Home Chuyên Đề Tại Sao Cơ Đốc Nhân Lại Đấu Tranh?

Tại Sao Cơ Đốc Nhân Lại Đấu Tranh?

by Billy Graham
30 đọc

Câu hỏi: Tôi được bảo rằng Cơ đốc nhân không nên tranh đấu , nhưng tôi thấy họ đang tranh đấu cho rất nhiều thứ. Vậy lẽ thật là gì?

Trả lời:

Loài người vốn có tinh thần tranh đấu. Có rất nhiều từ ngữ để diễn tả điều đó và quan trọng là ta phải hiểu được ý nghĩa của chúng. Từ thuở ban đầu, con người đã đấu tranh chống lại Đức Chúa Trời và Lời của Ngài. Có một câu nói rằng: “Đừng tranh đấu với nó – nó lớn hơn cả hai chúng ta”. Nhưng đấu tranh với tội lỗi thì không có sai.

Cơ đốc nhân hiểu rằng thế giới đang bị lôi kéo trong một cuộc chiến lớn giữa đúng và sai, giống như lời Kinh Thánh đã nói “Khốn thay cho kẻ gọi dữ là lành, gọi lành là dữ; lấy tối làm sáng, lấy sáng làm tối; vật chi cay trở cho là ngọt, vật chi ngọt trở cho là cay”(Ê-sai 5:20). Cơ đốc nhân có trách nhiệm nói lẽ thật ngay giữa thế giới không tin. Khi Cơ đốc nhân nói lẽ thật về Lời Chúa trong Kinh Thánh, thì người ta cảm thấy khó chịu. Một số Cơ đốc nhân có thể làm điều này trong một tinh thần sai lệch, nhưng lẽ thật của Chúa vẫn còn lại và chính Ngài sẽ luôn đấu tranh cho cuộc chiến của chúng ta. Nhưng điều đó không có nghĩa Cơ đốc nhân nên im lặng khi xã hội đang tấn công Ngôi lời của Đức Chúa Trời. Chúng ta phải đứng trong ánh sáng của lẽ thật – lẽ thật của Chúa.

Quan trọng ta phải hiểu rằng “Vì chúng ta đánh trận, chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối nầy, cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy” (Ê-phê-sô 6:12). Cuộc chiến trên mặt đất không khó khăn bằng những gì đang diễn ra trên thiên quốc của Chúa. Nhưng trên đất Chúa trao quyền cho con cái Ngài để họ được mạnh mẽ và mặc lấy bộ giáp của Chúa.

Như những người lính chiến đấu để bảo vệ cho nền hòa bình của đất nước. Con cái của Chúa nên đấu tranh cho lẽ thật của Ngài. Đó là hy vọng duy nhất để mà con người có thể sống trong tự do vĩnh cửu.

Dịch: Samantha Nguyen

Nguồn: Billygraham.org

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like