Home Dưỡng Linh Cầu Nguyện Cho Gánh Nặng Của Chính Mình

Cầu Nguyện Cho Gánh Nặng Của Chính Mình

by Crosswalk.com
30 đọc

Chúa nói với chúng ta rằng thông qua cầu nguyện, Ngài có thể nói chuyện với chúng ta và sử dụng chúng ta để làm phép lạ dâng vinh hiển cho Ngài. Khi bạn nguyện, bạn đang hoàn toàn đầu phục đến với Chúa và mong Chúa Thánh Linh hoạt động bên trong và thông qua bạn. Tôi cầu nguyện bạn sẽ tìm thấy sự chữa lành kỳ diệu khi bạn tìm kiếm kế hoạch của Chúa cho cuộc đời của bạn – kế hoạch của Ngài làm bạn thịnh vượng và mang đến cho bạn một tương lai và hy vọng!

Chúa ơi,

Chúng con xin dâng nhu cầu của chúng con cho Ngài ngày hôm nay. Chúng con cần sự chữa lành và ân điển của Ngài. Chúng con cần phục hồi niềm hi vọng. Chúng con cần được nhắc nhở rằng Ngài đang hành động thay cho những người Ngài yêu thương một cách liên tục, mạnh mẽ, trọn vẹn. Xin Ngài tha thứ cho chúng con vì đã cố gắng tự khắc phục tình huống theo cách riêng của chúng con. Xin Ngài tha thứ cho chúng con vì đã đi theo tất cả các hướng khác nhau và tìm kiếm sự giúp đỡ, trong khi sự giúp đỡ và chữa lành thực sự phải được tìm thấy trước tiên trong Ngài. Xin tha thứ cho chúng con vì đã quên rằng chúng con cần Ngài biết bao, vượt trên tất cả mọi người và mọi thứ khác. Chúng con đến với Ngài và mang đến cho Ngài những chỗ chúng con đang bị tổn thương. Ngài thấy những nơi mà không ai khác có thể nhìn thấy hoặc hiểu đầy đủ. Ngài biết nỗi đau chúng con đã mang. Những gánh nặng. Những mối quan tâm. Ngài biết nơi chúng con cần được đặt để một cách vô điều kiện. Chúng con cầu xin sự chữa lành và ân điển của Ngài bao phủ mọi tổn thương tan vỡ. Từng vết thương.Từng nhịp tim đau. Cảm tạ Chúa vì Ngài có thể làm được nhiều hơn những gì chúng con có thể tưởng tượng. Cảm tạ Chúa vì sức  mạnh toàn năng của Ngài hành động thay cho con cái Ngài. Chúng con đến gần với Ngài và biết rằng Ngài đang khôi phục và chuộc lại mọi nơi khó khăn, mọi trận chiến, vì vinh hiển lớn lao hơn của Ngài. Cảm tạ Chúa vì Ngài không bao giờ để nỗi đau và sức chịu của chúng con  trở nên vô ích. Chúng con yêu Ngài. Chúng con cần Ngài ngày hôm nay. Trong danh Chúa Giê-xu, Amen”.

Dịch: NTKA

Nguồn: Crosswalk.com

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like