Home Thanh Thiếu Niên Cơ Đốc Hẹn Hò Thánh – Bài 18: Tha thứ cho bản thân

Hẹn Hò Thánh – Bài 18: Tha thứ cho bản thân

by AdrianChua
30 đọc

Nhiều cuốn sách được viết ra và nhiều bài giảng được giảng với thông điệp về sự tha thứ. Tất cả chúng ta đều biết rằng là con cái của Đức Chúa Trời, chúng ta phải tha thứ cho người khác như Chúa Giê xu đã tha thứ cho chúng ta.

Tuy nhiên, rất ít sách hoặc bài giảng giải quyết vấn đề tha thứ cho chính mình. Con cái của Đức Chúa Trời bị dày vò bởi sự xấu hổ, tội lỗi và lên án, đặc biệt là trong các khía cạnh tình dục trái luân lý. Điều này thường là do sự hiểu biết sai lầm của chúng ta về đặc tính và bản chất của Đức Chúa Cha.

Khi dâng cuộc sống của mình cho Chúa Giê xu, chúng ta vẫn còn phạm tội do những yếu điểm của xác thịt. Tuy nhiên, khi chúng ta vấp phạm, ân điển của Chúa lại làm chúng ta trở nên tinh sạch miễn là chúng ta tiếp tục có một trái tim mềm mại và khiêm nhường trước Ngài.

Thi thiên 51:17“Của lễ đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là tâm-thần đau-thương; Đức Chúa Trời ôi! lòng đau -thương thống-hối Chúa không khinh-dể đâu.”

Một trong những điều giúp chúng ta liên hệ với Chúa Giê xu như một vị cứu tinh của riêng mình là Ngài đã từng ở đó và Ngài có thể đồng cảm với những điều con người cơ bản của chúng ta.

Hê-bơ-rơ 4:15“Vì chúng ta không có thầy tế-lễ bị thử-thách trong mọi việc cũng như chúng ta…”

Và bởi vì Ngài có thể thông cảm hoàn toàn với chúng ta, Ngài hoàn toàn hiểu được những đấu tranh, thất vọng và đau đớn của chúng ta. Do đó, Ngài sẽ không xử lý và trừng phạt theo tội lỗi và vi phạm của chúng ta nếu chúng ta có tấm lòng thống hối và ăn năn trước Đức Chúa Trời. Thay vào đó, để khẳng định ân điển, sự nhân ái và lòng thương xót của Chúa, Ngài hứa sẽ quăng xa sự vi phạm của chúng ta đến vô tận. Bảng đá ghi chép được gột sạch! Ngài thương xót chúng ta như cha mẹ thương xót con cái. Bao nhiêu người trong chúng ta thấy phụ huynh giám sát con cái vì muốn trừng phạt chúng khi chúng làm điều gì đó sai? Chúng ta đau lòng khi phải làm điều đó.

Thi Thiên 103: 11-13“Vì các từng trời cao trên đất bao nhiêu, thì sự nhân từ Ngài càng lớn cho kẻ nào kính-sợ Ngài bấy nhiêu; Phương đông cách xa phương tây bao nhiêu, thì Ngài đã đem sự vi-phạm chúng tôi khỏi xa chúng tôi bấy nhiêu. Đức Giê-hô-va thương-xót kẻ kính sợ Ngài, khác nào cha thương xót con-cái mình vậy.”

Ê-sai 1: 18“Đức Giê-hô-va phán: Bấy giờ hãy đến, cho chúng ta biện-luận cùng nhau. Dầu tội các ngươi như hồng điều, sẽ trở nên trắng như tuyết; dầu đỏ như son, sẽ trở lên trắng như lông chiên. ”

I Giăng 1: 9“Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành-tín công-bình để tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian-ác.”

Trinh tiết và thanh khiết

Chúng ta không thể lấy lại trinh tiết khi đã mất, tuy nhiên, Đức Chúa Trời có thể phục hồi lại sự thanh khiết của chúng ta. Đừng để mình bị cầm tù bởi cảm giác tội lỗi và xấu hổ. Ngài tha thứ, thanh lọc và làm mới lại chúng ta một lần nữa.

Có hai loại tội lỗi, tội bất tuân và tội vô tín. Nhiều lần, tội không vâng lời là do sự yếu đuối của xác thịt, nhưng tội vô tín trong quyền năng thanh tẩy của huyết là do thiếu đức tin. Nếu chúng ta tuyên bố là không xứng đáng sau khi Huyết của Đấng Christ đã làm cho chúng ta trở nên xứng đáng, thì chúng ta đang phủ nhận công việc của Đấng Christ trong cuộc đời chúng ta! Hầu hết các Cơ Đốc nhân tin đủ để được cứu nhưng không đủ để tận hưởng sự phong phú của cuộc sống trong vương quốc. Nếu bạn đã thất bại trong trong các khía cạnh tình dục trái luân lý, đó không phải là tội không thể tha thứ. Hãy làm mạnh thêm tấm lòng của bạn để yên nghỉ trong sự nhân từ và lòng thương xót của Đức Chúa Trời.

Lạy Cha, con muốn được vâng lời trong đời sống tình dục của con. Hôm nay con từ bỏ tất cả tội lỗi và gợi ý của tình dục vô luân và quay trở về phía Tình YêuÂn Điển của Ngài. Xin Chúa thanh tẩy con khỏi những sai lầm trong quá khứ và giúp con giữ mình thanh khiết và mạnh mẽ trong tương lai. Con xin lỗi vì đã lạc lối. Cảm ơn Chúa Giê-xu vì dòng huyết quý giá và sự tha thứ của Ngài. Amen!

 Dịch: Mymy

Tác giả: Adrian Chua

Bình Luận:

You may also like