Home Chuyên Đề Ý Nghĩa Tuyệt Diệu Của Con Trẻ Giê-xu Được Bọc Trong Lớp Vải Sau Khi Hạ Sinh

Ý Nghĩa Tuyệt Diệu Của Con Trẻ Giê-xu Được Bọc Trong Lớp Vải Sau Khi Hạ Sinh

30 đọc

Ra-bi Jason Sobel gần đây đã đưa ra một suy luận rất hay liên hệ đến tính quan trọng của việc Ấu Chúa Giê-xu được đặt trong lớp vải quấn quanh sau khi Ngài hạ sinh trong câu chuyện Chúa Giáng sinh –  một điều liên quan trực tiếp đến sự loan báo từ thiên sứ dành cho các mục đồng.

“Khi các thiên sứ xuất hiện trước các mục đồng … [họ] đã báo với họ, ‘Đây là dấu cho các ngươi nhận ra Ngài: Các ngươi sẽ gặp một con trẻ bọc bằng khăn.’” Ra-bi Sobel thuật lại, chú ý rằng ông tin chắc các mục đồng này không còn là các mục đồng bình dị, thường nhật nữa.

Thật ra, ông nói rằng họ đang chăm những con chiên được dùng làm của lễ trong đền thờ, lưu ý rằng những con chiên này không được có tì vết.

Vì thế, “các mục đồng chi phái Lê-vi” này sẽ quấn quanh con chiên các lớp vải để bảo hộ chúng. Đây dĩ nhiên, rất đáng chú ý, vì nó bày tỏ việc quấn vải sẽ là một điểm kết nối trọng yếu đến các mục đồng.

“Họ còn thấy gì nữa?” Ra-bi Sobel đã hỏi về điểm đến của các mục đồng tại nơi hạ sinh của Chúa Giê-xu. “Một hài nhi sinh ra tại cùng địa điểm mà các chiên con dành cho Lễ Vượt qua cũng sinh ra, chỉ ra sự thật về Đấng Mê-si-a chính là Chiên Con của Đức Chúa Trời, Đấng cất tội lỗi của thế gian đi.”

Dĩ nhiên, có những lý thuyết khác về tấm vải quấn quanh đó, như trên trang GotQuestions.org từng chú thích:

Có vài suy luận thú vị về chi tiết Lu-ca kí thuật về tấm vải quấn quanh Chúa Giê-xu. Một số đã đưa ra rằng tấm vải quấn quanh là một dấu hiệu – một chứng cứ tiên tri – về tấm vải liệm Chúa Giê-xu. Từ gốc Hy Lạp sparganoo được dùng trong cụm “tấm vải quấn quanh,” và nó có nghĩa “bọc trong từng lớp vải.” Nhưng từ sparganoo này không bao giờ được dùng trong Tân Ước để chỉ về tấm vải liệm. Trong các mô tả của các sách Phúc Âm về sự chôn cất Chúa Giê-xu, chúng ta thấy các biến thể của cụm “khâm liệm bằng vải gai,” và những từ Hy Lạp khác thì được dùng cho việc bọc. Những tấm vải liệm có thể định hình trước sự chôn cất của Chúa Giê-xu (ta nhớ lại các món quà của những Nhà thông thái có mộc dược được kí thuật trong Ma-thi-ơ 2:11 giờ rõ nghĩa hơn một chút về sự báo trước), nhưng mối liên kết vẫn không thể chứng minh bằng ngôn từ.

Dù sao thì khám phá của Sobel cũng thật thú vị.

Dịch: Nhật Minh

Nguồn: Faithwire.com

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like