Home Dưỡng Linh Radio Mana Thuộc Linh – Phần 44: Làm vì mình hay làm vì Chúa?

Radio Mana Thuộc Linh – Phần 44: Làm vì mình hay làm vì Chúa?

by Radio Mana Thuộc Linh
30 đọc

Kinh thánh:  Ma-thi-ơ 7:21-23
21Chẳng phải hễ những kẻ nói cùng ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, thì đều được vào nước thiên-đàng đâu; nhưng chỉ kẻ làm theo ý-muốn của Cha ta ở trên trời mà thôi. 22Ngày đó, sẽ có nhiều người thưa cùng ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, chúng tôi chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên-tri sao? nhân danh Chúa mà trừ quỉ sao? và lại nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ sao? 23Khi ấy, ta sẽ phán rõ ràng cùng họ rằng: Hỡi kẻ làm gian-ác, ta chẳng biết các ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi ta!

Lời ngỏ:
Công ty vũ trụ Blue Origin của tỷ phú Jeff Bezos là chủ tập đoàn Amazon vừa ra thông báo sẽ bắt đầu bán vé du lịch vào vũ trụ từ năm nay 2019. Giá vé dự kiến khoảng từ 200-300 nghìn đô-la. Con tàu New Shepard đã được thử nghiệm 8 lần bay thành công từ bệ phóng tại bang Texas; và con tàu này sẽ có nhiệm vụ chở 6 hành khách trong mỗi chuyến bay. Con tàu sẽ bay đến độ cao 100 Km từ Trái đất. Đó là độ cao vừa đủ để trải nghiệm trạng thái không trọng lực trong không gian vài phút, và giúp hành khách có thể quan sát trọn đường cong tự nhiên của Trái đất trước khi trở về điểm xuất phát. Như vậy, những ai có tiền có thể mua vé với giá trên thì có thể trở thành du khách tham quan vũ trụ. 

    Người ta có thể có tiền để mua vé tham quan vũ trụ nhưng không thể dùng tiền để mua vé vào Nước Thiên Đàng. Có những người đã cậy tiền bạc, danh tiếng, địa vị; hay thậm chí là cậy vào sức mình mà nói rằng mình đã từng một thời quen biết Chúa, từng lấy danh Chúa để làm việc này việc kia… nhưng cũng không thể vào Nước Thiên đàng được. Vì đối với Chúa thì chỉ có người có đức tin chân thật vào Đức Chúa Giê-xu và thuận phục trọn vẹn ý muốn của Cha thì mới được vào Nước Đức Chúa Trời. Cho nên, chúng ta cần phải phân biệt những lời nói, những công việc gọi là hầu việc Chúa, nhân danh Chúa mà làm vì động cơ gì?

1. Làm công việc Chúa vì bản thân mình
    “Ngày đó, sẽ có nhiều người thưa cùng ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, chúng tôi chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri sao? nhân danh Chúa mà trừ quỉ sao? và lại nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ sao? Khi ấy, ta sẽ phán rõ ràng cùng họ rằng: Hỡi kẻ làm gian ác, ta chẳng biết các ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi ta!” (câu 22-23). Đây là lời Chúa đã cảnh cáo rõ ràng về những người làm nhiều việc, thậm chí là công việc Chúa, nhân danh Chúa mà làm vẫn bị Chúa xem là kẻ gian ác, tiên tri giả, sứ đồ giả, giáo sư giả. Vì mục tiêu và động cơ của họ không phải là vì chính mình Chúa, mà là vì chạy theo danh lợi quyền của đời này, hay vì mục tiêu nhằm tôn vinh bản thân mình; họ chỉ lợi dụng danh Chúa, lợi dụng chiếc áo tôn giáo để làm công việc nhằm tôn sùng chính họ.
    Trong lịch sử tuyển dân và lịch sử Hội thánh cũng đã từng có những câu chuyện được Chúa cho phép ghi lại để cảnh báo trước cho tôi con thật của Chúa. Về thời Cựu ước có tay thuật sĩ Ba-la-am đã bị vua Ba-lác mua chuộc nhiều lần, mỗi lúc càng nhiều tiền bạc, châu báu, ngọc ngà để rủa sả dân Do Thái. Ông ta còn được ghi nhận như là một Tiên tri. Bởi vì ông ta có biết Chúa, và có cầu hỏi Chúa. Chính Chúa vì danh của Ngài, vì dân sự của Ngài mà Ngài đã đứng ra để ngăn không cho ông làm việc ác là rủa sả dân sự được Ngài ban phước.  Chúa sai thiên sứ đến để ngăn cản ông, rồi Ngài cảnh cáo ông bằng chính miệng con lừa ông cưỡi. Vậy mà ông cũng không ăn năn. Trong thời Tân ước có tay thuật sĩ Si-môn ở xứ Sa-ma-ri khi thấy các sứ đồ đặt tay trên người nào bằng lòng tin Đức Chúa Giê-xu và chịu báp-têm bằng nước thì người ấy được nhận quyền năng của Đức Thánh Linh giáng xuống có thể làm nhiều dấu kỳ, phép lạ, chữa bệnh, nói tiếng mới… Thấy như vậy thì ông muốn được lợi nhiều hơn, được nổi danh nhiều hơn nên đã đem nhiều tiền của dâng cho các sứ đồ để mua năng quyền đó. Các sứ đồ lập tức cảnh cáo ông phải ăn năn điều ác mình, cầu nguyện xin Chúa thương xót, thay đổi tư tưởng, vì đó là mật đắng và xiềng tội ác của ma quỷ.
    Thỉnh thoảng chúng ta cũng thấy trong lịch sử Hội thánh có những người tự xưng là những diễn giả phấn hưng thế giới, họ cậy quyền này quyền khác để chữa bệnh, đuổi quỷ và làm nhiều dấu kỳ phép lại, thậm chí chỉ cần giơ tay giơ áo ra trên diễn đàn, sân khấu đã khiến hàng loạt người ngã rạp như sung rụng… Có rất nhiều người chạy theo họ như những bậc thần thánh, tung hô và đưa họ vào danh sách những người đầy dẫy năng quyền, có khả năng làm thay đổi thế giới. Thế nhưng, sau một thời gian thì mọi người mới nhận ra bộ mặt thật của họ. Họ bị bắt, bị phanh khui với những tai tiếng là người nghiện ngập ma tuý, là kẻ tà dâm, là người lừa đảo vì đã bán linh hồn cho quỷ dữ để đổi lấy danh quyền lợi của đời này.

2. Làm công việc Chúa vì chính Chúa
    Lời Chúa khẳng định rằng người được vào Thiên đàng là người “làm theo ý muốn của Cha ta ở trên trời mà thôi.” Hay nói cách khác, người hầu việc Chúa và làm công việc Chúa vì chính Chúa, làm theo ý muốn Chúa thì mới được gọi là tôi con Chúa thật. Muốn làm công việc Chúa cách đúng đắn và vì chính Chúa thì chúng ta cần phải lưu ý một số điều căn bản được đúc kết qua những câu tự kiểm định như sau:
    Thứ nhất, Chúa có chọn lựa và kêu gọi chúng ta làm việc này việc kia cho Chúa và nhà Chúa không hay chúng ta tự ý thấy thích, thấy có lợi cho mình thì làm? Nếu chúng ta xác định rõ được sự lựa chọn và tiếng gọi của Chúa thì hãy vâng lời Chúa mà mạnh dạn bước đi. Nếu không, thì hãy cầu nguyện và chờ đợi cho đến khi nghe rõ tiếng Chúa. Trong thời gian đó chúng ta luôn giữ sự tin kính trong sự ngợi khen, thờ phượng và sốt sắng tra xem, suy ngẫm Lời của Chúa.
    Thứ hai, chúng ta có biết rõ ý muốn và chương trình của Chúa trong việc Ngài sai phái chúng ta làm việc gì cụ thể hơn hay không? Và chúng ta có bằng lòng vâng phục hoàn toàn theo ý chỉ của Chúa khi Ngài phán bảo rõ ràng với chúng ta hay không? Sứ đồ Phao-lô trong thời gian đầu chức vụ đã để tâm trí và sức lực mình hướng về đồng bào Do thái của ông, và tìm cách trở về Giê-ru-sa-lem để rao giảng phúc âm cho những người trẻ trong hàng giáo phẩm, bởi ông nghĩ rằng mình có kinh nghiệm từ đó đi ra thì dễ thuyết phục họ quay về với phúc âm. Nhưng ông đã quên rằng từ lúc ban đầu, Chúa đã sai chấp sự A-na-nia nói rõ Ngài chọn ông để là sứ giả truyền giáo cho dân ngoại. Do đó, công việc hầu việc Chúa của ông bị bách hại, bị tù đày một phần cũng là không chịu thuận phục ý Chúa. Cho đến khi ông nhận thức cách rõ ràng và chịu thay đổi thì Chúa đã đại dụng ông cho công việc Chúa khắp nơi tại hải ngoại.
    Thứ ba, những kết quả tốt lành mà chúng ta nhờ sức Chúa làm ra thì chúng ta có trình dâng lên hết cho Chúa và quy vinh hiển hết cho Ngài, hay là chúng ta tự cho là của mình và trở lòng kiêu ngạo. Vua Nê-bu-cát-nết-sa của đế quốc Ba-by-lôn đã từng kiêu ngạo khi nhìn hoàng cung và tự nhủ: “Đây chẳng phải là Ba-by-lôn lớn mà ta đã dựng, bởi quyền cao cả ta, để làm đế đô ta, và làm sự vinh hiển oai nghi của ta sao?” (Đan 4:30). Từ lời kêu ngạo ấy mà ông đã bị phạt ăn cỏ như bò trong nhiều năm cho đến khi ông hạ mình xuống và ăn năn.

Kết luận:
Nhìn vào hội thánh ngày nay, có những người làm những công việc tưởng chừng như rất tốt đẹp, nhưng thực chất chỉ là chiếc vỏ bọc bên ngoài rất hào nhoáng, mang danh nghĩa là Cơ đốc nhưng bản chất bên trong chỉ là bởi những việc làm của xác thịt bởi những con người chưa được thay đổi. Cũng có những người ban đầu đã không làm công việc Chúa vì mục tiêu lợi lộc cho chính mình như các tay thuật sĩ, những diễn giả phấn hưng giả dạng nhưng trong khi làm công việc Chúa họ đã đi lệch hướng, sai mục tiêu và bị cám dỗ làm theo ý mình, vì bản thân mình mà vẫn tự trấn an rằng mình đang làm công việc Chúa, đang hầu việc Chúa. 

Cầu nguyện: 
Lạy Chúa! Xin Chúa thứ tha cho chúng con, là con cái Chúa nhưng vẫn còn chưa thật lòng làm việc và hầu việc Chúa vì chính Chúa. Nguyện xin Chúa ban cho chúng con sự kêu gọi rõ ràng, bày tỏ cho chúng con biết đường lối Chúa và ban sức mới để chúng con hoàn tất công việc Chúa giao. Mọi sự hổ thẹn và sai lầm thuộc về chúng con, xin Chúa tha thứ cho chúng con; chúng con sẽ dâng trọn cho Chúa sự tốt lành và mọi thành quả của công việc mà Chúa giao cho chúng con làm nhằm quy vinh hiển Chúa, mở rộng nước Cha trên đất này cho nhiều người. Nhân danh Cứu Chúa Giê-xu. Amen!

Nguồn: Radiomanavn.blogspot.com

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like