Home Chuyên Đề Tại Sao Chúng Ta Phải Nghiên Cứu Sách Gia-Cơ?

Tại Sao Chúng Ta Phải Nghiên Cứu Sách Gia-Cơ?

by Crosswalk.com
30 đọc

Cuốn sách thường được trích dẫn và đầy thách thức

Trong những sách Tân Ước, Gia-cơ có thể là một trong những sách khó nhằn nhất. Chúng ta chỉ đơn giản là không biết phải làm gì với nó!

Một mặt, thư tín Gia-cơ là một trong những sách được trích dẫn nhiều nhất trong toàn bộ Kinh Thánh. Nó đầy những câu Kinh Thánh nổi tiếng được sử dụng thường xuyên trong các cuộc nói chuyện giữa Cơ Đốc nhân:

  • “Đức tin sanh ra sự nhịn nhục ”
  • “Đức Chúa Trời không thể bị cám dỗ”
  • “Mọi ân điển tốt-lành cùng sự ban cho trọn vẹn đều đến từ nơi cao”
  • “Phải mau nghe, chậm nói, chậm giận”
  • “Hãy làm theo lời, chớ lấy nghe làm đủ mà tự lừa dối mình”
  • “Ma quỷ cũng tin như vậy và run sợ”
  • “Đức tin không có việc làm là đức tin chết”
  • “Chống cự ma quỷ thì nó sẽ lánh xa anh em”

Một mặt khác, sách Gia-cơ có những phân đoạn khiến Cơ Đốc nhân phải gãi đầu. Có phải sách Gia-cơ đang thách thức những người giàu? Tại sao phải xức dầu lên người bệnh? Sự cầu nguyện bởi đức tin là gì? Có phải Gia-cơ đang dạy chỉ cần có đủ đức tin thì Chúa sẽ luôn chữa lành không?

Rồi có những câu hỏi rộng và trọng tâm hơn. Tại sao Gia-cơ không nói nhiều về thập tự giá? Liệu ông có hiểu về Phúc Âm giống như những tác giả Tân Ước khác không? Hay ông có đang tranh luận một cách trưc tiếp với Phao-lô trong chương thứ 2 của mình về mối quan hệ giữa đức tin, việc làm và sự cứu chuộc không?

Những câu chìa khóa quan trọng

Đó là những câu hỏi quan trọng. Tuy nhiên chúng giúp chúng ta nhận ra thông điệp chính của Gia-cơ trong sách này là đức tin của một Cơ Đốc nhân với Phúc Âm phải được thể hiện qua đời sống vâng phục. Khi ông nói trong Gia-cơ 1:22, tin vào Chúa Giê-xu không phải chỉ nghe và tin, nhưng chúng ta phải thực hành nữa!

Phúc Âm của Chúa Giê-xu – những điều mà Gia-cơ hiểu một cách sâu sắc cũng như khẳng định một cách chắc chắn – kết quả thông qua một đời sống mới trong sự vâng phục Chúa khi họ tin. Đó là thông điệp của sách Gia-cơ, và khi chúng ta hiểu điều đó, sách của ông sẽ không làm chúng ta cảm thấy bối rối, nhưng sẽ trở thành một thúc đẩy lớn lao trong việc bước đi cách xứng đáng với những điều chúng ta đã được kêu gọi!

Rất thực tế

Sách Gia-cơ là một sách thực hành, đầy những điều thúc đẩy Cơ Đốc nhân trong cách họ nên sống tại thời điểm hiện tại khi đã được ban tặng sự sống mới trong Chúa Giê-xu. Nó đi kèm với những lời ám chỉ và nhưng trích dẫn từ sự dạy dỗ của Chúa Giê-xu, và nó cũng bao gồm nhiều điều quan trọng hơn bất kỳ sách nào trong Tân Ước. Vì những lý do này, sách Gia-cơ được gọi là “Châm Ngôn của Tân Ước”.

Bởi vậy, sách Gia-cơ liên hệ trực tiếp tới đời sống Cơ Đốc nhân. Không giống với những sách Tân Ước khác, mục tiêu của Gia-cơ không phải đưa đến sự trình bày thần học về Phúc Âm. Nhưng ông viết sách này nhằm hướng tới những người đã tin Phúc Âm, và mục tiêu của ông là giúp họ sống một đời sống trung tín như những môn đồ của Chúa Giê-xu.

Có nhiều chủ đề khác biệt và dường như không liên kế trong sách Gia-cơ, như nhẫn nại trong sự thử thách, giàu và nghèo, sự khôn ngoan, sự nguy hiểm của cái lưỡi, cầu nguyện, đức tin và việc làm, nhưng điều nối tất cả chúng lại với nhau là sự khao khát của Gia-cơ nhằm mang lại sự dạy dỗ của Chúa Giê-xu và thực hành điều đó trong đời sống Cơ Đốc nhân.

Dịch: Sam

Nguồn: Crossway.com

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like