Home Dưỡng Linh Thi Thiên 103 – Đức Chúa Trời là Đấng Cứu Chuộc và đội mão triều thiên cho chúng con bởi sự nhân từ và lòng yêu thương

Thi Thiên 103 – Đức Chúa Trời là Đấng Cứu Chuộc và đội mão triều thiên cho chúng con bởi sự nhân từ và lòng yêu thương

by ibelieve.com
30 đọc

“Hỡi linh hồn ta, khá ngợi khen Đức Giê-hô-va!… Ấy là Ngài tha thứ các tội ác ngươi, Chữa lành mọi bệnh tật ngươi, cứu chuộc mạng sống ngươi khỏi chốn hư nát, lấy sự nhân từ và sự thương xót mà làm mão triều đội cho ngươi. Ngài cho miệng ngươi được thỏa các vật ngon, tuổi đang thì của ngươi trở lại như của chim phụng hoàng… Đức Giê-hô-va có lòng thương xót, hay làm ơn, chậm nóng giận, và đầy sự nhân từ… Vì hễ các từng trời cao trên đất bao nhiêu, thì sự nhân từ Ngài càng lớn cho kẻ nào kính sợ Ngài bấy nhiêu. Phương Đông xa cách Phương Tây bao nhiêu, thì Ngài đã đem sự vi phạm chúng tôi khỏi xa chúng tôi bấy nhiêu…” (Thi Thiên 103:1-22)

Bất kể nan đề chúng ta đang đương đầu là gì thì lời Ngài hứa vẫn còn y nguyên. Thông thường, khi chúng ta đối diện với nghịch cảnh khó khăn, chúng ta dễ thường phàn nàn về mọi thứ hơn là khen ngợi Chúa. Tuy nhiên, những câu Kinh Thánh này một lần nữa nhắc nhở chúng ta nên biết ơn Chúa trong mọi sự. Sự thành tín Ngài không hề biến đổi dẫu cho chúng ta có làm gì hay đang ở trong thời đại nào đi chăng nữa.

Hãy đặt tấm lòng và tâm trí mình nương dựa nơi Ngài để nhận lấy nguồn năng lực dồi dào, dâng lên cho Chúa lời ngợi khen bởi chính Ngài là Chúa và cách Ngài tể trị cuộc đời mỗi người. Chúa tha thứ mọi tội ác của chúng ta. Ngài chữa lành mọi tật bệnh cho chúng ta. Ngài vực chúng ta ra khỏi chốn hay hư nát. Chúa lấy sự nhân từ và sự thương xót mà làm mão triều đội cho chúng ta. Ban cho chúng ta được thỏa các vật ngon và được thêm sức mới. Đức Chúa Trời của chúng ta là Đấng nhân từ, chậm nóng giận và tràn đầy lòng yêu thương. Khắc ghi những lời Ngài hứa, khen ngợi Chúa và tin vào quyền năng cả thể của Ngài chính là bước đầu tiên giúp bạn nhìn thấy được hi vọng khi bắt đầu ngày mới.

Hãy cầu nguyện cùng tôi:

Lạy Cha yêu thương – Đấng Chí Cao của chúng con,

Con là ai mà Chúa luôn nhớ đến? Kẻ có tội này cớ sao được Chúa đoái thương ? Cảm ơn Chúa về tình yêu lớn lao cao vời mà Ngài dành cho chúng con. Lòng nhân từ Ngài không kể xiết đã tỏ ra khi chỉ vì những người con lầm lạc nơi tối tăm mà Ngài treo mình trên cây gỗ, dùng huyết của chính Ngài làm giá chuộc cho chúng con. Xin Chúa giúp chúng con luôn đếm biết ơn Ngài và sống đẹp lòng Chúa giữa thế gian đầy tội lỗi này. Xin giúp chúng con biết ăn năn, khai trình mọi sự nơi tay chúng con làm khiến Chúa buồn hay không được đẹp lòng để rồi nhận được sự tha thứ từ nơi Đấng nhân từ mà chúng con đang thờ phượng và hướng đến một cuộc sống trở nên ngày càng giống Chúa hơn. Mỗi sáng thức giấc, xin giúp chúng con ca ngợi Chúa dù chúng con đang ở trong hoàn cảnh như thế nào đi chăng nữa và nhớ rằng Chúa chúng con là Đấng lo liệu chu toàn. Từng giờ từng phút xin cho con luôn bám lấy lời Chúa, bước từng bước với Ngài và tin vào sự thành tín của Đức Chúa Cha trên cuộc đời chúng con. Nguyện Cha dạy dỗ và mở tai thiêng liêng để chúng con lắng nghe tiếng Chúa mỗi ngày.

A-men.

Dịch: Lệ Quyên

Nguồn: Debbiemcdaniel.com

Bài vở cộng tác và góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like