Home Chuyên Đề Ma-ri Chân Dung Của Một Người Nữ Được Chúa Dùng

Ma-ri Chân Dung Của Một Người Nữ Được Chúa Dùng

by Độc Giả
30 đọc

Một trong những nhân vật trong Kinh Thánh để tôi noi gương theo là Ma-ri ở Naxaret, cuộc đời bà là một kho báu về sự khôn ngoan để tôi theo đó bước đi với Chúa. Câu chuyện của bà tiêu biểu cho nhiều đức tánh của một người nữ được Chúa dùng, để hoàn tất mục đích cứu chuộc của Chúa trong thế giới của chúng ta.

Một người nữ bình thường: không có điều gì đặc biệt lạ lùng về Ma-ri. Bà không xuất thân từ một gia đình giàu có, hay nổi tiếng. Khi thiên sứ hiện ra với người thiếu nữ trẻ này, cô đã đính hôn và chắc hẳn đang làm điều mà mọi người con gái đã đính hôn làm, mơ đến ngày kết hôn với Giô-sép,  hay mơ đến căn nhà mà cô sẽ sống ở đó, gia đình mà họ sẽ xây dựng. Tôi không tin là Ma-ri đã mong đợi cuộc đời mình sẽ được dùng một cách lạ lùng.

Giá trị của cuộc đời Ma-ri không dựa trên những điều mà thế gian chúng ta coi trọng: như nguồn gốc, vẻ đẹp bên ngoài, sự thông minh, học thức, những tài năng bẩm sinh và những khả năng. Chính những mối liên hệ với Chúa Giê-xu, khiến cuộc đời bà có ý nghĩa. Chúa bảo với Ma-ri: “Chúa ở cùng ngươi” Lu-ca 1: 28. Chính đó là điều tạo nên sự khác biệt trong cuộc đời của người thiếu nữ này và đó cũng chính là  điều tạo nên sự khác biệt trong cuộc đời chúng ta.

Một người nữ không xứng đáng: Chúa không chọn người thiếu nữ này bởi vì Ma-ri xứng đáng có vinh dự được làm mẹ Đấng Cứu Chuộc, thiên sứ bảo: “Mừng cho ngươi là người có phước”. Câu này có thể được dịch là bà đã được chấp nhận bởi ơn Chúa. Nếu có ai trong chúng ta được chấp nhận đó là bởi ân điển, không phải vì bởi bất cứ điều gì chúng ta đã làm. Tất cả là bởi ân điển, nhiều lần trong Kinh Thánh chúng ta thấy Chúa chọn những người không xứng đáng. Chúa không nhìn xuống từ trời và nói Ta thấy có một người nữ có điều gì đó để dâng cho Ta, Ta nghĩ là Ta sẽ dùng người này. Ma-ri không thấy mình xứng đáng được Chúa dùng, ngược lại bà kinh ngạc trước ơn Chúa đã chọn bà. Giây phút mà chúng ta không thấy mình là người không xứng đáng là lúc chúng ta sẽ không có ích cho Chúa nữa.

Một người nữ đầy dẫy Đức Thánh Linh: cả chúng ta nữa, chúng ta phải được đầy dẫy Đức Thánh Linh nếu chúng ta muốn hoàn thành mục đích mà Chúa đã chọn cho chúng ta. Khi thiên sứ bảo với Ma-ri, Ngươi sẽ sinh một con trai”. Ma-ri trả lời: “Làm sao điều này có thể xãy ra được, tôi chưa từng biết một người nam nào?”.

Chúa đã chọn Ma-ri trong một công tác mà con người không thể  làm nổi. Công tác mà Chúa chọn cho bạn và tôi cũng không thể làm nổi. Chúng ta có thể chia sẻ tin lành của Chúa với những người bạn chưa biết Chúa, nhưng chúng ta không thể cho họ sự ăn năn và đức tin.

Bạn có thể tạo một môi trường thuận lợi cho sự tăng trưởng thuộc linh của con cái bạn, nhưng bạn không thể khiến chúng có một tấm lòng cho Chúa. Chúng ta hoàn toàn lệ thuộc vào Ngài để sinh ra trái có giá trị đến đời đời. Để trả lời cho Ma-ri khi bà bày tỏ sự yếu đuối và yếu kém của mình, thiên sứ hứa ban cho bà sức mạnh và sự đầy đủ: “Đức Thánh Linh sẽ đến trên ngươi và quyền năng trên  cao sẽ che phủ ngươi”.

Đừng bao giờ quên là bạn không thể nào làm được điều Chúa kêu gọi bạn làm, bạn không thể nào nuôi dạy đứa con đó, yêu người chồng đó, chăm sóc cho bậc cha mẹ lớn tuổi, vâng phục người chủ đó, dạy lớp trường Chúa Nhật hay hướng dẫn nhóm nhỏ học Kinh Thánh.

Chúa chuyên làm điều không thể làm nổi, để rồi khi có sự thành công và công tác được hoàn tất thì chúng ta không thể tự hào về điều đó. Những người khác biết là chúng ta không làm điều đó và chúng ta biết mình không làm điều đó. Chúng ta phải luôn luôn nhớ là chúng ta chỉ có thể sống một cuộc đời Cơ đốc qua quyền năng của Đức Thánh Linh. Ngay khi mà chúng ta nghĩ là mình có thể làm được điều đó, chúng ta trở nên vô dụng cho Ngài. Chúng ta phải sẵn sàng lùi ra để Chúa kiểm soát.

Một người nữ sẵn sàng: được trang bị bởi những lời hứa của Chúa, Ma-ri trả lời thật đơn giản, xin điều này xãy ra cho tôi theo như điều Ngài phán. Nói một cách khác, thưa Chúa tôi đã sẵn sàng, Chúa là chủ của tôi, tôi là tôi tớ Ngài, tôi sẵn sàng để Chúa dùng tùy theo sự chọn lựa của Ngài. Thân thể tôi thuộc về Chúa, tử cung tôi thuộc về Ngài, cuộc đời tôi là của Ngài. Trong hành động đầu phục đó, Ma-ri dâng chính mình cho Chúa như một của lễ sống, bà sẵn lòng để Chúa sử dụng cho mục đích của Ngài, sẵn sàng để chịu tai tiếng là điều chắc chắn xảy ra, sẵn sàng để bị chế giễu và ngay cả bị ném đá theo như luật pháp Môi-se, sẵn sàng để chịu chín tháng cưu mang Con trẻ, mệt nhọc và mất ngũ, sẵn sàng chịu đau đớn lúc sinh nở, để hạ sinh Con trẻ. Ma-ri sẵn sàng để từ bỏ những chương trình riêng của mình và kế hoạch của mình để có thể nối kết với Chúa và hoàn thành kế hoạch của Ngài.

Một người nữ ngợi khen Chúa: khi Chúa để những hoàn cảnh đầy thách thức trong cuộc đời chúng ta, chúng ta sẽ ngợi khen thờ phượng Chúa hay chúng ta sẽ lầm bầm, tôi phải xấu hổ mà nói rằng tôi đã than vãn ngay cả về mục vụ. “Ồ lạy Chúa, con đã mệt mỏi vì phải đi xa, con có phải đến đó không, điều này thật khó khăn, tại sao con phải đối phó với người đó”.

Tôi được nhắc nhở về con cái Y-sơ-ra-ên luôn lầm bầm oán trách lúc ở trong đồng vắng. Họ than vãn sao Chúa không để chúng tôi chết trong sa mạc. Một ngày kia Chúa phán: “Các ngươi muốn chết trong sa mạc ư, được các ngươi sẽ chết trong samạc” Dân số Ký 14:2, 28-30. Cẩn thận về điều bạn nói khi than vãn, Chúa có thể làm thành điều bạn nói.

Nhưng khi thế giới của Ma-ri bị đảo lộn, khi bà phải đối diện với một chương trình thay đổi hoàn toàn, bà đáp ứng bằng sự thờ phượng và ngợi khen: “Linh hồn tôi ngợi khen Chúa và tâm linh tôi vui vẻ trong Chúa là Đấng cứu chuộc tôi”. Đó là lúc bà bắt đầu bài ca tụng Chúa. Đó là một trong những bản thánh ca ngợi khen Chúa hay nhất được dâng lên thiên đàng. Bà ngợi khen Chúa vì những công việc lạ lùng của Ngài, vì sự thương xót của Ngài, vì Chúa đã chọn bà, được dự phần vào chương trình cứu chuộc của Ngài.

Một người nữ biết lời Chúa: bài cầu nguyện của Ma-ri trong Lu-ca 1: 46-55 chứa đựng ít nhất 12 câu Kinh Thánh, trích từ Kinh Thánh Cựu Ước. Vào thời đó, những người nữ không được đi học, Ma-ri chắc hẳn không biết chữ, nhưng bà đã nghe được lời Chúa và đã giấu lời đó trong lòng mình. Cuộc đời bà và những lời cầu nguyện của bà đầy dẫy lời Chúa.

Một trong những nhu cầu lớn nhất của phụ nữ chúng ta là trở nên những người nữ biết lời Chúa, hầu cho lời cầu nguyện của chúng ta, những đáp ứng của chúng ta và những lời chúng ta nói được dầm thấm bởi ý tưởng của Ngài. Thế gian này không cần nghe ý kiến của chúng ta, khi có những người bạn đến với chúng ta để hỏi ý kiến, về cách đối phó với con cái, với người chủ của họ, hay về vấn đề tài chánh của họ, những nỗi sợ hải của họ, sự trầm cảm của họ, hay những vấn đề khác, họ không cần phải nghe về những điều chúng ta suy nghĩ. Chúng ta phải có khả năng dẫn họ đến với lời Chúa và nói: “Tôi không có nhu cầu cho câu trả lời của bạn. Nhưng tôi biết Đấng có câu trả lời. Đây là lời Chúa nói về trường hợp đó”.

Một người nữ bị thương: 8 ngày sau khi Chúa Giê-xu được sinh ra, Ma-ri và Giô-sép đem con trẻ lên đền thờ, Si-mê-ôn người đã từng trông đợi Đấng Mê-si, bồng ẵm con trẻ trên tay và chúc phước cho con trẻ. Si-mê-ôn nói về việc con trẻ sẽ là một dấu để mọi người tranh cãi, báo trước về thập tự giá và sự thống khổ mà Chúa phải chịu. Rồi Si-mê-ôn nhìn Ma-ri và nói những lời mà bà không hiểu được cho đến khi bà đứng dưới cây thập tự giá của con mình 33 năm sau. Vào ngày hôm đó,  bà chắc hẳn nhớ những lời của Si-mê-ôn, “Có một cây gươm đã đâm thấu lòng ngươi”.

Ở Gô-gô-tha tôi tin là thanh gươm đâm thấu lòng Ma-ri, có một ý nghĩa sâu xa. Trước tiên là một người mẹ bà mất đứa con trai mình, bà từ bỏ sự sống của con mình, ngay cả khi Ngài bằng lòng chịu chết. Bà chịu mất con trai mình cho sự cứu chuộc và sự chuộc tội thế gian.

Hỡi các bà mẹ, các bà có bằng lòng từ bỏ con của mình cho Chúa và vương quốc của Ngài không? Thật là buồn khi có lúc thấy những bậc cha mẹ Cơ đốc, ngăn cản con cái mình, không cho chúng tận hiến cuộc đời mình cho Chúa. Và thật là một niềm vui khi thấy có những cha mẹ vui vẻ để con cái mình vâng theo ý chỉ của Chúa.

Có một thanh gươm khác đâm thấu lòng Ma-ri, thanh gươm này còn sâu hơn thanh gươm trước. Bạn thấy đó, Ma-ri hiểu rằng con trai mình chịu chết không phải chỉ cho những tội lỗi của thế gian nhưng còn cho tội lỗi của bà nữa. Ngay cả trước khi Chúa được sinh ra, Ngài là Chúa là Cứu Chúa của bà, Lu-ca 1:47. Dù bà là một  người tốt, Ma-ri không đủ tốt để lên thiên đàng. Giống như trong mỗi người trong chúng ta, bà phải đặt đức tin nơi con Đức Chúa Trời, Đấng chịu chết thay cho bà. Khi bà đứng dưới cây thập tự giá, có thể bà nhớ đến trong tiên tri Ê-sai 53: 5-6 “Nhưng người đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác chúng ta mà bị thương. Bởi sự sửa phạt người chịu chúng ta được bình an, bởi lằn roi người chúng ta được lành bịnh. Chúng ta thảy đều như chiên đi lạc, ai theo đường nấy; Đức Giê-hô-va đã làm cho tội lỗi của hết thảy chúng ta đều chất trên người”.

Ma-ri là một người nữ bị thương, không phải chỉ vì những đau khổ của bà, nhưng bởi tội lỗi của bà. Khi bà nhìn lên đứa con bị đóng đinh, bà nhận ra là Ngài đang gánh những vết thương của bà trên mình Ngài, và khi bà tin, bà được chữa lành, được tẩy sạch khỏi mọi tội lỗi. Ba ngày sau khi bà biết được là Chúa đã chiến thắng sự chết và được sống lại, biết rằng mình đã được rửa sạch tội bởi sự chết của Ngài, bà kết nối với các môn đồ khác của Chúa để đem tin mừng về sự chết chuộc tội của Ngài đến một thế giới bị thương tích tội lỗi để họ cũng có thể biết được sự cứu chuộc chữa lành của Ngài.

Hơn 2000 năm qua, cuộc đời của Ma-ri là một bức chân dung về sự tin kính cho nhữn người nữ giống như Ma-ri, ao ước được Chúa sử dụng.

Dịch: Thúy Anh_TNPA

Nguồn: “Mary Portrait of a Woman Used by God” by Nancy DeMoss

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like