Home Chuyên Đề Mặc Môn – Phần 1: 8 Điều Bạn Cần Biết về Các Tiên Tri Của Họ

Mặc Môn – Phần 1: 8 Điều Bạn Cần Biết về Các Tiên Tri Của Họ

by Crosswalk.com
30 đọc

Bởi: Eric Davis

[Ngày 16 tháng 01 năm 2018], một tiên tri mới của hội thánh Mặc môn 16 triệu thành viên đã được công bố. Hiện nay ông Russel Nelson 93 tuổi sẽ phục vụ như là tiên tri thứ 17 và chủ tịch của niềm tin LDS (Latter-day Saints – Tạm dịch: Các Thánh Ngày Sau). Ông Nelson đã được chọn ra và phong chức cho vị trí này vào Chủ nhật ngày 14 tháng 1, tại đền thờ Salt Lake City. Thông báo này được phát trực tiếp từ ngôi đền vào sáng hôm qua. Có sự tham dự của Cố vấn Thứ I mới được lựa chọn, là ông Dallin Oaks, và Cố vấn Thứ hai là ông Henry Eyring, ông Nelson đã nói một bài diễn thuyết ngắn theo yêu cầu của nhiều người khác nhau từ báo chí. Trong những ngày trước đó, ông Nelson là một bác sĩ phẩu thuật tim mạch, đã giúp đi đầu nhiều tiến bộ khác nhau trong lĩnh vực này. Sau đó, ông phục vụ như một sứ đồ Mặc môn từ năm 1984.

Đối với những ai ít quen thuộc với tiến trình này, thì những điều này mang đến một vài câu hỏi: Vị trí của tiên tri trong Chủ nghĩa Mặc môn là gì? Lịch sử đằng sau vị trí này là gì? Một tiên tri mới được lựa chọn như thế nào? Và điều này có đúng với Kinh Thánh hay không?

Đây là 10 điều bạn nên biết về Chủ nghĩa Mặc môn (và các tiên tri của nó).

  1. Người Mặc môn tin rằng hội thánh đã rơi vào sự bội đạo… và Chủ nghĩa Mặc môn là sự phục hồi của hội thánh thật.

Tiên tri của niềm tin LDS được coi là người đứng đầu của hội thánh thật; được thiết lập bởi Chúa Giê-xu. Ông Joseph Smith, người đã sáng lập ra Chủ nghĩa Mặc môn, được coi là đã trở thành tiên tri đầu tiên của niềm tin này vào năm 1830. Ông Smith dạy rằng Chủ nghĩa Mặc môn là một sự phục hồi của hội thánh thật, hội thánh mà lâu trước đó đã rơi sự bội đạo. Văn phòng tiên tri tiếp diễn trong Chủ nghĩa Mặc môn kể từ khi ông Joseph Smith. Tiên tri hiện tại cũng được tin rằng là Chủ Tịch, Đấng Quan Sát, Đấng Mặc Khải, và Sứ Đồ Cấp Cao của hội thánh thật.

  1. Giống như giáo hoàng Công Giáo Rô-ma, tiên tri LDS cai trị hội thánh.

Tiên tri Mặc môn giống như những gì giáo hoàng Công giáo Rô-ma. Các tiên tri được lựa chọn từ Nhóm Mười Hai Sứ Đồ LDS. Tiên tri hiện tại được coi là được chọn lựa từ Chúa cho vị trí này, cũng vậy, có thẩm quyền của Chúa để chỉ đạo, kiểm soát, và cai trị hội thánh. Ông là người duy nhất trên đất được tin là có sự đồng ý từ Chúa để thực thi thẩm quyền, cũng được gọi là các chìa khóa của chức thầy tế lễ (LDS Church Handbook of Instruction, 2:2.1.1). Khi là người đứng đầu của hội thánh, ông được coi là người tiếp nhận sự mặc khải chỉ dẫn từ Chúa cho nhiều vấn đề khác nhau. Chủ nghĩa Mặc môn dạy rằng, “Một hội thánh phát triển… truyền bá ra khắp thế giới trong thời điểm phức tạp này cần sự mặc khải liên tục từ ngôi thiên thượng để hướng dẫn và đưa hội thánh đi lên phía trước.”

  1. Người Mặc môn dạy rằng không thể vào thiên đàng nếu bạn từ chối tiên tri Mặc môn.

Gần đây, tôi có một cuộc trò chuyện dài với hai giáo sĩ Mặc môn khác nhau. Một người dạy rằng sẽ không thể vào thiên đàng trừ khi chúng ta ở trong sự đầu phục tiên tri Mặc môn. Hơn thế nữa, trừ khi một cá nhân thực hành các nghi lễ trong sự đầu phục, và sự công nhận, tiên tri Mặc môn, những nghi lễ đó vẫn không hợp lệ. Ví dụ, nhận báp-tem bên ngoài thẩm quyền của tiên tri sẽ không được coi là một lễ báp-tem hợp lệ. Đây là hậu quả vì lễ báp-tem là điều thiết yếu của sự cứu rỗi trong Chủ nghĩa Mặc môn.

Lịch sử đằng sau tiên tri Mặc môn này là gì?

  1. Theo Chủ nghĩa Mặc môn, Chúa đã sử dụng ông Jodeph Smith để mang hội thánh thật trở lại trên đất.

Chủ nghĩa Mặc môn dạy rằng lúc ông Joseph Smith 14 tuổi, ông muốn biết hội thành nào ông nên tham dự, vì vậy ông hỏi Chúa trong sự cầu nguyện. Đức Chúa Cha và Chúa Giê-xu cùng xuất hiện trước mặt ông Smith để đáp lời. Chúa nói với ông rằng hội thánh thật của Chúa Giê-xu Christ đã không còn trên đất nữa, nhưng Ngài đã chọn ông để khôi phục lại hội thánh thật. Sau đó, vào ngày 21 tháng 9 năm 1823, ông Smith tuyên bố rằng thiên sứ Moroni hiện ra với ông. Thiên sứ Moroni dẫn dắt ông tìm ra và phiên dịch một bộ sưu tập về những cái dĩa Ai Cập cổ đại, quyển sách này trở thành Quyển Sách Mặc môn. Quyển sách này được xuất bản vào năm 1830, năm mà hội thánh này bắt đầu. Do đó, ông Smith được coi là tiên tri đầu tiên của niềm tin LDS.

  1. Ông Brigham Young kế nhiệm ông Joseph Smith… và được tin rằng ông được biến hóa để trông giống như ông Smith để chứng minh sự kế nhiệm đó.

Sau khi ông Smith bị giết tại một nhà tù Illinois vào năm 1844, nội dung về sự kế nhiệm tiên tri trở thành một vấn đề. Một số người đã cố gắng để kế nhiệm ông Smith, gồm có ông Sidney Rigdon, James Strang, và Brigham Young. Tuy nhiên, ông Brigham Young đã chứng minh mình là tiên tri kế tiếp qua bài phát biểu này:

Tôi không quan tâm ai lãnh đạo hội thánh,… nhưng một điều tôi phải biết, đó là những gì Chúa nói về điều đó. Tôi có chìa khóa và phương tiện về để có được tâm trí của Chúa về vấn đề này… Ngài Joseph đã trao cho những người đứng đầu của chúng ta [đang đề cập đến Nhóm Mười Hai Sứ Đồ] tất cả chìa khóa và quyền lực thuộc về Chức Sứ Đồ, điều mà chính ngài đã giữ trước khi ngài được cất đi khỏi… Ngài Joseph thường thường nói với Mười Hai Người rằng, “tôi đã đặt nền móng và các vị phải xây trên nền đó, trên vai của quý vị là vương quốc yên nghỉ.”

Chìa khóa mà ông Brigham Young đề cập đến đó được tin rằng thẩm quyền Chúa ban được đưa xuống từ ông Smith. Trước khi qua đời, ông Smith đã tập hợp Nhóm Mười Hai Sứ Đồ của mình lại rồi công bố:

Tôi đã đặt trên đầu của quý vị tất cả mọi chìa khóa, mọi quyền lực, và mọi nguyên tắc mà Chúa đã đặt trên đầu tôi. Tôi đã sống rất lâu – cho đến thời điểm này – tôi đã ở giữa những người này và với công việc vĩ đại và công việc của sự cứu chuộc… Tôi nói với quý vị, gánh nặng của vương quốc này bây giờ yên nghĩ trên vai của quý vị; các vị phải mang nó đi khắp cả thế gian, và nếu quý vị không làm điều đó thì quý vị sẽ bị nguyền rủa.

Do đó, ông Smith đã thiết lập nhóm sứ đồ của mình và ông Brigham Young trở thành Sứ Đồ Cấp Cao, Tiên Tri, và người đứng đầu của hội thánh. Chủ nghĩa Mặc môn dạy rằng sau đó Chúa đã biến hóa ông Brigham Young một cách nhanh chóng để trong giống và nghe như tiên tri Joseph Smith khi ông nói với hội chúng để xác nhận rằng ông là người đứng đầu của hội thánh. Sau đó ông Young đã phục vụ với vai trò tiên tri cho đến năm 1877. Một danh sách các tiên tri khác có thể được tìm thấy trên trang web của LDS (www.lds.org).

  1. Chủ nghĩa Mặc môn có một “Nhóm Túc Số Mười Hai Sứ Đồ” – sự kế nhiệm của các sứ đồ nắm giữ thẩm quyền.

Chủ nghĩa Mặc môn dạy rằng có một sự kế thừa của các sứ đồ Tân Ước rằng bây giờ vẫn đang tồn tại trong hội thánh LDS được gọi “Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ”(Nhóm Số Đại Biểu Mười Hai Sứ Đồ). Mặc dù sự kế thừa bị đổ vỡ trong những ngày bội đạo, nó đươc tái thiết lập bởi ông Joseph Smith và tiếp diễn cho đến ngày nay. Nhóm sứ đồ tin rằng họ được Đức Chúa Trời chọn ra để thực hiện những sứ mạng, mỗi người sở hữu một quyền hạn cố định của Chúa để cai trị hội thánh, nhưng duy chỉ có tiên tri mới nắm giữ tất cả mọi thẩm quyền. Ngoài tiên tri ra, họ được cho là có thẩm quyền cao nhất trong hội thánh thật của Đấng Christ.

  1. Chủ nghĩa Mặc môn cho rằng cặp đôi LDS đồng giới là bội đạo và cấm con cái họ khỏi các lễ nghi của giáo hội cho đến khi chúng được 18 tuổi.

Những người được lựa chọn từ báo chí được phép hỏi ông Nelson, cùng với những cố vấn của ông, các câu hỏi về vấn đề nút nóng này, gồm cả thái độ của hội thánh về vấn đề LGBTQ (đồng tính luyến ái) và cả về những người nữ và người Mỹ không phải da trắng trong nhóm lãnh đạo. LGBTQ trở thành một vấn đề ngày càng tăng trong những người Mặc môn. Vào tháng 11 năm 2015, tuyên bố sự mặc khải từ Chúa, những lãnh đạo Mặc môn đã chấp nhận một chính sách cho rằng cặp đôi LDS đồng giới là bội đạo và cấm con cái họ khỏi các lễ nghi của giáo hội cho đến khi chúng được 18 tuổi. Trong thời gian đặt câu hỏi và trả lời của ngày hôm qua, điều đáng chú ý là khi được hỏi về các nút nóng này, thì không có một sự giải đáp nào từ 66 sách trong Kinh Thánh. Khi được hỏi về những người đã bội đạo khỏi chủ nghĩa Mặc môn, lời khuyên là tìm cách trở lại với các điều răn.

Một vài lời kết luận là cần thiết để đáp lại những tuyên bố của Chủ nghĩa Mặc môn và các tiên tri của nó.

Mặc môn – Phần 2 và hết: Lẽ thật từ Kinh Thánh

(Còn nữa)

Dịch: Nau Puih

Nguồn: Crosswalk.com

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like