Home Dưỡng Linh Thi-thiên 2: Lời Cầu Nguyện Chính Trị

Thi-thiên 2: Lời Cầu Nguyện Chính Trị

by Sưu Tầm
30 đọc

 “Vì vậy, hỡi các vua, hãy khôn ngoan; Hỡi các quan xét thế gian, hãy chịu sự dạy dỗ.” (Thi-thiên 2:10)

Thi-thiên 2 hướng chúng ta chú ý đến cuộc càn quét lớn của các quốc gia và các chính phủ. Đưa chúng ta đến chính trị.

Điều này có lẽ khiến bạn do dự: “Chính trị ư? Tôi không muốn trở thành một phần của nhóm pha trộn tôn giáo và chính trị. Thi-thiên dạy chúng ta cầu nguyện. Tại sao lại làm hỏng lời cầu nguyện bằng cách thêm cả chính trị nhỉ?”

Quả thật hòa trộn chính trị và tôn giáo dẫn đến một số kết quả không dễ chịu như: các cuộc thập tự chinh, các cuộc điều tra dị giáo, các cuộc săn phù thủy, nạn diệt chủng, v.v.. Nhưng cuốn sách cầu nguyện Thi-thiên này cho chúng ta biết cầu nguyện và chính trị phải hòa hợp. Nếu chúng ta không kết hợp đức tin và chính trị, chúng ta sống ngăn tách biệt, cuối cùng trở thành người không thực tế. Một cuộc sống liêm chính đòi hỏi chúng ta phải hòa hợp chính trị và đức tin mà không để điều này làm hỏng điều kia. Cách an toàn duy nhất để kết hiệp chúng là thông qua cầu nguyện.

Hầu hết chúng ta giữ sự thuộc linh của mình cách riêng tư. Chúng ta cầu nguyện gia tăng sự bình an trong chúng ta. Chúng ta xin Chúa bảo vệ gia đình. Nhưng Thi-thiên 2 sử dụng ngôn ngữ chỉ các quốc gia, kêu gọi chúng ta cầu nguyện cho các quốc gia và những quan xét. Không sai lệch. Hình ảnh trọng tâm của sách Thi-thiên là Chúa là Vua! Các sách Thi-thiên thúc giục chúng ta thẳng thắn nói: vì tất cả sự trông cậy và công bình là Chúa, vị Vua. Những lời cầu nguyện trong Thi-thiên đề cập đến các vấn đề chính trị khó nhằn và xoay chuyển như sự phát triển tâm linh bên trong chúng ta. Mắt Chúa vẫn đoái xem trên những con chim sẻ và trên các chính trị gia.

Hãy cầu nguyện cùng tôi:

Lạy Chúa, vương quốc của Ngài đang đến, công việc của Ngài sẽ được thực hiện, trên đất như ở trên thiên đàng vậy. Chúng con cầu xin Chúa giúp đỡ tất cả chúng con nhận ra Ngài là Vua và Ngài bày tỏ ý muốn của Ngài qua tất cả những gì chúng con làm. Nhân danh Chúa Giê-xu Christ. Amen.

Dịch: NTKA

Nguồn: Today’s Devotion

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like