Home Dưỡng Linh Sự Chọn Lựa Của Đức Chúa Trời

Sự Chọn Lựa Của Đức Chúa Trời

by Debbie Thủy
30 đọc

Link bài đọc: https://youtu.be/Qc3XNqX21KY

Mi-đi-an đàn áp dân Y-sơ-ra-ên, chúng phá hủy hết hoa màu của họ, chiên, bò, lừa không chừa lại một thứ gì. Chúng kéo đến chiếm xứ. Y-sơ-ra-ên bị đói khổ, thê thảm dưới tay của Mi-đi-an.

Ghi-đi-ôn kêu than cùng Chúa: “Nếu có Chúa tại sao chúng con ra nông nỗi này?” Chúa phán: “Ta đã nói với các con chớ thờ các thần khác nhưng các con không nghe lời Ta, Ta đã làm những việc lạ lùng cho các con nhưng các con vẫn không tin Ta… Bây giờ chính con hãy đứng lên giải thoát dân Y-sơ-ra-ên khỏi tay dân Mi-đi-an.”

Ghi-đi-ôn thưa cùng Chúa: “Làm sao con có thể làm được việc đó, gia tộc con là gia tộc nhỏ nhất trong chi tộc. Gia đình con là gia đình nhỏ nhất trong gia tộc… việc đó quá lớn với con.
Chúa phán: “Ta ở cùng con.”

Ta ở cùng con để khiến con từ một kẻ yếu đuối ẩn trốn Mi-đi-an trở nên mạnh mẽ hiên ngang đứng dậy phá đổ bàn thờ tà thần của Mi-đi-an. Ta ở cùng con để con không dựa vào sức mạnh trong sự yếu đuối của con nhưng dựa vào sức quyền năng của Ta. Ta ở cùng con để con sẽ giúp dân sự con quay trở lại cùng Ta. Thần của Ta ở trên con hãy thổi kèn và triệu tập dân Y-sơ-ra-ên đi lên đánh dân Mi-đi-an.

Ba mươi hai ngàn người đã nghe tiếng kèn và đi theo Ghê-đi-ôn. Nhiều người trong số họ đi nhưng lòng đầy kinh hãi và run sợ. Họ mang danh là một chiến binh nhưng thực chất chỉ là những kẻ theo đóm ăn tàn, họ không có đức tin nơi Đức Chúa Trời. Cho họ đi theo nếu chiến thắng họ sẽ tự phụ mà nói rằng nhờ họ mà có chiến thắng. Chúa truyền lệnh cho Ghê-đi-ôn cho những người này về, Ngài không chọn họ.

Vậy là hai mươi hai ngàn người ra về, chỉ còn mười ngàn người ở lại.

Chúa hướng dẫn Ghê-đi-ôn đem mười ngàn người xuống suối uống nước. Bên dòng suối mát họ thỏa thê uống. Họ tận hưởng và làm thỏa mãn mình trong những phước hạnh Chúa ban cho mà quên rằng họ đang là những chiến binh và kẻ thù luôn rình rập quanh họ. Họ chỉ nghĩ đến bản thân, chỉ sống cho riêng mình. Đức Chúa Trời không thể giao thác công việc của Ngài cho những người này. Ngài truyền lệnh cho Ghê-đi-ôn hãy để họ về. Để họ được tự do, sung sướng tận hưởng mọi điều họ yêu thích trên đất này, cơ hội xây dựng vương quốc thiên đàng không dành cho họ.

Vậy là chín ngàn bảy trăm người về chỉ còn ba trăm người ở lại.

Ba mươi hai ngàn người Ngài sàng sảy, thử nghiệm để chọn ra ba trăm người, nhưng từ nhóm người nhỏ bé yếu ớt mà đầy tràn đức tin và lòng trung kiên sau khi đã trải qua nhiều khó khăn, hoạn nạn, thử thách ấy đã đánh thắng một trăm ba mươi năm ngàn quân thù mà không cần phải dùng đến một thanh gươm hay mũi tên nào. Họ đã giải cứu dân tộc họ khỏi sự áp bức bách hại của Mi-đi-an. Đem lại hòa bình phước hạnh cho Y-sơ-ra-ên.

Chúa vẫn tiếp tục kêu gọi và Ngài vẫn tiếp tục chọn lựa. Sự kêu gọi càng lớn thì sự thử luyện càng cao. Ngài thử luyện bạn ngay trong chính những phước hạnh Ngài ban cho bạn. Bạn có đang yêu nó hơn yêu Ngài không? Mắt bạn có đang chỉ thấy chức vụ, tiền bạc, hôn nhân, con cái… mà không còn thấy Ngài không…

Chúa không cần đám đông nhưng Ngài tìm kiếm những người sẵn sàng chịu thử luyện, chịu tan vỡ hết lần này đến lần khác, để cùng Ngài đi con đường thương khó, con đường thập tự đem sự phục sinh vinh hiển đến trên đất này. Bạn có sẵn lòng trở thành người đó không?

Hãy cùng tôi cầu nguyện nhé:

Lạy Chúa, xin Chúa cho con ở trong sự thử luyện của Ngài. Không phải để thấy khó khăn mà lằm bằm nhưng tin chắc vào sự kêu gọi lớn lao đang đợi con phía trước. Con xin dâng cuộc đời con trong tay Chúa. Xin ý Chúa được nên vì con biết mọi ý muốn tốt lành của Ngài là để làm ích cho con. Trong danh Chúa Giê-xu con cầu nguyện. Amen!

Debbie Thuỷ

Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like