Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 25 – Bữa Ăn Cuối Cùng

Ngày 25 – Bữa Ăn Cuối Cùng

by Ban Biên Tập
30 đọc

Ngày 25          BỮA ĂN CUỐI CÙNG

Ma-thi-ơ 26:26-35

Thiết Lập Lễ Tiệc Thánh
26 Đang khi ăn, Đức Giê-su cầm bánh, tạ ơn rồi bẻ ra trao cho các môn đệ, và phán: “Hãy nhận lấy và ăn. Đây là thân thể Ta.”
27 Rồi Ngài cầm chén, tạ ơn, trao cho các môn đệ và phán: “Hết thảy các con hãy uống đi. 28 Vì đây là huyết Ta, huyết của giao ước đổ ra cho nhiều người được tha tội. 29 Ta nói cùng các con, từ nay Ta sẽ không uống nước nho này nữa cho đến ngày đó, khi Ta sẽ cùng các con uống nước nho mới trong vương quốc của Cha Ta.”
30 Sau khi hát thánh ca, Đức Giê-su và các môn đệ đi lên núi Ô-liu.
Lời Cảnh Cáo Phê-rơ
31 Bấy giờ Đức Giê-su bảo các môn đệ: “Đêm nay, tất cả các con đều sẽ vấp ngã vì Ta, như lời Kinh Thánh đã chép:
‘Ta sẽ đánh người chăn,
Thì bầy chiên sẽ bị tan lạc.’

32 Nhưng sau khi sống lại, Ta sẽ đi đến miền Ga-li-lê trước các con.”
33 Phê-rơ thưa: “Dù tất cả sẽ vấp ngã vì Thầy, con sẽ không bao giờ vấp ngã.”
34 Đức Giê-su đáp: “Thật, Thầy bảo con: Chính đêm nay, trước khi gà gáy con sẽ chối Thầy ba lần.”
35 Phê-rơ thưa: “Dù con phải chết với Thầy, con cũng không chối Thầy.” Các môn đệ đều nói như vậy.

2banhtiecthanh

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

Câu 26-28 Để tha thứ tội lỗi chúng ta, thân Ngài phải bị bẻ ra, huyết Ngài phải tuôn tràn, và Ngài phải chết trên cây thập tự (Ê-sai 53:12). Để bày tỏ sự chết Ngài sẽ đem lại kết quả gì cho các môn đồ, Ngài giải thích trong bữa ăn Lễ Vượt Qua bằng bánh mì và rượu nho. Giống như dân sự thời Cựu Ước hồi tưởng việc thể nào họ đã được cứu khỏi Ai-cập trong suốt bữa ăn kỳ Lễ Vượt Qua thì các môn đồ cũng kỷ niệm lễ Tiệc Thánh và khi ăn bánh uống chén họ sẽ nhớ về việc làm cứu chuộc của Chúa Giê-su và vui hưởng đời sống mới họ đã tiếp nhận nhờ sự hy sinh của Ngài. Điều này cũng dành cho chúng ta ngày hôm nay. Chúa Jesus đã chết để cứu chuộc nhiều người, và qua việc tiếp nhận sự tha thứ chúng ta trở thành dân giao ước. Hãy suy gẫm về ý nghĩa phía sau điều này và nhớ lại khi tham dự lễ Tiệc Thánh.

Câu 29 Ngài chết trên thập tự giá và phục sinh để giờ đây chúng ta có thể uống rượu mới cùng với Đấng Mê-si trong bữa tiệc Thiên quốc. Bữa tiệc này thật vinh hạnh sẽ có sự hiện diện của Đức Chúa Trời Cha, Chúa Giê-su và các sứ đồ. Đó là khi lễ Tiệc Thánh được cử hành trong tương lai tại bữa tiệc Đấng Mê-si để kỷ niệm trời mới đất mới.

Câu 30-32 Ngài biết sự yếu đuối của các môn đồ, do đó Ngài nói với họ về cơn khủng hoảng và niềm hy vọng sẽ đến với họ. Các môn đồ sẽ đối diện khủng hoảng khi Chúa Giê-su chịu khổ nạn và chịu chết: họ sẽ vấp ngã và tản lạc. Song Chúa đợi chờ họ chịu đựng qua cơn hoạn nạn và trởi lại với Ngài. Đó là lý do tại sao Ngài khích lệ họ và nói với họ rằng Ngài sẽ sống lại và đi trước tới Ga-li-lê chờ họ.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, nguyện chúng con thấy ân sủng Chúa đã ban cho để cứu chúng con thể nào, chúng con cũng phục vụ những người xung quanh thể ấy.

 

Bình Luận:

You may also like