Home Thanh Thiếu Niên Cơ Đốc Hẹn Hò Thánh – Bài 6 – Phá Hủy Sứ Mệnh Của Chúng Ta

Hẹn Hò Thánh – Bài 6 – Phá Hủy Sứ Mệnh Của Chúng Ta

by AdrianChua
30 đọc

Lời Chúa giúp chúng ta không còn nghi ngờ về việc chúng ta được tạo dựng bởi Ngài, cho Ngài và vì mục đích của riêng Ngài mà thôi.

Cô-lô-se 1:16 “Vì muôn vật đã được dựng nên trong Ngài, bất luận trên trời, dưới đất, vật thấy được, vật không thấy được, hoặc ngôi vua, hoặc quyền cai trị, hoặc chấp chánh, hoặc cầm quyền, đều là bởi Ngài và vì Ngài mà được dựng nên cả.”

Chúng ta tồn tại bởi Chúa, và chúng ta vẫn còn ở đây là vì mục đích của Ngài. Do vậy, không một ai sống mà không có một mục đích trong Chúa.

Ê-phê-sô 2:10 “Vì chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Đức Chúa Giê-xu Christ để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo.”

Phao-lô đang đề cập đến loại việc lành nào? Những “việc lành” Phao-lô nói đến được mô tả là những việc tốt mà Đức Chúa Trời đã định liệu trước cho mỗi người chúng ta ngay cả trước khi chúng ta tồn tại trên trái đất này.

Đức Chúa Trời phán với Giê-rê-mi: “Trước khi ngươi sanh ra, ta đã biệt riêng ngươi, lập ngươi làm kẻ tiên tri cho các nước”. (Giê-rê-mi-a 1:5 ) Phao-lô khuyên Ti-mô-thê đừng xấu hổ về Phúc Âm, vì qua đó, Đức Chúa Trời “đã cứu chúng ta, đã gọi chúng ta bởi sự kêu gọi thánh, chẳng phải theo việc làm chúng ta, bèn theo ý riêng Ngài chỉ định, theo ân điển đã ban cho chúng ta trong Đức Chúa Jêsus Christ từ trước muôn đời vô cùng” (II Ti-mô-thê 1:9).

Sa-mu-ên, Giê-rê-mi, Sam-sôn, Gia-cốp, Giăng Báp-tít, Phao-lô và chính Chúa Giê-xu đều được tiên tri nói đến trước khi họ bước vào thế gian này. Do đó, chúng ta thấy rằng trước khi trở về với Chúa, và thậm chí trước khi chúng ta được sinh ra, Đức Chúa Trời đã vạch ra một kế hoạch thuộc linh để chúng ta có thể hoàn thành mục đích cao cả của Ngài.

Do đó, trách nhiệm của chúng ta với vai trò Cơ Đốc nhân đó là tìm thấy ý muốn của Ngài dành cho chúng ta và vâng theo điều đó. Chúng ta chỉ cần phó mình cho kế hoạch của Ngài. Và khi rời khỏi trái đất này, chúng ta sẽ đứng trước mặt Chúa Giê-xu và được yêu cầu khai trình với Ngài những gì chúng ta đã hoàn thành dựa theo ý muốn của Ngài dành cho chúng ta trên cuộc đời này. Như vậy, mỗi người trong chúng ta sẽ khai trình việc mình với Đức Chúa Trời” (Rô-ma 14:12).

Phi -e-rơ đã chỉ thị rõ ràng rằng chúng ta phải “chú ý cho chắc chắn về sự Chúa kêu gọi và chọn lựa mình. Làm điều đó anh em sẽ không hề vấp ngã;” (II Phi-rơ 1:10 1934) Chìa khóa cho một cuộc hành trình Cơ Đốc nhất quán và tận tâm đó là biết và chắc chắn về sự kêu gọi của Chúa dành cho chúng ta.

Vì lý do đó, Phao-lô đã cảnh báo chúng ta trong I Cô-rinh-tô 15:33 “Anh em chớ mắc lừa: bạn bè xấu làm hư thói nết tốt.”

Làm thế nào mà kết hiệp với ai đó thuộc về bóng tối lại có thể giúp chúng ta bước đi trong ánh sáng để hoàn thành sứ mệnh của mình?

Bạn Tâm Giao Vs Bạn Đời

Bạn tâm giao là một người lý tưởng với vai trò là một người bạn thân hoặc bạn tình lãng mạn. Mặt khác, người bạn đời duy nhất lại là một người đi cùng chúng ta bước vào sứ mệnh của mình (“đế” giày).

Đừng thỏa hiệp để kết hôn với một người mang ách không cân hoặc thiếu thuộc linh, vì người ấy sẽ kéo chúng ta ra khỏi sự kêu gọi và sứ mệnh của chúng ta. Nếu chúng ta muốn có một cuộc hôn nhân đầy dẫy thuộc linh, và mục tiêu của hôn nhân là xây dựng một cuộc sống cùng nhau tôn vinh Đức Chúa Trời và hoàn thành sự kêu gọi và sứ mệnh của mình, thì khả năng tương thích thuộc linh là rất quan trọng. Nếu hai người thợ cố gắng xây hai ngôi nhà khác nhau trên cùng một nền móng, tòa nhà sẽ sụp đổ.

Cuộc Đua Ba Chân

Hôn nhân giống như một cuộc đua ba chân. Ngay cả khi cả hai đều là những nhà vô địch chạy nước rút, thì vẫn không thể thắng cho đến khi hay trừ khi họ đồng bộ hóa các bước chạy cùng nhau. Nhiều cặp vợ chồng thất vọng vì hôn nhân của họ thất bại thảm hại chỉ đơn giản vì họ “trì kéo” người phối ngẫu của mình thay vì đồng bộ với tốc độ của người kia để đạt hiệu quả trong cuộc đua ba chân.

A-mốt 3:3 “Nếu hai người không đồng ý với nhau, thì há cùng đi chung được sao?”

Một người phối ngẫu với ách không cân chắc chắn sẽ có một thế giới quan khác, giá trị, quan điểm và mục tiêu khác trong cuộc sống. Nếu chúng ta thực sự có một sứ mệnh và muốn hoàn thành kế hoạch và mục đích của Chúa cho cuộc đời của mình, thì chúng ta nên cân nhắc cẩn thận người phối ngẫu tương lai của mình. Không chỉ tìm kiếm một người bạn tâm giao nhưng quan trọng nhất là tìm kiếm một người bạn đời duy nhất, một người sẽ giúp bạn và đi cùng bạn vào cõi đời đời để hoàn thành sự kêu gọi của Chúa dành cho bạn.

Nguyện Chúa ban phước cho bạn,

Tác giả: Mục sư Adrian Chua

Dịch: Sophie Nguyễn Thu Vịnh

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like