Home Dưỡng Linh Cầu Nguyện Chữa Lành Cho Bạn Bè Và Gia Đình

Cầu Nguyện Chữa Lành Cho Bạn Bè Và Gia Đình

by Crosswalk.com
30 đọc

“Lạy Chúa, Lời của Ngài mang đến những hứa ngôn chữa lành và phục hồi và con cảm tạ Chúa vì những phép lạ mà Ngài vẫn thực hiện ngày nay. Hôm nay con công bố những hứa ngôn của Ngài trên người bạn của con. Con tin vào sức mạnh chữa lành bởi đức tin và cầu nguyện và con cầu xin Chúa bắt đầu công việc toàn năng của Ngài trên cuộc đời của bạn con. Xin Chúa đến và bao phủ bạn con sự bình an và sức mạnh siêu nhiên và ban cho bạn ấy đức tin để tin tưởng rằng với Ngài, tất cả mọi thứ đều có thể. Nguyện xin Chúa bảo vệ bạn ấy khỏi sự dối trá và chán nản của Satan và xin Ngài bắt đầu sự chữa lành kỳ diệu cho người bạn của con. Amen”.

Lạy Chúa Giê-xu,

Con cảm tạ Chúa vì Ngài yêu người đó. Con biết Ngài ghét những gì mà bệnh tật đang làm với họ hoặc con. Con cầu xin Ngài sẽ chữa lành căn bệnh này, Ngài có lòng trắc ẩn và chữa lành mọi bệnh tật. Lời của Ngài nói trong Thi thiên 107:19-20 trong cơn gian truân, chúng con kêu cầu Đức Giê Hô-va, Ngài bèn giải cứu chúng con khỏi điều gian nan, Ngài ra lệnh, chữa chúng con lành, rút chúng con khỏi cái huyệt. Trong Kinh thánh, con đã đọc về sự chữa lành kỳ diệu và con tin rằng Ngài vẫn chữa lành theo cách đó ngày hôm nay. Con tin rằng không có bệnh tật nào Ngài không thể chữa lành sau khi tất cả những câu Kinh Thánh kể Ngài vực người từ cõi chết trở dậy, nên con cầu xin Ngài chữa lành trong trường hợp này của con.

Con cũng biết từ kinh nghiệm của con về cuộc sống trên trái đất rằng không phải ai cũng được chữa lành. Nếu điều đó xảy ra lúc này là giữ tấm lòng con mềm mại với Ngài, thì con cầu xin Chúa giúp cho con hiểu kế hoạch của Ngài  và giúp con phấn khích về nơi thiên đàng. Chúa ôi, con cảm tạ Chúa vì [tên người cần được chữa lành] thuộc về Ngài và Ngài đang kiểm soát mọi thứ xảy ra từ hơi thở đầu tiên đến tiếng thở cuối cùng của chúng con. Amen.

Dịch: NTKA

Nguồn: Crosswalk.com

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like