Sự Sửa Trị Của Một Người Cha

555

“Thật sự sửa phạt lúc đầu coi như một cớ buồn bã, chớ không phải sự vui mừng; nhưng về sau sanh ra bông trái công bình và bình an cho những kẻ đã chịu luyện tập như vậy.”Hê-bơ-rơ 12:11 (BTT)

Chúa sẽ dùng ngữ cảnh để kỷ luật con cái Ngài như cách Ngài từng kỷ luật Gia-cốp. Gia-cốp không chỉ là người thông minh và khôn lỏi, mà ông còn tham lam và lừa đảo. Ông lừa gạt anh trai mình để chiếm lấy quyền trưởng nam. Ông lừa gạt cha mình để được Y-sác chúc phước. Và thực tế là ông luôn cố gắng giành lấy những thứ tốt nhất về mình. Chúa biết Gia-cốp là người như thế nào và Ngài có chương trình để kỷ luật ông.

Ngài đặt để ông làm việc cho La-ban, cậu mình, cũng là một người lừa đảo như ông. Gia-cốp yêu và muốn cưới con gái của La-ban, là Ra-chên làm vợ, nhưng La-ban buộc ông phải làm việc cho ông bảy năm. Nhưng ông đã bị lừa cưới Lê-a và dành thêm bảy năm làm việc cho La-ban để được gả Ra-chên. Ông sau cùng bị cậu mình lừa suốt hai mươi năm, nhưng ông vẫn tiếp tục đáp trả bằng sự lừa đảo khi đòi phần công giá trước khi rời đi đặng trở về quê hương.

Chúa thấy được lòng cứng cỏi của Gia-cốp và Ngài tiếp tục bẻ trị ông. Ngài để ông bị lừa bởi chính các con trai mình rằng đứa con trai yêu quý nhất của ông đã bị giết bởi thú rừng. Gia-cốp tưởng Giô-sép đã chết và khóc than suốt nhiều năm liền.

Gia-cốp từng là người lừa đảo, và chính ông bị lừa trở lại. Chúa sửa trị ông hết lần này đến lần khác để sau cùng ông trở thành một con người mềm mại, khiêm nhường và trưởng thành – là một người đồng đi với Chúa.

“Vì Ngài làm cho bị thương tích, rồi lại bó rịt cho. Ngài đánh hại, rồi tay Ngài chữa lành cho.”Gióp 5:18 (BTT)

Không ai trong chúng ta muốn bị kỷ luật. Nhưng khi Chúa sửa phạt, Ngài làm điều đó vì lợi ích chúng ta. Nhiều người trong chúng ta muốn được trái công bình và sự bình an, nhưng chúng ta lại than phiền và trách móc bởi phương cách Chúa dùng để mang đến chúng ta những điều đó.

Gần đây tôi đã nghe rất nhiều sự giảng dạy bỏ qua sự sửa phạt, kỷ luật hay phán xét từ Chúa. Mọi người muốn nói về sự yêu thương, phước lành của Cơ đốc nhân, niềm vui, sự tự do, ân điển, sự tha thứ và sự tốt lành của Thượng Đế. Chúng ta sợ khiến người khác không thoải mái khi chúng ta trở nên cứng nhắc như thể mình là một huấn luyện viên đang la hét vào mặt cầu thủ vậy.

Sự yêu thương và các phước lành đều đúng thật, nhưng chỉ mới là một nửa câu chuyện. Trong Xuất-ê-díp-tô-ký 6:6 (BTT), Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se: “Ta sẽ giơ thẳng tay ra, dùng sự đoán phạt nặng mà cứu chuộc các ngươi.” Chúa dùng cánh tay Ngài để giải cứu chúng ta, và cũng cùng một cánh tay đó mà Ngài sửa phạt các con cái Ngài.

Hê-bơ-rơ 12:5-6 (BHĐ) – “Hỡi con ta, chớ xem thường sự sửa phạt của Chúa. Và khi Chúa khiển trách, chớ ngã lòng. Vì Chúa sửa phạt người Ngài yêu thương. Những ai được nhận làm con thì Ngài cho roi cho vọt.”

Đức Chúa Trời muốn chúng ta biết với Ngài chúng ta là ai. Chúng ta là những đứa con yêu dấu của Chúa. Lẽ nào cha mẹ yêu thương con cái mình lại không sửa phạt chúng? Chính vì yêu thương và chấp nhận chúng ta là con cái mà Ngài sửa trị chúng ta.

Bạn có đang chịu sự uốn nắn của Chúa? Liệu bạn sẽ thuận phục hay tiếp tục là đứa con ương bướng, nổi loạn và kiểm soát cuộc đời theo cách riêng của mình? Bạn nghĩ sự thử thách bạn đang có vì Chúa đang muốn cảnh tỉnh bạn điều gì? Hãy nhớ rằng, mọi sự sửa trị của Ngài là dấu hiệu tình yêu của Ngài dành cho bạn.

Hãy cầu nguyện cùng tôi:

“Lạy Cha yêu thương của con. Xin tha thứ cho con vì nhiều lúc con nổi loạn, lòng con cứng cỏi chống lại ý tưởng tốt đẹp của Ngài trên con. Lắm lúc con gặp hoạn nạn và than trách cùng Ngài vì con không trông thấy những điều Ngài trông thấy. Xin Chúa Ngài mở mắt con và cho con có sự thuận phục để được Ngài biến đổi và càng trở nên tốt lành hơn trong mắt Chúa. Con là bình đất, Ngài là thợ gốm. Con là vật thọ tạo, và Chúa là Đấng Sáng Tạo. Chúa ơi, con thuộc về Ngài. Nguyện cho con được Chúa sửa trị bằng tình yêu thương của người cha dành cho con cái yêu dấu của mình. Con tin vào chương trình cứu chuộc và sửa phạt của Ngài và những gì Ngài trông thấy con trong tương lai.

Trong danh Chúa Giê-xu con cầu nguyện. Amen!”

 

Biên dịch: K.Q. và H.U

Nguồn: Heidi Baker

Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

 

Bình Luận: