Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 22 – Đoán Phạt Kê-đa, Hát-so và Ê-lam

Ngày 22 – Đoán Phạt Kê-đa, Hát-so và Ê-lam

by Ban Biên Tập
30 đọc

NGÀY 22 ĐOÁN PHẠT KÊ-ĐA, HÁT-SO VÀ Ê-LAM

Giê-rê-mi 49:23-39

Lời Chúa Phán Về Thành Đa-mách

23 Về Đa-mách. Dân thành Ha-mát và Ạt-bát đều bối rối Vì chúng nghe tin dữ; Chúng lo âu thấp thỏm Như biển cả không lặng sóng. 24 Dân thành Đa-mách bủn rủn Quay lưng bỏ chạy; Chúng khiếp vía kinh hồn, Đau đớn quặn thắt Như người phụ nữ đang chuyển bụng. 25 Ôi, thành phố danh tiếng, đô thị nhộn nhịp, Đã rơi vào quên lãng! 26 Vì thế, trong ngày ấy, những người trai trẻ sẽ ngã xuống ngoài đường phố, Và hết thảy các chiến sĩ sẽ nằm yên, không động đậy. CHÚA Vạn Quân phán vậy. 27 Ta sẽ nhen lửa đốt tường thành Đa-mách, Và lửa sẽ thiêu nuốt các thành trì kiên cố của Bên Ha-đát.

Lời Chúa Phán Về Dân Kê-đa

28 Về dân Kê-đa và các làng định cư trong sa mạc bị vua Nê-bu-cát-nết-sa xâm chiếm. CHÚA phán: “Hãy nổi dậy tiến đánh Kê-đa, Tàn phá dân phương đông.29 Chúng sẽ đem đi lều trại và bầy  súc vật, Luôn cả màn trại và hết thảy các vật dụng khác, Lạc đà chúng cũng cưỡi đi, Và từ trên lưng lạc đà chúng la hét: ‘Kinh hoàng tứ phía!’ ” 30 CHÚA phán: “Hãy bỏ chạy, lánh đi thật xa, Hãy ẩn náu nơi sâu kín với dân các làng định cư, Vì Nê-bu-cát-nết-sa, vua Ba-by-lôn, dự trù hại các ngươi, Và lập kế hoạch chống lại các ngươi.” 31 CHÚA phán: “Hãy nổi dậy tiến đánh một dân tộc sống nhàn hạ, yên ổn, Sống tách biệt, không cần cửa đóng, then gài.” 32 CHÚA phán: “Nhưng lạc đà của chúng sẽ cướp đi, Bầy bò đông đảo sẽ thành chiến lợi phẩm; Ta sẽ rải dân cạo tóc màng tang ra khắp các hướng gió; Ta sẽ giáng tai họa trên chúng từ mọi phía. 33 Làng định cư sẽ thành hang chó rừng, Tiêu điều hoang vắng đến muôn đời. Không ai sống tại đó, Cũng không người nào đến đó định cư.”

Lời Chúa Phán Về Ê-lam

34 Đây là lời CHÚA phán với tiên tri Giê-rê-mi về Ê-lam, vào đầu triều vua Sê-đê-kia, nước Giu-đa. 35 CHÚA Vạn Quân phán như vầy: “Này, Ta sẽ bẻ gẫy cung của Ê-lam, Là rường cột của sức mạnh chúng. 36 Ta sẽ kéo đến Ê-lam Bốn ngọn gió từ bốn phương trời, Ta sẽ rải dân Ê-lam ra theo tất cả các ngọn gió ấy,
Đến nỗi sẽ không còn nước nào Mà dân tị nạn Ê-lam không kéo đến. 37 Ta sẽ khiến Ê-lam kinh hãi trước kẻ thù, Và những kẻ tìm hại mạng sống chúng.” CHÚA phán: “Ta sẽ giáng họa trên chúng, Giáng cơn phẫn nộ phừng phừng của Ta, Ta sẽ sai gươm đuổi theo chúng, Cho đến khi nào Ta tận diệt chúng.” 38 CHÚA phán: “Ta sẽ đặt ngai Ta tại Ê-lam, Và Ta sẽ tiêu diệt vua quan khỏi nước.” 39 CHÚA phán: “Tuy nhiên, trong những ngày đến, Ta sẽ phục hồi dân Ê-lam.”
SUY GẪM

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

Câu 23-27: Đức Chúa Trời sẽ khiến cho thành Đa-mách là thành có tiếng khen và sự vui vẻ trở nên thành của sự sợ hãi, đau đớn và sầu khổ. Ngài khiến cho Ha-mát và Ạt-bát là thành phố các nước của A-ram phải bị hổ thẹn và trở nên bất ổn khi nghe về sự phá huỷ thành Đa-mách. Pháo đài của Bên-ha-đát (tên cung điện của thành Đa-mách), là nơi nổi tiếng về các bức tường thành vững mạnh và vẻ bề ngoài to lớn sẽ bị thiêu đốt giống như pháo đài của Ê-đôm (câu 16) và những kẻ cư trú ở đó sẽ không còn chỗ để sống. Cư trú ở trong Chúa thật tốt hơn là cư trú ở pháo đài Bên-ha-đát, đó là lời công bố của tác giả Thi thiên, “Vì một ngày trong hành lang Chúa đáng hơn một ngàn ngày khác. Thà tôi làm kẻ giữ cửa trong nhà Đức Chúa Trời tôi, hơn là ở trong trại kẻ dữ.” (Thi-thiên 84:10, BDC.)

Câu 28,29,34-36: Đức Chúa Trời dùng vua Nê-bu-cát-nết-sa của Ba-by-lôn như là tôi tớ của Ngài để huỷ phá Kê-đa, Hát-so và Ê-lam. Dĩ nhiên, điều này không có nghĩa rằng Ngài ra lệnh bằng lời nói trực tiếp. Lịch sử xem như là sự tranh giành lợi ích giữa các quyền lực trên thế giới, nhưng Kinh thánh xem lịch sử là công việc trong quyền tể trị tối thượng của Đức Chúa Trời. Hãy nhìn lại tiểu sử của đời sống bạn từ trước cho đến bây giờ. Bạn nghĩ Đức Chúa Trời đang viết nên lịch sử của đất nước bạn cùng với hoàn cảnh đời sống của bạn như thế nào?

Câu 28-33: Khi mạng lệnh trừng phạt được truyền ra, thì mọi lều trại, bầy vật, màn chõng cùng với mọi tài vật và lạc đà của Kê-đa và Hát-so đều bị lấy đi. Một dân tộc cư ngụ nay đây mai đó không có cửa đóng cũng không có then chốt, sống riêng rẽ sẽ bị tản lạc đi khắp hướng và gặp tai vạ từ mọi nơi. Hãy nhớ biết ơn Ngài vì mọi điều mà Ngài ban cho bạn. Ngay cả khi mọi thứ bị biến đi và bị lấy đi thì hãy giữ lấy tấm lòng luôn biết ơn vì mọi thứ thuộc về Ngài. Hãy biết ơn và bạn sẽ có bình an.

Cầu nguyện: Xin Chúa đừng để con bị thổi đi như trấu, nhưng con sẽ đâm rễ sâu ở trong Ngài.

Bình Luận:

You may also like