Home Dưỡng Linh Thánh Thi 10: Người Cô Thế Ơi, Hãy Cầu Nguyện!

Thánh Thi 10: Người Cô Thế Ơi, Hãy Cầu Nguyện!

by Ân Điển
30 đọc

1 CHÚA ôi! Sao Ngài vẫn đứng xa? Ngài vẫn lánh mặt trong lúc chúng tôi gặp hoạn nạn? 2 Kẻ ác, với lòng kiêu căng, săn đuổi người khốn cùng. Họ mắc phải mưu mà chúng đã bày. 3 Vì kẻ ác khoe khoang về dục vọng trong lòng chúng. Và kẻ tham phỉ báng và khinh dể CHÚA. 4 Kẻ ác lên mặt kiêu ngạo, không tìm kiếm Ngài. Không có Đức Chúa Trời trong mọi suy tư của hắn. 5 Đường lối hắn luôn luôn thịnh vượng. Sự đoán xét của Ngài cao quá, vượt khỏi tầm mắt hắn. Nó chê cười tất cả kẻ thù. 6 Nó nghĩ trong lòng rằng: Ta sẽ không bị lay chuyển. Đời đời ta sẽ không bao giờ bị tai họa gì. 7 Miệng nó đầy những nguyền rủa, lừa gạt và đe dọa. Dưới lưỡi nó là hiểm độc và gian ác. 8 Nó ngồi mai phục nơi thôn làng. Từ nơi ẩn núp nó giết người vô tội. Mắt nó rình rập kẻ cô thế. 9 Từ nơi ẩn núp, nó như sư tử lén lút rình mò. Nó rình mò để bắt người cùng khốn. Nó bắt lấy người cùng khốn, kéo vào trong lưới. 10 Kẻ cô thế bị đè bẹp, ngã quỵ, Và rơi vào mãnh lực của hắn. 11 Nó nghĩ trong lòng rằng: Đức Chúa Trời đã quên. Ngài đã ẩn mặt, không bao giờ nhìn thấy. 12 Lạy CHÚA, xin Ngài đứng dậy, Lạy Đức Chúa Trời, xin Ngài đưa tay ra. Xin Ngài chớ quên kẻ khốn cùng. 13 Tại sao kẻ ác khinh dể Đức Chúa Trời, Hắn nghĩ trong lòng rằng: Ngài không tìm thấy đâu. 14 Nhưng Ngài thấy, Ngài ghi nhận sự hoạn nạn, điều đau khổ. Để báo trả bằng chính tay mình. Người cô thế phó thác mình cho Ngài. Ngài vẫn là Đấng giúp đỡ kẻ mồ côi. 15 Xin bẻ gãy cánh tay kẻ ác, Tra xét điều gian ác của kẻ dữ, Cho đến khi không thấy gì nữa. 16 CHÚA là vua đời đời, Các nước sẽ bị hủy diệt khỏi đất Ngài. 17 CHÚA ôi, Ngài lắng nghe nguyện vọng của kẻ nhu mì. Ngài làm cho họ vững lòng, nghiêng tai nghe họ. 18 Để phán xét công bình cho kẻ mồ côi, người bị áp bức. Để người phàm không còn gieo kinh hoàng nữa. (Thánh Thi 10)

Bạn đã từng thấy những người cô thế trong đời. Họ là những người khốn cùng, không ai giúp đỡ chung quanh bạn. Họ là những kẻ bị đè bẹp, ngã quỵ… những kẻ do hoàn cảnh đưa đẩy, phải đến con đường cùng. Những kẻ mồ côi trên đời, không có ai chăm nom nuôi dưỡng. Những con người lưu lạc, làm khách lạ ở xứ người để kiếm miếng ăn… Và bạn cũng biết những con người lạm dụng quyền lực, thế mạnh của đồng tiền để hà hiếp những con người yếu đuối, cùng khổ.

Những điều bạn thấy làm bạn đau khổ, ray rứt! Là một Cơ đốc nhân sống với đạo đức của tình yêu thương, bạn đã từng hỏi TẠI SAO như Đa-vít trong Thánh Thi 10. Và có lẽ bạn cũng từng góp phần lý luận để cho rằng: Người chịu hoạn nạn là sự trừng phạt đích đáng do tội lỗi của mình, như các người bạn của ông Gióp.

Nhưng nếu bạn cùng đang là những con người cùng khốn, đau khổ vì bị áp bức, lạm dụng mà không thể nói được với ai? Có phải có một thế lực nào đó đang tìm hại mạng sống, sự nghiệp, danh dự của bạn? Có phải có những người xấu đang lợi dụng sự cô thế của bạn, để kéo bạn xuống vũng bùn ô dơ?

Và nếu bạn là những Cơ đốc nhân tin Chúa một mình trong một môi trường không ai biết Chúa. Bạn đang chịu đựng sỉ nhục công khai vì đức tin của mình? Bạn đang bị dèm pha, chế giễu vì Chúa Giê-xu? Vì đức tin mình có thể bạn đang bị bắt bớ, hăm dọa, từ bỏ vì bạn sống “không giống ai!”

Xin hãy nhớ đến tiên tri Ê-li bị hoàng hậu Giê-sa-bên săn đuổi mạng sống.[1] Xin hãy nhớ đến Đa-vít phải chạy trốn để không bị vua Sau-lơ giết. Nhớ đến người nghèo trong câu chuyện La-xa-rơ[2] mà Chúa Giê-xu kể. Nhớ đến người đàn bà góa đến quấy rầy vị quan án[3] cho đến chừng được đoái đến. Xin đừng quên Đa-ni-ên và ba người bạn của mình phải chịu bắt bớ của triều đình vua Nê-bu-cát-nết-sa[4] vì không thỏa hiệp với sự thờ lạy thần tượng, với lề thói của thế gian… Những câu chuyện nầy cho chúng ta thấy Chúa không hề ở xa những kẻ cùng khốn, cô thế. Ngài đang ở bên cạnh bạn trong lúc bạn chịu đau khổ. Chúa Giê-xu cũng đã chịu đau khổ cho đến chết trong cô đơn và Ngài rất hiểu bạn.

Chúa không ở xa đâu, Ngài cũng không lánh mặt đâu. Bởi vì tất cả những câu chuyện nói trên đều có kết thúc có hậu. Không phải bạn phải đợi đến đời sau mới thấy đức tin mình được báo đáp. Tiên tri Ê-li đã được giải cứu, Chúa còn cho ông biết ông không cô thế, có đến 7.000 người trong Y-sơ-ra-ên được Chúa để dành cho Ngài. Bạn biết không, Chúa đã hiện đến với ông Ê-li sau cuồng phong, động đất và lửa hực, bằng một tiếng nói êm dịu, nhỏ nhẹ.

Chúa không để cho lưỡi giáo của Sau-lơ đâm trúng Đa-vít dù ngồi chung trong bàn tiệc rất gần. Và cuối cùng Chúa đã để cho Đa-vít lên ngôi vua thay thế Sau-lơ trong một vương triều bền vững. Người nghèo trong câu chuyện Chúa Giê-xu kể đã được yên ủi trong lòng của Áp-ra-ham, trong khi người giàu thiếu tình yêu thương phải chịu khổ đời đời trong hỏa ngục. Người đàn bà đến quấy rầy quan án đã được sự đáp lời. Còn vua Nê-bu-cát-nết-sa thấy một vị thần cùng đi lại với họ trong lò lửa hực mà không cháy gì cả! Lửa không có quyền gì trên họ khi có Chúa đi cùng. Cám ơn sự giải cứu của Đức Chúa Trời. Cám ơn sự ở gần luôn luôn của Chúa Giê-xu yêu dấu như lời hứa của Ngài: “Ta sẽ ở cùng các con luôn cho đến tận thế.”

Những kẻ kiêu ngạo, khoe khoang về dục vọng trong lòng, tham lam và phỉ báng Chúa có nghĩa lý gì đâu trước Đức Chúa Trời toàn năng và toàn thiện. Những kẻ chối bỏ Đức Chúa Trời trong tư tưởng và tự tin cho rằng mình sẽ bình an tự tại, những kẻ đứng đằng sau thế lực mờ tối của ma quỉ và thế gian… những cái tên khác nhau của những việc làm gian ác có nghĩa lý gì đâu trước Đức Chúa Trời toàn tri và toàn tại. Đường lối của Chúa chúng ta quá cao, sự đoán xét của Ngài vượt khỏi tầm mắt và hắn không thể nào thấy được! Sự đắc thắng của kẻ gian ác chỉ trong phút chốc, còn sự đoán xét của Chúa là đời đời.

Bạn tưởng rằng những nỗi khổ, sự đọa đày của chúng ta Chúa lại không thấy sao? Xin thưa rằng Ngài đang thấy, Ngài thấy nhiều hơn 8 cái máy thu hình đặt chỉ ở một trạm xe điện ở Singapore! Ngài thấy từ trong lòng, từ trong tâm tưởng của mỗi con người. Thánh Thi 33 nói rằng: “Từ trên trời CHÚA nhìn xuống, Ngài thấy tất cả con cái loài người. Từ nơi Ngài ngự, Ngài xem xét tất cả cư dân trên đất. Ngài là Đấng nắn ra lòng dạ mọi người, Ngài quan sát mọi hành động của họ.”

Bởi thế, người khốn cùng và cô thế chăng? Hãy chạy đến với Ngài. Bạn hãy cùng tôi kêu cầu Đấng nhìn thấy tất cả với lòng yêu thương tuyệt đối. Ngài cũng chính là Đấng có quyền năng để giải cứu và ban ơn. Có khi Ngài đã giải cứu bạn khỏi những mũi giáo mà Sa-tan đâm vào mà bạn không biết! Có khi bạn đi tìm Chúa giữa bão gió, động đất ồn ào… mà không nghe được tiếng êm dịu, nhỏ nhẹ của Ngài! Có khi bạn tự nhủ: Quấy rầy Chúa làm gì, Chúa biết hết tất cả rồi! Và do đó bạn không đến cầu nguyện với Chúa thường xuyên… Trước khi thế giới mới đến, nơi không còn sự gian ác nữa, Chúa Giê-xu vẫn đang ở bên cạnh bạn và lắng nghe lời cầu xin của bạn. Năng lực của sự cầu nguyện là năng lực chiến thắng đã đưa tín nhân và thánh nhân trải mọi thời đại qua mọi cảnh khổ của đời tạm nầy.

Hãy cùng tôi cầu nguyện

Lạy Chúa Giê-xu yêu dấu, Chúa đã đến trần thế để ở với nhân loại và sẽ ở bên chúng con cho đến đời đời. Xin giúp chúng con biết cầu nguyện, khẩn nài, giao tất cả những buồn lo, sợ hãi, gánh nặng mình lên cho Chúa với lòng tin cậy, rằng Chúa đang trả lời và Ngài đang mở đường, giải cứu. Amen!

Ân Điển

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com


[1] 1 Các Vua 19:1-4

[2] Lu-ca 16:19-31

[3] Lu-ca 18:1-5

[4] Đa-ni-ên 3

Bình Luận:

You may also like