Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 2 – Đền Thờ Bị Phá Hủy Như Lời Tiên Tri

Ngày 2 – Đền Thờ Bị Phá Hủy Như Lời Tiên Tri

by Ban Biên Tập
30 đọc

Ngày 2                        ĐỀN THỜ BỊ HỦY PHÁ NHƯ LỜI TIÊN TRI

Giê-rê-mi 52:12-23

12 Ngày mồng mười tháng năm, nhằm năm thứ mười chín đời Nê-bu-cát-nết-sa, vua Ba-by-lôn, Nê-bu-xa A-đan, chỉ huy trưởng đoàn vệ sĩ, đại diện vua Ba-by-lôn, đến Giê-ru-sa-lem. 13 Ông ra lệnh thiêu hủy đền thờ, cung điện, và mọi nhà cửa trong thành Giê-ru-sa-lem. Bất kỳ dinh thự nào cũng bị lửa thiêu rụi. 14 Hết thảy quân Canh-đê đi cùng với tướng chỉ huy trưởng đoàn vệ sĩ phá sập tất cả các bức tường bao bọc thành Giê-ru-sa-lem. 15 Nê-bu-xa A-đan, chỉ huy trưởng đoàn vệ sĩ, ra lệnh lưu đày những người dân nào còn lại trong thành, cùng với bọn đào ngũ đầu hàng vua Ba-by-lôn, và những thợ thủ công còn sót lại. 16 Nê-bu-xa A-đan, chỉ huy trưởng đoàn vệ sĩ, chừa lại thành phần nghèo nhất trong dân, những người nghèo nhất trong nước, để trồng nho và làm ruộng.

Cướp Phá Đền Thờ

17 Quân Canh-đê đập bể các trụ đồng của đền thờ, đế, và biển đồng trong đền thờ, rồi chở hết đồng về Ba-by-lôn. 18 Chúng cũng khuân đi nào là nồi, xẻng, kéo, chậu, đĩa, và tất cả những dụng cụ khác bằng đồng dùng trong việc thờ phượng. 19 Chỉ huy trưởng đoàn vệ sĩ cũng đem đi các dụng cụ bằng vàng và bằng bạc, tùy theo loại: chén, nồi đựng than, chậu, nồi, chân đèn, đĩa, chén dâng rượu.

20 Không thể nào cân nổi khối lượng đồng của hai cột trụ, một cái biển, mười hai con bò đực bên dưới cái bể, và các đế khác do vua Sa-lô-môn cung cấp tại đền thờ. 21 Mỗi cột trụ cao khoảng chín mét, chu vi sáu mét, rỗng ruột, dầy độ bảy cen-ti mét rưỡi. 22 Trên đầu cột có chóp đồng, cao khoảng hai mét rưởi, chạm trổ đường viền tinh vi hình mạng lưới và trái lựu toàn bằng đồng chung quanh chóp. Cột thứ nhì cũng y như vậy, chạm trổ hình trái lựu, mỗi nửa mét chạm tám trái lựu, cứ thế suốt sáu mét. 23 Thế là có chín mươi sáu trái lựu, thêm vào bốn trái lựu cho bốn hướng, tất cả là một trăm trái lựu trên đường viền mạng lưới chung quanh chóp.
temple
Mô hình đền thờ Giê-ru-sa-lem bị phá hủy

SUY GẪM

Câu 12-16

Lời cảnh báo cho Y-sơ-ra-ên qua vị tiên tri đã ứng nghiệm y như đã nói. Tiên tri Giê-rê-mi đã nói tiên tri cho Y-sơ-ra-ên; ngày mà vua Ba-by-lôn sẽ lấy nốt những vật còn lại đã đến vào năm 597 TCN (27:19-22). Y như Lời, đền-thờ mà họ tự hào và tin cậy đã bị đốt cháy và số dân sót cũng bị đưa đi lưu đày. Quân lính Ba-by-lôn đã phóng hỏa đền-thờ và mọi công trình chính yếu. Chúng cố gắng làm vô hiệu hóa mọi hoạt động của thành phố. Đây là hậu quả của sự không chịu lắng nghe những lời cảnh báo lặp đi lặp lại của Chúa. Liệu tôi có điều gì đeo bám tấm lòng đến nỗi bất chấp mọi lời cảnh báo lặp lại nhiều lần của Chúa không? Tôi phải từ bỏ tội lỗi nào để mau chóng trở lại cùng Chúa?

Câu 14

Tất cả tường thành Giê-ru-sa-lem đều bị sụp đổ. Những bức tường đổ nát còn đó khoảng 140 năm. Một số người, như Ê-xơ-ra, cố gắng xây lại tường thành, nhưng tất cả đều không thành công. Cuối cùng tường thành được xây lại trọn vẹn vào khoảng năm 440 TCN bởi Nê-hê-mi – một người dâng rượu cho vua Át-ta-xét-xe của Ba-tư. Cho đến khi đó thì sự đổ nát còn lại như là một biểu tượng cho giá trả của những người chống lại ý muốn của Đức Chúa Trời.

Câu 17-23

Họ lấy đi tất cả mọi thứ đáng giá của đền-thờ Chúa và đem tới Ba-by-lôn. Những thứ họ cướp đi được miêu tả chi tiết vì đó là những vật dụng đã được hiến dâng cho Chúa (xem Ê-xơ-ra 8:24-30). Mỗi một vật dụng đều có một ý nghĩa và chức năng quan trọng. Đối với những người Giu-đa tin kính thì bị người ngoại cướp phá thật không dễ chịu chút nào. Đây cũng là một tấn bi kịch đổ xuống bởi chính sự bất tuân của họ.

Cầu nguyện:

Xin giúp con không bỏ qua những lời cảnh báo của Ngài.

Bình Luận:

You may also like