Home Dưỡng Linh Thánh Thi 2 – Phần 1: Vở Kịch về Đấng Mê-si-a – Hai Màn Đầu

Thánh Thi 2 – Phần 1: Vở Kịch về Đấng Mê-si-a – Hai Màn Đầu

by Ân Điển
30 đọc

Thánh Thi 2:1-6

1 Tại sao các nước náo loạn? Các dân mưu phản hư không? 2 Các vua trần gian nổi dậy, Các lãnh tụ cùng nhau hội nghị chống CHÚA Và Đấng xức dầu của Ngài. (Họ bảo:) 3 “Chúng ta hãy bẻ ách, Tháo cùm của họ khỏi chúng ta.” 4Đấng ngự trên trời cười, Chúa chế nhạo chúng nó. 5 Bấy giờ, trong cơn thịnh nộ, Ngài khiển trách chúng nó. Trong cơn giận dữ, Ngài làm chúng nó kinh hoàng. 6 Thật vậy, chính Ta đã lập vua Ta trên Si-ôn, Là núi thánh Ta. 

Vở Kịch về Đấng Mê-si-a là tên gọi của Kinh Thánh (bản dịch Jerusalem) dành cho Thánh Thi 2. Tên gọi nầy khẳng định Thánh Thi nầy nói về Đấng Cứu Rỗi, Đấng Hứa Ngôn, niềm hy vọng của dân Y-sơ-ra-ên và của thế giới, một ngày kia sẽ là Vua cai trị trên toàn cầu, của một Vương Quốc không thuộc về thế giới nầy (Giăng 18:36).

Có đến 8 lần Kinh Thánh Tân Ước trích dẫn Thánh Thi 2[1] để nói về vị Vua đời đời ấy, để chúng ta biết được Thánh Thi nầy quan trọng như thế nào. Mặc dù Thánh Thi 2 không nói ai là tác giả, nhưng có lẽ theo truyền thống Do Thái chính là vua Đa-vít. Điều nầy được khẳng định qua lời của Phi-e-rơ trong bài giảng bất hủ của ông:

Chúa đã nhờ Đức Thánh Linh phán dạy qua môi miệng Đa-vít, đầy tớ Ngài, cũng là tổ phụ chúng tôi: “Tại sao các nước nổi giận và các dân âm mưu vô ích? Các vua trên thế gian và các lãnh tụ họp nhau chống nghịch Chúa và Chúa Cứu Thế của Ngài. (Công Vụ. 4:25-26)

Giờ chúng ta hãy xem vở kịch có 4 màn nầy:

1. Màn một (từ câu 1 đến câu 3):

Có rất nhiều nhân vật xuất hiện, họ là các nước, các dân, các vua trên thế gian và các lãnh tụ, những thế lực chống lại Đức Chúa Trời từ ngàn đời xưa – đã xây dựng tháp Ba-bên,[2] từ thời Chúa Giê-xu và các sứ đồ và mãi cho đến ngày nay. Bắt đầu từ một câu hỏi: Tại sao các nước náo loạn? Các dân mưu phản hư không? Tác giả của vở kịch như ngạc nhiên khi thấy trước kết quả của những việc làm chẳng đi đến đâu của họ. Con người xác thịt và hữu hạn có thể chống lại CHÚA, chống lại người được Ngài chọn để làm vua được sao? Họ đứng lên, họ liên mình với nhau làm chúng ta liên tưởng đến những lý tưởng đã đến và đi trên thế giới nầy qua bao thời đại. Những con người tưởng rằng bàn tay ta có thể làm nên tất cả, khước từ Chúa và muốn làm nên thiên đàng trên đất.

Kế hoạch cứu rỗi của Chúa và chương trình Ngài cho muôn dân bị họ xem là những cái ách, cái cùm và muốn thoát ra! Họ náo loạn như sự náo loạn ở tháp Ba-bên, họ náo loạn như đoàn đông hung hăng đến vây bắt Chúa Giê-xu, họ náo loạn như các hoàng đế La-mã muốn tiêu diệt Cơ đốc giáo, họ náo loạn như những tín đồ A-la cực đoan muốn giết hết tất cả những Cơ đốc nhân trên thế gian, và như tất cả những thế lực lớn và nhỏ đang tìm đủ mọi cách để kìm hãm người ta tin nhận Chúa Cứu Thế. Có một thế lực đứng đằng sau họ mà Kinh Thánh gọi là chúa đời nầy, đã làm mù lòng của họ (2 Cô-rinh-tô 4:4), là các quyền thống trị, các thế lực, các kẻ nắm quyền thống trị thế giới mở tối nầy và các thần dữ ở các nơi trên trời (Ê-phê-sô 6:12) mà Phao-lô khuyên anh chị em tín hữu phải trang bị đủ để đứng vững mà chống lại.

2. Màn hai (từ câu 4 đến câu 6):

Đây là thái độ của Chúa Đấng ngồi trên ngôi trời. Chúa cười, Chúa chế nhạo, những hành động để diễn tả sự xem thường, khinh miệt dành cho một đối thủ không xứng đáng. Cái bình an, tự tại của Chúa Giê-xu khi chữa lành cái tai cho người đầy tớ bị một môn đệ của Ngài chém đứt và câu nói: Các con tưởng rằng Ta không thể xin Cha Ta và Ngài sẽ cấp ngay cho Ta hơn mười hai đạo thiên binh sao? (Ma-thi-ơ 26:53). Đức Chúa Con tự nguyện khuất phục ý muốn của Đức Chúa Cha và để cho quyền lực của trần gian không chế trong lúc đó ngõ hầu kế hoạch cứu rỗi của Ngài cho muôn dân được thành tựu.

Màn hai của vở kịch còn có tiếng nói đáng sợ của Đấng Tối Cao trong cơn nghĩa nộ của Ngài: Thật vậy, chính Ta đã lập vua Ta trên Si-ôn, Là núi thánh Ta. Ai có thể thay đổi ý định và chương trình của Ngài được? Ai có thể chống cự lại khi Ngài nổi giận? (Thi. 76:7) Vì cơn giận của Ngài, hai tạo vật mang hình ảnh Ngài phải bị đuổi ra khỏi vườn Ê-đen, vì cơn giận Ngài, cơn nước lụt thời Nô-ê hủy diệt cả thiên nhiên, vì cơn giận Chúa tháng ngày chúng tôi đều qua đi, năm chúng tôi tan mất như hơi thở, vì cơn giận công nghĩa của Chúa mà Chúa Con đành phải bị treo thân trên thập tự giá, vì cơn giận Chúa thành Giê-ru-sa-lem bị tiêu diệt, đền thờ Chúa bị đổ xuống không còn một viên gạch nào chồng lên một viên gạch nào, vì cơn giận Chúa, tuyển dân phải lưu lạc, hơn 2000 năm mất nước!… Ôi, xin cho chúng ta được thoát khỏi cơn nghĩa nộ của Chúa!

Thật vậy, chính Ta đã lập vua Ta trên Si-ôn, Là núi thánh Ta.

Si-ôn từ một pháo đài của người Giê-bu-sít (2 Sa. 5:7) sau khi được Đa-vít chinh phục, đã trở thành “thành của Đa-vít” (I Các vua 8:1; I Sử ký 11:5; II Sử ký 5:2), là nơi Sa-lô-môn xây dựng đền thờ cho Đức Chúa Trời. Sau nầy, tiên tri Ê-sai gọi Giê-ru-sa-lem là thành của CHÚA, là Si-ôn của Đấng Thánh Y-sơ-ra-ên (Ê-sai 60:14). Tại núi thánh Si-ôn, Đức Chúa Trời quyền năng đã lập Vua của Ngài, những điều đã dần dần hiện ra trong lịch sử nhân loại. Trong Tân Ước Si-ôn mang hình bóng của Giê-ru-sa-lem trên trời , nơi muôn thiên sứ đang quây quần vui vẻ (Hê-bơ-rơ 12:22), nơi những người có danh Chiên Con và Cha của Chiên Con trên trán, đứng trong một bài hợp xướng vĩ đại, họ hát một bài ca mới ở trước ngai của Chiên Con (Khải. 14:1-3). Đấng Chiên Con, một ngày kia sẽ là Vua ngự trên ngai đời đời của Ngài tại Si-ôn. Đó là hoạch định của Đức Chúa Trời dành cho thế gian mà không có một thế lực nào, vua chúa, bậc cầm quyền nào, liên minh nào, âm mưu nào có thể thay đổi được.

Có bao giờ bạn thấy chán nản, thất vọng vì những náo loạn đang xảy ra trên thế giới và chung quanh mình không? Có bao giờ bạn có cảm giác dường như điều ác đang thắng thế và người lành phải chịu lắm điều bất công không? Cảm xúc cao quí đó nói lên tấm lòng khao khát, hướng thượng của bạn. Nhưng xin đừng quên rằng có một viễn ảnh khác dành cho con dân Chúa: Rằng một ngày kia Con Đức Chúa Trời sẽ trị vì. Ngài sẽ làm Vua và đó là ý định đời đời không bao giờ thay đổi mà Đức Chúa Trời đã tuyên phán và sẽ làm thành.

Lời Cầu Nguyện Cho Hôm Nay

Lạy Chúa, con tin rằng sẽ có một ngày Chúa Giê-xu yêu dấu sẽ làm Vua, cai trị toàn trần gian bằng uy quyền đời đời, bởi Ngài đã hy sinh chuộc tội cho cả thế giới trong đó có dân tộc Việt Nam của chúng con, có gia đình chúng con và bao nhiêu người thân. Xin cho dân tộc chúng con sớm biết ơn cứu rỗi của Chúa, để ngày cuối cùng, tất cả chúng con đều được đoàn tụ nơi núi thánh Ngài. Amen

Ân Điển

[1] Công Vụ. 4:25-28; Khải Huyền 19:19; Lu-ca 3:22; Công Vụ. 13:13; Hê-bơ-rơ 1:5; 5:5; Khải Huyền 19:15; 2:26-27

[2] Sáng Thế Ký 11:1-9;

Bài vở cộng tác và góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Thánh Thi 2 – Phần 2 và hết: Vở Kịch về Đấng Mê-si-a – Hai Màn Sau

Bình Luận:

You may also like