Home Giải Đáp Thắc Mắc Tôi Đã Cố Gắng Vực Dậy Sau Khi Có Quyết Định Sai Lầm Nhưng Tại Sao Vẫn Mất Hy Vọng?

Tôi Đã Cố Gắng Vực Dậy Sau Khi Có Quyết Định Sai Lầm Nhưng Tại Sao Vẫn Mất Hy Vọng?

by Billy Graham
30 đọc

Câu hỏi:

Từng điều tồi tệ cứ liên tục xảy đến với tôi. Tôi cố gắng khích lệ bản thân mình nhưng dường như những quyết định của tôi về cuộc sống đều dấn tôi càng sâu vào trong rắc rối. Có liệu pháp nào giúp sống tiếp khi mà không còn hy vọng về những ngày tháng tốt hơn?

Trả lời:

Hy vọng là một món quà. Bạn đã bao giờ nắm giữ một giải thưởng nào lại dẫn bạn ra khỏi sự không chắc chắn vào sự bảo đảm tuyệt đối chưa? Nếu đã từng, thì bạn đã sở hữu hy vọng. Khi hy vọng đến, tuyệt vọng phải lui đi. Một câu tục ngữ cũ của người Scotland nói: “Nếu không phải vì hy vọng, thì trái tim sẽ tan vỡ.” Tình trạng của trái tim bạn là gì? Nhân loại bị ngăn trở bởi những tin tức về những điều không chắc chắn trên thế giới. Trái tim bị tê liệt vì sợ hãi về những điều không biết. Một cơ quan nghiên cứu báo cáo về nhược điểm của một xã hội có nhịp độ công nghệ cao của chúng tôi chỉ ra rằng vài thập kỷ tới sẽ là giai đoạn quyết định nhất trong lịch sử. Chúng ta sẽ phải sống trong thời kỳ hỗn loạn.

Một thiệp mừng được gửi đến một người viết rằng, “CON ĐƯỜNG HY VỌNG” với một tấm bảng chỉ dẫn bên dưới chỉ một con đường. Chỉ có một con đường dẫn đến sự chắc chắn như vậy, và đó là dâng cuộc đời của bạn lên cho Chúa Giê-xu, Đấng đã nói, “Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha.” (Giăng 14:6).

Đức Chúa Trời không hứa ban cho chúng ta mọi thứ chúng ta muốn, nhưng Ngài hứa rằng Ngài sẽ không bao giờ bỏ rơi những người tin cậy nơi Ngài. Bạn đặt niềm tin vào đâu? Điều gì hướng dẫn quyết định của bạn về cuộc sống? Đừng giành phần còn lại của cuộc đời mình đắm mình trong tuyệt vọng. Dâng sự sống bạn lên cho Đấng sẽ hướng dẫn bạn từng bước và công bố lời hứa của Ngài: “Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va,Chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con; Phàm trong các việc làm của con, khá nhận biết Ngài, Thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con.” (Châm-ngôn 3:5-6).

Dịch: Bettina Nguyen

Nguồn: Billy Graham

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like