Home Dưỡng Linh Chúa Ở Cùng Chúng Ta

Chúa Ở Cùng Chúng Ta

by Mymy
30 đọc

Chúng ta có thể chậm thay đổi nhưng chúng ta đã đâm sâu, mọc rễ , bén sâu và hy vọng nơi Đấng Christ là cội nguồn của đức tin.

Chúng ta có thể phải rất khó khăn để chuyển mình, thêm một chút trưởng thành để thích ứng với cuộc sống để lớn lên. Nhưng chúng ta có một Đấng đầy lòng yêu thương và nhân từ chờ đợi chúng ta. Từng bước đi chập chững của chúng ta có Ngài chờ đợi.

Chúng ta có thể chỉ là người nhận được một ta nâng, nhưng chúng ta là mảnh ghép quan trọng trong bức tranh toàn sắc của Ngài.

Chúng ta có thể gai góc, có khi lại buông nản, có khi lại cay đắng lắm. Nhưng chúng ta đã được tái sanh lại bởi ân điển. Bởi một tình yêu mãnh liệt của Chúa đã nhìn thấy và lựa chọn chúng ta. Ngài không hề buông chúng ta.

Chúng ta có thể lựa chọn những lời mà chúng ta nói , lựa chọn những việc chúng ta làm, vì Đấng tạo dựng lên chúng ta muốn chúng ta được sống tự do. Mà sống trong Ngài là tự do nhất.

Chúng ta có thể cảm thấy cô đơn, lẻ loi vì đôi lúc chúng ta không cảm nhận được có ai đó ở bên. Nhưng Ngài vẫn ở đó cùng chúng ta, chẳng thay đổi chút nào. 

“Dầu núi dời, dầu đồi chuyển, nhưng lòng nhân-từ ta đối với ngươi chẳng dời khỏi ngươi, lời giao-ước bình-an của ta chẳng chuyển, Đức Giê-hô-va, là Đấng thương-xót ngươi, phán vậy.” Ê-sai 54:10

Cảm tạ ơn Chúa vì Ngài là chính Ngài, Ngài là Đấng luôn yêu thương và luôn bên con.

Mymy

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like