụ tiếng Việt.

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like