Home Chuyên Đề Hội Đồng Bồi Linh Mưa Nguồn, Tây Bắc Hoa Kỳ và Canada

Hội Đồng Bồi Linh Mưa Nguồn, Tây Bắc Hoa Kỳ và Canada

by Van Anh
30 đọc

Seattle, ngày 11 tháng 4 năm 2019

Kính gởi quí tôi tớ và con dân Chúa trong vùng tây bắc Hoa kỳ,

Hằng năm, Hội Thánh Báp tít Thiên ân Trueliving tổ chức Hội Đồng Bồi Linh Mưa Nguồn vào dịp lễ Memorial, cuối tháng Năm. Với mục đích tạo cơ hội để các con dân chúa có dịp được bồi linh, thông công, nhìn thấy khải tượng Chúa mở ra và đáp ứng phục vụ Chúa cách mới mẻ để mở mang vương quốc Ngài.

Cảm ơn Chúa trong 13 năm qua, Chúa dùng Bồi Linh Mưa Nguồn đem lại nhiều phước hạnh, đổ đầy Thánh Linh, chữa lành và nguồn cảm hứng cho các con dân chúa trong vùng cùng gây dựng nhiều mục vụ mới đem kết quả cho công việc Chúa.

Năm nay, HỘI ĐỒNG BỒI LINH MƯA NGUỒN vẫn tiếp tục và sẽ tổ chức tại:

Địa điểm mới: Trường Trung Học Chief Sealth International High School, (New Location).

Thời gian: từ tối thứ Sáu ngày 24 đến Chúa Nhật 26 tháng tháng 5 năm 2019
Diễn giả: Năm nay Hội Thánh chúng tôi thật hân hạnh mời được ba diễn giả được ơn và xức dầu của Chúa đến với Hội Đồng Bồi Linh Mưa Nguồn năm nay.

   – Pastor Don Nordin, from CT Church in Houston, Texas.

 – Pastor Susan Nordin, from CT Church in Houston, Texas.

  – Pastor Ronzel Pretlow, from Church of Purpose in Newport News, Virginia.

Chủ đề: Muối & Sự Sáng

Kinh Thánh: Ma-thi-ơ, 5:13-14, “Các con là muối của đất, nhưng nếu muối mất chất mặn đi, thì lấy gì làm cho mặn lại? Muối ấy thành vô vị, chỉ còn bỏ đi và bị người ta giẫm dưới chân. Các con là ánh sáng của thế gian. Một thành xây trên ngọn đồi sẽ không bị che khuất.

Với thư nầy chúng tôi xin mời quí anh chị em chuẩn bị dành thì giờ tham dự. Chúng tôi Cầu nguyện và Hy Vọng Chúa sẽ dùng bồi linh năm nay, đem lại nhiều khải tượng mới, năng lực mới trong Chúa Thánh Linh để sống mạnh mẽ, và phục vụ Chúa hiệu quả hơn.

Mọi chi tiết xin liên lạc: (Tiếng Việt) MS Hồ thế Vũ (206) 353-7721,

                           (Tiếng Anh) Thư Ký Văn Phòng: Trinh Salazar (206) 604-7624, và HT: (206) 935-4944.

Vì sự phát triển của Bồi Linh Mưa Nguồn trong những năm qua số người đến dự đông hơn sức chứa của cơ sở Hội Thánh chúng tôi.  Cho nên chúng tôi cậy ơn Chúa trong năm nay tiếp tục thuê một hội trường của trường trung học để làm Bồi Linh Mưa Nguồn.  Vì vậy Ban Tổ Chức sẽ có lấy lệ phí ghi danh là $25 cho mỗi một người từ 4 tuổi – trở lên.  Còn phần ăn uống tự túc. Chúng tôi sẽ cung cấp danh sách khách sạn và những nhà hàng Việt Nam gân chổ nhóm lại.  Để chuẩn bị các buổi nhóm, và chương trình giữ trẻ cho thật tốt, xin quí vị vào trang nhà www.truelivingchurch.com/2019lrc ghi danh.  Xin vui lòng ghi danh trước ngày 13 tháng 5 năm 2019.  Ghi danh sớm sẽ được giảm giá $5 tiền lệ phí ghi danh.  Chân thành cảm ơn.  Hẹn gặp quý vị tại Bồi Linh Mưa Nguồn năm nay.

Thân ái trong Chúa,

MS Quản Nhiệm Hồ Thế Vũ

Bình Luận:

You may also like