Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 26 – Họ Sẽ Không Bị Bỏ Rơi

Ngày 26 – Họ Sẽ Không Bị Bỏ Rơi

by Ban Biên Tập
30 đọc
NGÀY 26:  HỌ SẼ KHÔNG BỊ BỎ RƠI

Giê-rê-mi 51:1-10

Lời Chúa Phán Về Ba-by-lôn Lần Thứ Nhì

1 CHÚA phán như vầy:
“Này, Ta sẽ khiến gió nổi lên
Hủy diệt Ba-by-lôn và dân Canh-đê.
2 Ta sẽ sai bọn rê thóc đến, chúng sẽ rê sạch Ba-by-lôn,
Làm cho đất nước điêu tàn,
Vì chúng vây đánh nó tứ phía,
Trong ngày hoạn nạn.
3 Người bắn cung hãy giương cung,
Mặc áo giáp đứng sẵn sàng.
Đừng thương xót những kẻ trai tráng,
Hãy giết sạch toàn đội quân.
4 Kẻ bị đâm ngã xuống đất Canh-đê,
Người bị thương ngã xuống ngoài đường phố.
5 Vì Y-sơ-ra-ên và Giu-đa không gặp cảnh góa bụa,
Không thiếu vắng Đức Chúa Trời, CHÚA Vạn Quân;
Nhưng đất Canh-đê đầy dẫy tội lỗi,
Chống nghịch Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên.
6 Hãy trốn khỏi Ba-by-lôn!
Ai nấy phải lo cứu mạng sống mình!
Đừng chết lây vì tội ác nó!
Vì đây là thời kỳ báo ứng của CHÚA,
Ngài sẽ báo trả nó xứng đáng.
7 Ba-by-lôn vốn là một cái chén vàng trong tay CHÚA,
Làm cho thế giới say mèm;
Các dân tộc uống rượu của Ba-by-lôn,
Vì thế chúng phát điên.
8 Bỗng chốc Ba-by-lôn sụp đổ tan tành.
Hãy khóc than nó!
Hãy xoa dầu lên vết thương nó!
Biết đâu nó sẽ lành.
9 Chúng ta cố gắng cứu chữa Ba-by-lôn,
Nhưng nó vẫn không lành.
Hãy bỏ mặc nó! Chúng ta ai nấy hãy trở về quê hương mình,
Vì sự đoán phạt nó lên đến tận trời,
Cao đến tận mây.
10 CHÚA đã báo thù cho chúng ta.
Hãy đến, chúng ta hãy rao truyền tại Si-ôn
Công việc của CHÚA, Đức Chúa Trời chúng ta.

hanging_gardens_of_babylon

Vườn treo Ba-by-lôn cổ đại – một trong bảy kỳ quan nổi tiếng thế giới
SUY GẪM

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

Câu 1,2: Đức Chúa Trời làm chủ lịch sử. Ngài sử dụng các nước và các dân theo ý muốn của Ngài. Ngài lập kẻ thù có sức mạnh để phá huỷ Ba-by-lôn là nước bất khả chiến bại lúc đó và Ngài thay đổi chiều hướng của lịch sử.

Câu 5: Y-sơ-ra-ên và Giu-đa bị trừng phạt bởi vì tội lỗi của họ chống nghịch lại với Đức Chúa Trời, nhưng Đức Chúa Trời không bỏ rơi họ mãi mãi. Đức Chúa Trời yêu dân sự của Ngài, là dân có giao ước với Ngài. Bạn có thờ phượng Chúa là Đấng không bao giờ bỏ rơi bạn nhưng yêu bạn cho đến cuối cùng một cách trung tín không?

Câu 7: Đức Chúa Trời là Đấng công bình tuyệt đối. Đức Chúa Trời đã sử dụng Ba-by-lôn để trừng phạt nhiều nước, nhưng giờ đây các nước này sẽ được sử dụng như là công cụ của Chúa để trừng phạt Ba-by-lôn.

Câu 10: Đức Chúa Trời bảo vệ dân của Ngài. Ngài cứu chúng ta khỏi tội lỗi của chúng ta và khiến chúng ta được công bình.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

Câu 6: Đức Chúa Trời bảo họ rời khỏi Ba-by-lôn, là nơi sắp bị huỷ diệt. Họ không bị huỷ diệt cùng với Ba-by-lôn. Chúng ta cũng phải ra khỏi thế gian là nơi sẽ bị trừng phạt vì cớ tội lỗi của nó. Nếu chúng ta quá đắm mình trong thế gian thì chúng ta cũng sẽ bị huỷ diệt cùng với họ.

Câu 8,9: Ba-by-lôn sẽ không được chữa lành nữa. Điều tương tự như vậy sẽ xảy đến cho thế gian là nơi đã rời bỏ Chúa.

Cầu nguyện: Con tạ ơn Chúa. Ngài không bao giờ rời bỏ con, nhưng Ngài yêu con cho đến cuối cùng.

Bình Luận:

You may also like