Home Dưỡng Linh Thi Thiên 91: Cầu nguyện cho Đức tin thắng hơn nỗi Sợ hãi

Thi Thiên 91: Cầu nguyện cho Đức tin thắng hơn nỗi Sợ hãi

by Sưu Tầm
30 đọc

“Người nào ở nơi kín đáo của Đấng Chí Cao, sẽ hằng được ở dưới bóng của Đấng Toàn Năng. Tôi thưa với Đức Giê-hô-va rằng: ‘Ngài là nơi nương náu và là đồn lũy con; cũng là Đức Chúa Trời của con, con tin cậy nơi Ngài… Ngài sẽ lấy lông Ngài mà che chở ngươi, và dưới cánh Ngài ngươi sẽ được nương náu mình; sự thành tín của Ngài là cái khiên và cái mộc của ngươi’” (Thi thiên 91:1-2, 4, RVV11).

Hãy cầu nguyện cùng tôi:

Kính lạy Đức Chúa Trời,

Chúng con tin rằng Ngài đang ở gần và sự bảo vệ của Ngài mạnh mẽ hơn chúng con có thể tưởng tượng. Cảm ơn Chúa vì Ngài liên tục nhắc nhở chúng con, chúng con không bao giờ phải sợ, vào ban ngày hay ban đêm. Vì vậy, chúng con chọn đặt niềm tin nơi Ngài ngay bây giờ, chúng con chọn Đức tin thắng hơn nỗi sợ hãi, khi chúng con đang thức hay khi nằm ngủ. Chúng con cần sự bình yên và an ninh mà chỉ có Ngài mới có thể làm dịu tấm lòng và tâm trí của chúng tôi. Chúng con cầu nguyện cho những giấc mơ tốt đẹp, cho phước lành của Ngài bao phủ chúng con trong mọi cách. Chúng con cảm ơn Ngài vì Ngài bảo vệ chúng con và các thiên sứ thánh của Ngài đóng trại chung quanh chúng con.

Nhân Danh Chúa Giê-xu Christ, Amen.

Biên dịch: Shekinah Le

Nguồn: Debbie McDaniel

Bài vở cộng tác và góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like