Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 22 – Dựng Lại Như Ngày Trước

Ngày 22 – Dựng Lại Như Ngày Trước

by Ban Biên Tập
30 đọc

Ngày 22          Dựng chúng lại như ngày trước

Lời Hứa Tuyệt Diệu
1 CHÚA phán với Giê-rê-mi lần thứ nhì, trong khi ông vẫn còn bị giam giữ tại sân vệ binh. 2 CHÚA, là Đấng tạo dựng, nắn nên, và lập cho vững bền mọi vật, danh Ngài là CHÚA, phán như vầy: 3 “Con hãy kêu cầu Ta, Ta sẽ đáp lời con. Ta sẽ tỏ cho con những việc con chưa từng biết, những việc lớn lao và cao siêu, không ai đạt thấu.” 4 CHÚA, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, phán như vầy về nhà cửa trong thành này và cung điện các vua Giu-đa đã bị phá đổ để làm tuyến phòng thủ chống lại các mô và gươm giáo của quân Canh-đê đang vây hãm thành. 5 Những nơi nhà cửa bị phá sập này lại đầy xác chết của những người bị Ta đánh phạt trong cơn phẫn nộ, khi Ta che mặt, không thèm nhìn thành này nữa, vì tất cả việc ác chúng làm: 6 “Ta sẽ phục hồi sức khỏe, chữa lành cho thành; Ta sẽ chữa lành cho dân chúng, và ban cho chúng thái bình thịnh vượng. 7 Ta sẽ cho Giu-đa và Y-sơ-ra-ên được hưng thịnh trở lại; Ta sẽ xây dựng đất nước chúng như thuở trước. 8 Ta sẽ tẩy sạch mọi tội ác chúng đã phạm, và tha thứ mọi việc gian ác chúng đã làm chống nghịch Ta. 9 Thành phố này sẽ mang lại cho Ta danh tiếng, sự vui mừng, ca ngợi, và vinh quang trước mặt tất cả các nước khác trên thế giới, khi chúng nghe tin về mọi phước lành Ta ban cho Giu-đa và Y-sơ-ra-ên. Các nước ấy cũng sẽ run sợ trước tất cả những phước lành và an ninh thịnh vượng Ta ban cho thành này.” 10 CHÚA phán như vầy: “Con nói về chốn này, ‘Nó đổ nát, không một bóng người và thú.’ Chính trong các thành Giu-đa và các đường phố Giê-ru-sa-lem điêu tàn, không người ở, cũng chẳng có một con thú nào, 11 sẽ lại nghe tiếng vui mừng rộn rã, tiếng chú rể và cô dâu, tiếng của những người mang tế lễ cảm tạ vào đền thờ CHÚA, vừa đi vừa hát: ‘Hãy cảm tạ CHÚA Vạn Quân, Vì CHÚA nhân từ, Vì tình yêu bền vững của Ngài còn đến đời đời!’ ” CHÚA phán: “Vì Ta sẽ cho đất nước này hưng thịnh trở lại như xưa.” 12 CHÚA Vạn Quân phán: “Tại chốn đổ nát này, không một bóng người và thú, và trong tất cả các thành, lại sẽ có đồng cỏ cho người chăn dẫn bầy mình đến nghỉ ngơi.” 13 CHÚA phán: “Trong các thành vùng đồi núi, vùng Sơ-phê-la, vùng Nê-ghép, các thành thuộc lãnh thổ Bên-gia-min, vùng phụ cận thành Giê-ru-sa-lem, và các thành phố Giu-đa, bầy cừu lại sẽ đi ngang qua dưới bàn tay người đếm.”
SUY GẪM
Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

Câu 1 Ngài tái xác nhận lời hứa của Ngài về sự khôi phục cho Giê-rê-mi đang khi bị giam trong hành lang vệ binh và an ủi ông. Đức Chúa Trời, Đấng ban sự vui mừng cho Phao-lô trong khi ông bị giam trong ngục, chăm lo các tiên tri của Ngài khi họ chịu tổn hại vì công bố lời Ngài. Bạn có đang ở vị trí bị bắt bớ vì cớ Đấng Christ? Đức Chúa Trời sẽ an ủi bạn bằng những lời của Ngài.

Câu 2,3 Đức Chúa Trời làm điều kỳ diệu thành hiện thực, những điều mà Giê-rê-mi đang mắc kẹt trong tỉnh cảnh hiện tại của  ông không thể hiểu thấu. Chúng ta là những người đến sau Chúa Jêsus Christ đã nhìn thấy công tác hoàn thành tạo vật mới của Ngài. Chúng ta có vinh hạnh đặc biệt được đợi chờ ngày mà mọi sự sẽ được phục hồi và hoàn tất.

Câu 6-9 Ngài đối xử tốt với dân đã bị bắt đi làm phu tù của Ngài và cho họ thạnh vượng. Ngài mang đến sự bình an và an toàn cho đền thờ đầy xác người chết. Ngài tha thứ tội lỗi và Y-sơ-ra-ên, cái tên đã mang đến sự xấu hổ và sỉ nhục cho danh Ngài, sẽ lại trở thành cái tên của sự vui mừng. Những người ngoại sẽ run rẩy sợ hãi sau khi nhìn thấy Đức Chúa Trời đổ sự bình an và phước hạnh trên dân Ngài. Chúng ta nhìn thấy điều này một chút ít trong lịch sử Y-sơ-ra-ên và điều này sẽ được hoàn thành trong sự đến của Chúa Jêsus. Tuy nhiên, điều đó sẽ thực sự hoàn tất khi Chúa Jêsus đến lần thứ hai và trời mới đất mới được tạo dựng. Ngài sẽ chữa lành và xoa dịu những tấm lòng và khối óc đã bị tàn phá bởi thế gian này cho những kẻ từ chối bản thân và đi theo Đấng Christ. Chúng ta đã rũ bỏ những thứ chỉ vinh danh bản thân chúng ta và nhận lấy tên gọi là Cơ đốc nhân, mang vinh hiển cho danh của Đấng Christ (Cơ đốc). Bạn vẫn còn ở trong trạng thái của một tù nhân? Hay bạn đang sống tràn đầy hy vọng và vui mừng dẫu giữa cơn hoạn nạn?

Cầu nguyện: Cám ơn Ngài vì đã sửa đổi con, tha thứ con, cứu con, và giúp con lại tìm thấy hạnh phúc ngày nay.

Bình Luận:

You may also like