Ngày 18 – Được Chuẩn Bị

419

Ngày 18          ĐƯỢC CHUẨN BỊ

Ma-thi-ơ 24:36-44

Không Ai Biết Ngày Và Giờ Chúa Trở Lại
36 “Còn về ngày và giờ đó, không một ai biết cả, ngay các thiên sứ trên trời hay Đức Con cũng vậy; chỉ một mình Cha biết thôi. 37 Như thời Nô-ê thể nào thì sự quang lâm của Con Người cũng sẽ như vậy. 38 Vì như những ngày trước cơn nước lụt, người ta vẫn ăn uống, cưới gả như thường cho đến ngày Nô-ê vào tàu. 39 Người ta không biết gì hết cho tới khi nước lụt đến, cuốn đi tất cả. Sự quang lâm của Con Người cũng sẽ như thế. 40 Lúc đó, hai người đàn ông ở ngoài đồng, một người được đem đi, một người bị bỏ lại. 41 Hai người đàn bà đang xay cối, một người được đem đi, một người bị bỏ lại.
42 Vậy hãy tỉnh thức, vì các con không biết ngày nào Chúa mình sẽ đến. 43 Nhưng hãy biết rằng nếu chủ nhà đã biết canh nào kẻ trộm đến thì sẽ thức canh, không để cho nhà mình bị trộm khoét vách. 44 Vì thế, các con phải sẵn sàng vì Con Người sẽ đến vào giờ các con không ngờ.
1) Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

Câu 36 Chỉ có một mình Đức Chúa Trời biết ngày và giờ phán xét. Không một con người nào biết khi nào sự phá hủy thành Giê-ru-sa-lem sẽ xảy ra cũng như sự cuối cùng của thế giới này. Ấy là vì ngày và giờ Đức Chúa Trời tự quyền quyết lấy (Công-vụ 1:7). Không nói cho chúng biết trước ngày và giờ là lợi ích cho chúng ta, bởi vì nếu chúng ta không biết ngày và giờ thì mỗi ngày chúng ta sẽ chuẩn bị cho chính mình và sống tỉnh thức hơn (1 Tê-sa 5:1-11).  Thay vì tò mò về những điều Chúa chưa nói, hãy chăm chỉ hoàn thành những công việc mà Ngài đã chỉ cho bạn.

Câu 37 Chúa cảnh báo rằng Ngài sẽ đến trong lúc người ta ít mong đợi nhất và cũng không ai nghĩ đến. Đức Chúa Trời kiểm soát mọi khía cạnh của thế giới này cả bao gồm cả  việc thời gian sẽ đến theo ý Ngài khi Chúa thấy thời điểm thích hợp.

2) Ngài dạy tôi bài học gì?

Câu 37-39 Lý do mà những con người trong suốt thời Nô-ê rơi vào nỗi tuyệt vọng là vì họ chỉ tập trung vào công việc và cuộc sống của họ mà không sẵn sàng cho sự phán xét. Cho đến ngày Nô-ê vào tàu mọi người vẫn tụ tập ăn, uống, cưới vợ gả chồng và và cuộc sống riêng của họ mà không đếm xỉa đến lời cảnh báo của Chúa rằng sự phán xét của Ngài sẽ đến mau chóng. Con người ngày nay có giống như họ không? Nếu có như vậy, thì bạn sống như thế nào? Bây giờ là lúc thật sự hướng đôi tai của bạn về với lời Chúa.

Cầu nguyện Lạy Chúa con tin cậy hoàn toàn vào Ngài Đấng kiểm soát cả thế giới này và kết thúc nó.

 

Bình Luận: