Home Dưỡng Linh Mạnh Sức Trong Chúa – Phần 7: Sự trông cậy thông qua những lời hứa trong Kinh Thánh

Mạnh Sức Trong Chúa – Phần 7: Sự trông cậy thông qua những lời hứa trong Kinh Thánh

by AdrianChua
30 đọc

Dân số ký 23: 19  đã chép rằng:

   “19 Đức Chúa Trời chẳng phải là người để nói dối,

 Cũng chẳng phải là con loài người đặng hối cải.

 Điều Ngài đã nói, Ngài há sẽ chẳng làm ư?

 Điều Ngài đã phán, Ngài há sẽ chẳng làm ứng nghiệm sao?

 Thi Thiên 89: 33-34 cũng chép rằng:

   “34 Ta sẽ không hề bội giao ước ta,

 Cũng chẳng đổi lời đã ra khỏi môi miệng ta.

 35 Ta đã chỉ sự thánh ta mà thề một lần,

 Cũng sẽ không hề nói dối với Đa-vít”.

Sự trông cậy trong Kinh Thánh là chắc chắn bởi vì nó dựa trên những lời hứa của Đức Chúa Trời, Ngài  không thể nói dối. Và Chúa là Đấng không thay đổi và thành tín, vì vậy tất cả các lời hứa và giao ước của Ngài là chắc chắn. Ngài không phải Người yếu đuối nhưng là Người có thể thực hiện những gì Ngài hứa; không ai có thể thao túng Ngài hay điều khiển Ngài được. Lời của Ngài có ảnh hưởng và chắc chắn, và không bao giờ thất bại trong việc thực hiện những gì Ngài dự định.

Ê-sai.55: 11 đã chép:

 “11 thì lời nói của ta cũng vậy, đã ra từ miệng ta, thì chẳng trở về luống nhưng, mà chắc sẽ làm trọn điều ta muốn, thuận lợi công việc ta đã sai khiến nó.” 

Lời hứa của Chúa thì không thể chối bỏ, và Ngài không nói dối cũng không thay đổi tâm trí của mình như con người vẫn thường làm; do đó, sự chân thật và sự không đổi thay của Đức Chúa Trời bảo đảm sự ban phước của dân Ngài. Khi những thử thách và vấn đề phát sinh, ân điển của Ngài luôn đủ cho chúng ta.

Cái neo của sự trông cậy

Hê-bơ-rơ  6: 13-19 chép như vậy:

”13 Khi Đức Chúa Trời hứa cùng Áp-ra-ham, và vì không thể chỉ đấng nào lớn hơn, nên Ngài chỉ chính mình Ngài mà thề với người rằng: 14 Chắc ta sẽ ban phước cho ngươi nhiều, và khiến hậu tự ngươi sanh sản đông thêm. 15 Ấy, Áp-ra-ham đã nhịn nhục đợi chờ như vậy, rồi mới được điều đã hứa. 16 Người ta thường mượn danh một Đấng lớn hơn mình mà thề, phàm có cãi lẫy điều gì, thì lấy lời thề mà định. 17 Đức Chúa Trời cũng vậy, muốn càng tỏ ra cho những kẻ hưởng lời hứa biết ý định Ngài là chắc chắn không thay đổi, thì dùng lời thề; 18 hầu cho nhờ hai điều chẳng thay đổi đó, — và về hai điều ấy Đức Chúa Trời chẳng có thể nói dối, — mà chúng ta tìm được sự yên ủi lớn mạnh, là kẻ đã trốn đến nơi ẩn náu, mà cầm lấy sự trông cậy đã đặt trước mặt chúng ta. 19 Chúng ta giữ điều trông cậy nầy như cái neo của linh hồn, vững vàng bền chặt, thấu vào phía trong màn” 

Từ phân đoạn này, chúng ta có thể thấy rằng Đức Chúa Trời  đã đi hai dặm khi thấy chúng ta có sự khích lệ mạnh mẽ để giữ vững trông cậy của chúng ta nơi Ngài. Ngài muốn chúng ta có sự bảo đảm rằng tất cả những lời hứa của Ngài sẽ thành hiện thực cho chúng ta và tương lai của chúng ta nằm trong tay Ngài. Do đó, Ngài không chỉ đưa ra lời hứa mà còn thề với chúng ta. Vì vậy, không chỉ một mà là hai điều để đảm bảo sự trông cậy của chúng ta – một lời hứa và một lời thề. Hai điều chẳng thay đổi này cho chúng ta niềm tin sâu sắc rằng chúng ta sẽ thừa hưởng tất cả những gì Chúa hứa với chúng ta trong Chúa Giê-xu.

Áp-ra-ham tin những gì Đức Chúa Trời đã hứa & được mạnh sức trong đức tin.

 Roma 4: 19-22 chép rằng:

 “19 Người thấy thân thể mình hao mòn, vì đã gần đầy trăm tuổi, và thấy Sa-ra không thể sanh đẻ được nữa, song đức tin chẳng kém. 20 Người chẳng có lưỡng lự hoặc hồ nghi về lời hứa Đức Chúa Trời, nhưng càng mạnh mẽ trong đức tin, và ngợi khen Đức Chúa Trời, 21 vì tin chắc rằng điều chi Đức Chúa Trời đã hứa, Ngài cũng có quyền làm trọn được. 22 Cho nên đức tin của người được kể cho là công bình.

Áp-ra-ham có những gì – cơ thể ông hao mòn, và thấy Sa-ra không thể sanh đẻ được nữa. Mặt khác, ông cũng có trước lời hứa của Chúa rằng ông “sẽ trở thành cha của nhiều dân tộc”. Từ quan điểm của con người, ông chẳng có gì để hy vọng. Tuy nhiên, ông đã không cho phép mình nghi ngờ và làm suy yếu niềm tin của ông. Dù nghịch cảnh chống lại tất cả hy vọng, ông không chuyển lay trước những lời hứa của Chúa mà thay vào đó chọn tin  mặc dù hoàn cảnh nói không, ông vẫn giữ vững sự thật là lời Chúa đã hứa. Ông đã bị thuyết phục và tin hoàn toàn rằng Chúa sẽ làm theo những gì Ngài đã hứa vì ông tin Đức Chúa Trời không thể nói dối.

Tương tự như vậy, chúng ta cần học hỏi từ Áp-ra-ham để giữ vững đức tin của chúng ta và tin rằng lời hứa của Ngài là chắc chắn, Ngài sẽ giữ chúng ta và giữ lời hứa của Ngài cho chúng ta. Ngài thật là Đấng đáng tin cậy! Niềm tin Cơ đốc là chỉ về một Đấng thành tín!

Hê-bơ-rơ  10: 23 có chép:

“23 Hãy cầm giữ sự làm chứng về điều trông cậy chúng ta chẳng chuyển lay, vì Đấng đã hứa cùng chúng ta là thành tín.” 

Sự cám dỗ luôn luôn làm chúng ta bị dồn vào thế bởi sự tức thì từ những câu nói: “Nhanh lên”,” ngay lập tức”, “ gấp” ..v.v. Và chúng ta thường cho phép những từ đồng nghĩa này chi phối suy nghĩ  và chúng ta muốn mọi thứ nhanh và ngay. Đáng buồn thay, nhiều người thiết lập suy nghĩ này trong vương quốc của Đức Chúa Trời và kết quả thường là những thảm họa. Chúng ta dễ dàng nản lòng. Chúng ta cần chủ đích và không ngừng đối phó với sự cấp bách, tin vào sự thành tín của Đức Chúa Trời và học cách mạnh sức bản thân thông qua những lời hứa của Ngài trong sự kiên nhẫn và trông cậy.

Có hai loại tối tăm – Tối tăm tình huống & U ám cảm xúc

Ê-sai 60: 2-3  đã chép:

“2 Nầy, sự tối tăm vây phủ đất, sự u ám bao bọc các dân; song Đức Giê-hô-va dấy lên trên ngươi, vinh quang Ngài tỏ rạng trên ngươi. 3 Các dân tộc sẽ đến nơi sự sáng ngươi, các vua sẽ đến nơi sự chói sáng đã mọc lên trên ngươi.

Có hai loại bóng tối trong này. “Sự tối tăm vây phủ đất” ám chỉ sự khốn khổ, tuyệt vọng, đau buồn và thất vọng vì những gì đã xảy ra với cuộc sống của chúng ta hoặc hoàn cảnh xung quanh chúng ta. “Sự u ám bao bọc các dân” là phản ứng của cảm xúc chúng ta đối với sự tối tăm đầu tiên. Nó đề cập đến sự u ám và vô vọng xuất phát từ việc thiếu quan điểm tích cực hoặc ánh sáng trong hoàn cảnh tối tăm. Một khi bị bóng tối sâu thẳm này tấn công, tâm hồn chúng ta trở nên khốn khổ và chán nản. Chúng ta cảm thấy yếu đuối khi sức mạnh dần tuột khỏi chúng ta và chúng ta bắt đầu khuất phục trước sự tuyệt vọng và sợ hãi.

Chúng ta có đang chịu đựng sự u ám và cam chịu một mình, hay chúng ta tìm kiếm Chúa giữa sự tàn lụi và u ám? Nếu chúng ta chỉ thấy bóng tối và vô vọng, chúng ta sẽ bị lạc mất trong bóng tối, không có sự giúp đỡ. Tuy nhiên, nếu chúng ta nhìn đến Đức Chúa Trời và yêu cầu Thánh Linh Ngài mở mắt để nhìn thấy ánh sáng, tình yêu và quyền năng của Đức Chúa Trời trong mọi tình huống, toàn bộ con người chúng ta sẽ tràn ngập ánh sáng, tràn đầy hy vọng và tràn đầy sức mạnh để đương đầu với những thử thách đang đến.

Thực tại hiếm khi phản ánh sự thật. Sự thật là dù có chuyện gì xảy ra, thế giới vẫn tồn tại dưới chủ quyền của Đức Chúa Trời  và Ngài nắm quyền kiểm soát tối cao trong mọi tình huống. Dù có chuyện gì xảy ra, sự thật vẫn còn đó, dù có chuyện gì thì cũng sẽ không bao giờ nằm ​​ngoài tầm tay của Chúa và ngoài tầm kiểm soát của Ngài!

Không bao giờ cho phép “hiện thực” của tối tăm làm nguội lạnh tâm thần của chúng ta mà thay vào đó, chúng ta hãy liên tục được lấp đầy bởi Thánh Linh của Ngài và được trao quyền bởi ánh sáng Hy vọng của Ngài! Chúng ta cần có những lời hứa của Chúa và sống trong Ngài, để dù có bất  cứ chuyện gì xảy ra, sự trông cậy sẽ là ánh sáng của chúng ta.

Dịch: Hoàng Gia

Nguồn: Arian Chua

Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like