Home Dưỡng Linh Thi Thiên 23: Hãy cầu nguyện cho Hy vọng, Hòa bình và ghi nhớ những Lời hứa của Ngài

Thi Thiên 23: Hãy cầu nguyện cho Hy vọng, Hòa bình và ghi nhớ những Lời hứa của Ngài

by Sưu Tầm
30 đọc

“Đức Giê-hô-va là Đấng chăn giữ con,

Con sẽ chẳng thiếu thốn gì.

Ngài khiến con an nghỉ nơi đồng cỏ xanh tươi,

Dẫn con đến mé nước bình tịnh.

Ngài làm tươi mới linh hồn con,

Dẫn con vào các lối công chính vì cớ Danh Ngài.

Dù khi con đi trong trũng bóng chết,

Con sẽ chẳng sợ tai hoạ nào,

Vì Chúa ở cùng con;

Cây trượng và cây gậy của Chúa an ủi con.

Chúa dọn bàn cho con

Trước mặt kẻ thù nghịch con;

Chúa xức dầu cho đầu con,

Chén con đầy tràn.

Thật vậy, trọn đời con,

Phước hạnh và sự thương xót sẽ theo con

Con sẽ ở trong nhà Đức Giê-hô-va

Cho đến lâu dài” (Thi thiên 23: 1-6, RVV11)

Kính lạy Đức Chúa Trời,

Chúng con cảm ơn Chúa vì Lời Hứa của Ngài là Lẽ thật, và Lời của Ngài mang lại Hy vọng và Bình an. Chúng con cầu nguyện để những Lời này ứng nghiệm trên chúng con ngay bây giờ và chúng con cầu xin Ngài giúp chúng con ngủ ngon trong sự chăm sóc của Ngài. Cảm ơn Ngài là Đấng Chăn dắt chúng con và Ngài sẽ chu cấp tất cả những gì chúng con cần. Cảm ơn Chúa vì Ngài mang lại Hòa bình và Bình tịnh, ngay cả trong thời điểm khó khăn, và Ngài thành tín dẫn chúng con đến những nơi an ninh dưới bàn tay bảo vệ của Ngài. Chúng con biết chúng con không bao giờ phải sợ hãi, vì Ngài luôn ở bên chúng con. Cảm ơn Chúa vì phước hạnh và tình yêu của Ngài theo chúng con mỗi ngày trong đời sống của chúng con và chúng con sẽ ở trong Ngài mãi mãi.

Nhân Danh Chúa Giê-xu Christ, Amen.

Biên dịch: Shekinah Le

Nguồn: Debbie McDaniel

Bài vở cộng tác và góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like