Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 17 – Bài Học Từ Dụ Ngôn Cây Vả

Ngày 17 – Bài Học Từ Dụ Ngôn Cây Vả

by Ban Biên Tập
30 đọc

Ngày 17          BÀI HỌC TỪ DỤ NGÔN CÂY VẢ

Ma-thi-ơ 24:29-35

Con Người Quang Lâm
29 “Ngay sau những ngày hoạn nạn đó,
Mặt trời trở nên tối tăm,
Mặt trăng không còn chiếu sáng,
Các ngôi sao từ trời sa xuống
Và quyền năng trên các từng trời rúng động. Nt: bốn gió

30 Bấy giờ điềm của Con Người sẽ xuất hiện trên bầu trời; tất cả các dân tộc trên đất sẽ than khóc khi thấy Con Người lấy đại quyền đại vinh ngự trên mây trời mà đến. 31 Ngài sẽ sai các thiên sứ thổi kèn vang dội, tập họp những người được chọn khắp bốn phương, từ chân trời nầy đến chân trời kia.”
Bài Học Cây Vả
32 “Hãy học bài học

Nt: ngụ ngôn

từ cây vả: Khi cành vừa đâm chồi nẩy lộc,

Cành cây trở nên mền và nẩy lộc

các con biết rằng mùa hạ đã gần đến. 33 Cũng vậy, khi thấy tất cả những điều ấy, các con biết rằng Con Người đang ở gần ngay trước cửa. 34 Thật, Ta bảo các con: Thế hệ này sẽ không qua đi cho đến khi tất cả những việc kia xảy đến. 35 Trời đất sẽ qua đi nhưng những lời Ta phán chẳng bao giờ qua đi.”
Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

Câu 30 Chúa Giê-su sẽ đến trong thế gian này như một vị thẩm phán của cả thế gian. Sách Đa-ni-ên 7:13-14 nói cho chúng ta biết rằng Con Người sẽ đến trong một đám mây. Điều này cho chúng ta thấy Ngài là Đấng cai trị với quyền năng và vinh hiển và sẽ ngự trên ngai. Bạn có nhìn thấy Chúa Giê-su sẽ đến với vương quyền như là vị vua thật và Đấng tể trị cuộc đời bạn khôngDù có điều gì xảy ra ngày hôm nay, ngay cả khi điều đó hơi khó hiểu thì hãy tin cậy vào Chúa Giê-su Vua trên muôn vua.

Câu  31 Ngài sai thiên-sứ nhóm lại những người đã được chọn của Ngài. Tin lành của Đấng Christ không chỉ ở giữa vòng dân Y-sơ-ra-ên nhưng còn được truyền bá tới tất cả mọi người để những người này cũng được ở trong nước Ngài. Chúng hãy biết ơn Chúa Đấng luôn nhớ đến từng người được chọn của Ngài từ tất cả mọi góc phố của thế giới này. Ngài không bao giờ bỏ quên bất cứ một người nào.

Câu 34 Những người ở trên đất thời đó sẽ kinh nghiệm sự tàn phá thành Giê-ru-sa-lem và qua sự kiện này họ sẽ nghĩ đến thời kỳ cuối cùng. Những lời phán quyết của Chúa Giê-su đã được ứng nghiệm trong suốt thời kỳ đó và sự thật này cũng đang đến với chúng ta một cách tương tự ngày nay. Đó là lý do tại sao chúng ta phải thức tỉnh tâm linh và có mối thông công tốt với Chúa Giê-su.

Cầu Nguyện Lạy Chúa, xin hãy giúp con đừng quá để tâm vào những điều ở thế gian này nhưng chỉ trông cậy vào một mình Ngài mà thôi.

Bình Luận:

You may also like