Home Văn Phẩm Tin Tức Tốt Lành Cho Bạn Hôm Nay!

Tin Tức Tốt Lành Cho Bạn Hôm Nay!

by Hồ Galilê
30 đọc

“Tin Lành này về nước Đức Chúa Trời phải được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến.” Ma-thi-ơ 24:14
Theo Trung tâm Nghiên cứu Cơ-đốc Giáo toàn cầu (CSGC) thuộc Chủng viện Thần học Gordon-Conwell, có tới gần 41.000 hệ phái và tổ chức Cơ-đốc trên thế giới. Số liệu này xét tới những khác biệt văn hóa của các hệ phái ở những quốc gia khác nhau, vì vậy không tránh khỏi một số trùng lặp ở nhiều hệ phái.
Riêng Đạo Tin Lành – có khoảng 800 triệu tín đồ Tin Lành trên thế giới.
Trên toàn cầu, hiện có tới 78.5 triệu cuốn Kinh Thánh được phát hành hàng năm.
Có gần 6 triệu cuốn sách về Cơ-đốc giáo được xuất bản hiện nay.
Tp 3 quốc gia có số lượng Cơ-đốc nhân lớn nhất:
Hoa Kỳ – 246.780.000 ( chiếm 79,5% dân số)
Brazil – 175.770.000 ( chiếm 90,2% dân số)
Mexico – 107.780.000 (chiếm 95% dân số)

Khổng Tử có câu: “Tiêu nghe đạo tịch tử khả hỷ”, hiểu nôm na là buổi sáng nghe được Đạo thì buổi tối có chết cũng thỏa lòng. Chắc quý vị đã nghe nói về Tôn giáo, về đạo nhiều rồi, đúng như vậy, mọi người Việt Nam đều biết phân biệt điều lành, điều dữ, ai cũng biết ở hiền gặp lành, ai cũng muốn ăn ngay ở lành. Chịu ảnh hưởng của Nho giáo, Khổng giáo người Việt Nam cần quý trọng đạo làm người, biết ơn Quân – Sư – Phụ, biết giữ Trung, Hiếu, Tiết, Nghĩa, trong ngũ thường người Việt trân trọng giữ gìn Nhân – Nghĩa – Lễ – Trí – Tín:
“Làm trai học đạo thánh hiền
Năm hằng chẳng trễ, ba giềng chớ sai”

Chữ hiếu được người Việt đặt lên hàng đầu:
“Nhân sinh bách hạnh Hiếu vi tiên
Chữ rằng mộc bổn thủy nguyên
Làm người phải biết tổ tiên ông bà.”

Bổn phận hiếu để được minh giải thêm:
“Thờ cha mẹ ở hết lòng
Ấy là chữ Hiếu ở trong luân thường
Chữ Đễ có nghĩa là nhường
Nhường Anh, nhường Chị, lại nhường người trên
Ghi lòng tạc dạ chớ quên
Con em phải giữ lấy nền con em”.

Người Việt biết phân biệt chân giả, đúng sai trong từng tín ngưỡng thực hành:
“Tu đâu cho bằng tu nhà
Thờ cha kính mẹ mới là chân tu”.

Hoặc ai nấy đều đồng ý:
“Dẫu xây chín bậc phù đồ
Không bằng làm phước cứu cho một người”.

Đa số người Việt chúng ta sùng đạo, không theo tôn giáo nầy thì cũng theo tín ngưỡng kia, từ đó người Việt Nam cứ quan niệm đạo nào cũng tốt cả, đạo nào cũng dạy người ta làm lành lánh dữ, vậy đạo Tin Lành là đạo dạy người ta tin để làm lành, thì không cần phải theo, vì mình đã có đạo rồi, thậm chí đạo mình đang theo còn đông hơn đạo Tin Lành nữa.

Thưa quý vị cùng các bạn thân mến!
Nếu truyền cho người Việt Nam một Tôn giáo dạy người ta làm lành thì chỉ bằng thừa mà thôi, vì từ nhỏ đến lớn ai ai cũng biết làm lành lánh dữ kia mà. Vấn đề ở đây, là con người cần ý thức là làm lành, nhưng không đủ khả năng làm cho trọn vì có câu:
“Chung thân hành thiện, thiện do bất túc
Nhất nhật hành ác, ác tự hữu dư”.
Tạm hiểu là:”Trọn đời làm lành, lành vẫn không đủ, một ngày làm ác, ác tự dư thừa”. 
Nói tóm lại, Tin Lành là tin tức tốt lành nhất cho nhân loại, từ thế hệ nầy qua thế hệ khác, con người đã và đang khao khát tìm kiếm tin tức tốt lành, đó là tin tức con người được tha tội và con người được phục hòa lại với Đức Chúa Trời. Thế giới hôm nay đang chiến tranh từng ngày, từng giờ xảy ra, chúng ta đều thấy chết chóc, đói khổ, bệnh tật, nhưng cuộc chiến quan trọng nhất là cuộc chiến tranh giữa con người với Thượng Đế, một khi con người chưa ai biết đến Giê-su là Chúa Cứu Thế của đời mình và chưa đầu phục Ngài, tôn Ngài làm Chúa thì người ấy Thượng Đế kể như là đang tranh chiến với Ngài.

Kinh Thánh chép: “Mọi người đều đã phạm tội hụt mất dự vinh hiển của Đức Chúa TrờiRô-ma 3:23. Con người đã đánh mất người thân, đánh mất chính con người thật của mình, họ không biết họ đến từ đâu? Tại sao họ sống trên đất nầy? và sau khi chết họ sẽ về đâu v.v…?
Tin Lành của Đức Chúa Trời đến cho nhân loại đó là:
“Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con không bị hư mất mà được sự sống đời đời”.Giăng 3:16 Tin Lành đó là Đức Chúa Jêsus-Christ. Nơi nào Tin Lành nầy được giảng ra, đó là những nơi Chúa Giê-su vận hành những điều tốt lành xảy ra. Kẻ mù được thấy, được chữa lành, kẻ nghèo, kẻ lưu lạc được tôn trọng. Những kẻ bại hoại, xấu xa như người Sa-ma-ri, kẻ thâu thuế như Xa-chê được nếm trải sự vui mừng. Vì thế Chúa Giê-xu phán: “Hãy tin đạo Tin Lành” có ý Ngài nói rằng: “Hãy tin ta là Jêsus-Christ” Ngài đồng hóa chính Ngài với Tin Lành của Ngài bởi Ngài nói rằng: “Vì hễ ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn hễ ai vì cớ Tin Lành mà mất mạng sống mình thì sẽ cứu được” Mác 8:35.

Thay lời muốn nói!
Ước mong Quí vị và Các bạn tìm được niềm vui đích thực, nguồn hạnh phúc bình an lâu dài, là Tin tức tốt lành khi các bạn mở lòng mình tiếp nhận Đức Chúa Jêsus-Christ vào làm Chúa, làm chủ cuộc đời mình.
– Tội lỗi Quí vị được Chúa tha thứ qua sự chết đổ huyết của Ngài trên thập tự giá!
– Chúa ban sự cứu rỗi trọn vẹn cho Quí vị!
– Chúa ban cho Quí vị sự sống mới, sự sống phục sinh của Ngài!
– Chúa quan phòng dẫn dắt cuộc đời Quí vị từ nay cho đến đời đời!
– Qúi vị và Các bạn sẽ tìm và gặp Chúa, khi Quí vị và Các bạn tìm kiếm Chúa cách hết lòng!

Tiên tri Giê-rê-mi 29:13 trong Kinh Thánh có lời Chúa phán đây:
Các ngươi sẽ tìm kiếm Ta và gặp được, khi các ngươi tìm kiếm Ta cách hết lòng“.
Amen!

Hồ Ga li lê 

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like