Home Dưỡng Linh Tâm Trí Của Bạn Là Chiến Trường Với Tội Lỗi, Hãy Kiểm Soát Nó

Tâm Trí Của Bạn Là Chiến Trường Với Tội Lỗi, Hãy Kiểm Soát Nó

by Rick Warren
30 đọc

“Khá cẩn thận giữ tấm lòng của con hơn hết, Vì các nguồn sự sống do nơi nó mà ra.” (Châm ngôn 4:23)

Chúa quan tâm nhiều đến việc thay đổi tâm trí bạn hơn là thay đổi hoàn cảnh của bạn.

Chúng ta muốn Chúa cất hết mọi nan đề, đau đớn, sầu khổ, bệnh tật, và buồn phiền. Nhưng Chúa muốn làm việc trong lòng bạn trước, vì sự biến đổi sẽ không xảy ra trong đời sống bạn cho đến khi bạn làm mới lại tâm trí mình, cho đến khi tư tưởng của bạn bắt đầu thay đổi.

Tại sao học biết cách kiểm soát tâm trí mình lại là điều quan trọng? Tôi sẽ đưa ra ba lý do.

Hãy kiểm soát tâm trí của bạn, vì tư tưởng của bạn sẽ điều khiển đời sống bạn.
Châm ngôn 4:23 chép: “Khá cẩn thận giữ tấm lòng của con hơn hết, vì các nguồn sự sống do nơi nó mà ra.” Tư tưởng của bạn có sức mạnh khủng khiếp để tạo nên một đời sống tốt, hoặc xấu cho bạn. Ví dụ, có lẽ bạn đã từng đón nhận suy nghĩ của một người nào đó nói với bạn khi bạn lớn lên: “Bạn thật vô dụng, chẳng làm nên trò trống gì.” Nếu bạn chấp nhận ý tưởng đó, thậm chí nó sai đi nữa, thì nó cũng định hình cuộc sống bạn như vậy.

Hãy kiểm soát tâm trí của bạn, vì tâm trí bạn là là chiến trường đối với tội lỗi.
Mọi cám dỗ đều xảy ra trong tâm trí. Trong thư Rô-ma 7: 22-23, sứ đồ Phao-lô nói: “Vì theo người bề trong, tôi vẫn lấy luật pháp Đức Chúa Trời làm đẹp lòng; nhưng tôi cảm biết trong chi thể mình có một luật khác giao chiến với luật trong trí mình, bắt mình phải làm phu tù cho luật của tội lỗi, tức là luật ở trong chi thể tôi vậy.”

Một trong những lý do khiến bạn cảm thấy mệt mỏi tinh thần là vì tâm trí bạn luôn tranh chiến suốt 24 tiếng mỗi ngày. Trận chiến này làm bạn suy nhược vì nó rất khốc liệt, và khốc liệt là vì tâm trí bạn là tài sản quý nhất của bạn. Quỷ Sa-tan muốn chiếm lấy tài sản quý nhất của bạn!

Hãy kiểm soát tâm trí của bạn, vì đó là bí quyết đem đến bình an và hạnh phúc.
Một tâm trí không được kiểm soát dẫn đến tình trạng căng thẳng. Một tâm trí được kiểm soát dẫn đến tâm trạng thanh thản, yên bình. Một tâm trí không được kiểm soát dẫn đến xung đột. Một tâm trí được kiểm soát dẫn đến sự tin tưởng. Khi bạn không cố gắng kiểm soát tâm trí và cách suy nghĩ của mình, cuộc sống bạn sẽ vô cùng căng thẳng. Nhưng một tâm trí được kiểm soát sẽ lành mạnh, an toàn và thanh thản.

Vả, chăm về xác thịt sanh ra sự chết, còn chăm về Thánh Linh sanh ra sự sống và bình an.” (Rô-ma 8:6).

Dịch: Joy Tan

Nguồn: Rick Warren

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like