Home Dưỡng Linh Bạn Có Thể Chọn Cách Chúa Sẽ Chúc Phước Cho Đời Sống Bạn

Bạn Có Thể Chọn Cách Chúa Sẽ Chúc Phước Cho Đời Sống Bạn

by Rick Warren
30 đọc

“Hãy cho, người sẽ cho mình; họ sẽ lấy đấu lớn, nhận, lắc cho đầy tràn, mà nộp trong lòng các ngươi; vì các ngươi lường mực nào, thì họ cũng lường lại cho các ngươi mực ấy.”Lu-ca 6:38

Sự rộng lượng quyết định những ơn phước trong đời sống bạn.

Châm ngôn 22:9 chép: “Người nào có mắt từ thiện sẽ được phước;” Tôi đã từng thấy điều đó hết lần này tới lần khác trong chính cuộc đời tôi và trong đời sống của những người khác.

Tom Holladay, một Mục sư tại Hội Thánh Saddleback, nói rằng thời điểm ông và vợ kinh nghiệm rõ nhất về những ơn phước Chúa ban trên cuộc đời họ thông qua sự rộng lượng là khi họ mất tất cả. Nhiều năm về trước một cái đập gần nhà họ bị vỡ, khối nước cao cả thước tràn vào nhà họ và quét đi mọi thứ.  Tất cả những gì còn sót lại là chiếc xe họ đang đi và số quần áo họ mang trên mình.

Mục sư Tom nói: “Cả cuộc đời chúng tôi đã dâng hiến nhiều hơn một phần mười. Tôi là một Mục sư. Tôi sẽ không thách thức người khác theo Chúa Giê-xu không phải như cách tôi đang theo. Vậy thì tại sao Chúa lại để điều đó xảy ra với chúng tôi?”

“Trong vài tháng sau khi ngôi nhà chúng tôi bị bị ngập lụt, chúng tôi thấy Đức Chúa Trời ban phước cho đời sống của chúng tôi bằng những cách mà trước đây chúng tôi chưa từng thấy. Ngay cả khi gặp những khó khăn riêng, nhiều người từ khắp nơi trên đất nước đã đến và xây lại nhà của chúng tôi và cung cấp tất cả những gì chúng tôi đã mất. Trước khi tôi trở thành Mục sư của Hội Thánh Saddleback, những tín đồ ở đó đã trích một số tiền dâng để tôi mua sách cho thư viện riêng của tôi. Bây giờ mỗi khi tôi vào thư viện của mình, tôi nhìn thấy những cuốn sách Hội Thánh Saddleback đã mua cho tôi vì họ đã yêu thương tôi từ trước khi tôi đến. Đó là một phước hạnh mà tôi không sao có được bởi cách khác. Đức Chúa Trời ban phước cho chúng ta trong những lúc thăng trầm của cuộc sống qua sự rộng lượng của chúng ta.”

Chúa Giê-xu phán trong Lu-ca 6:38, “Hãy cho, người sẽ cho mình; họ sẽ lấy đấu lớn, nhận, lắc cho đầy tràn, mà nộp trong lòng các ngươi; vì các ngươi lường mực nào, thì họ cũng lường lại cho các ngươi mực ấy.”

Đức Chúa Trời cho phép bạn chọn lựa, và bạn cần phải chọn lựa. Bạn có thể chọn cách mà Chúa ban phước cho đời sống bạn. Khi bạn ban cho đi, bạn sẽ nhận lãnh. Nguyện đời sống bạn được kinh nghiệm ơn phước tuôn tràn của Chúa cách dư dật. Amen!

Biên soạn: Hồng Ân

Nguồn: Pastorrick.com

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like