Home Uncategorized 10 Giá trị Tiềm Tin Của Người Tin Lành Ảnh Hưởng Đến Sự Phát Triển Của Xã Hội Xưa Và Nay Phần 5

10 Giá trị Tiềm Tin Của Người Tin Lành Ảnh Hưởng Đến Sự Phát Triển Của Xã Hội Xưa Và Nay Phần 5

by Debbie Thủy
30 đọc
  1. Làm việc lành

 “ Vì chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Đức Chúa Giê-Xu Christ để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo”. (Ê-phê-sô 2:10)

Kinh thánh dạy rằng tất cả mọi người vốn từng là những người tội lỗi, nhưng Chúa Giê Xu đã chết thay để chuộc con người khỏi mọi tội và làm cho con người được nên tinh sạch, những người tin Chúa được trở thành một dân thuộc riêng về Ngài là dân có lòng sốt sắng về các việc lành.

Chính vì lý do đó người Tin lành luôn khuyên giục nhau không những chỉ sẵn sàng làm việc lành nhưng còn chăm chỉ, chuyên tâm để làm việc lành, để qua điều đó những người xung quanh sẽ nhận biết tình yêu của Chúa dành cho họ.

Một người luôn làm việc lành sẽ luôn đẹp lòng Chúa, luôn được Chúa ban phước  dư dật hơn để lại có nhiều cơ hội làm nhiều việc lành hơn.

Trong những năm qua Hội Thánh đã chia sẻ hàng ngàn chiếc xe lăn đến những người khuyết tật. Hàng ngàn tấn quần áo, thóc gạo được gửi đến những người sắc tộc. Nhiều học bổng hỗ trợ học sinh nghèo, nhiều ngôi nhà tình thương được xây dựng.

Hàng năm đều có các đoàn khám chữa bệnh miễn phí đi khắp mọi miền đất nước. Cơ đốc nhân thường cùng nhau tham gia các phong trào hiến máu nhân đạo….

Tin lành là tin tức tốt lành cho cộng đồng, Xã hội. Đất nước nào có người Tin lành đất nước đó có nhiều việc lành góp phần làm vững mạnh sự phát triển của Xã hội đó.

Làm việc lành là mạng lệnh và mục đích sống của người theo đạo Tin lành.

  1. Lòng biết ơn

Cơ đốc nhân tin rằng, tất cả chúng ta được sống trên đất này đều bởi ơn Chúa ban. Ngài ban cho chúng ta mưa nắng, ban vật thực mỗi ngày. Chúng ta có khả năng đón nhận âm thanh, ánh sáng. Chúng ta có khối óc sáng tạo, có sự khôn ngoan đều bởi do Chúa tạo nên. Chúa cung ứng cho chúng ta mọi nhu cầu cần dùng, ánh sáng, không khí, nước, mặt trời, mặt trăng…. Chúng ta sống được là nhờ Chúa.

Nhưng con người đã phạm tội, hậu quả của tội lỗi là sự chết đời đời, dầu vậy, vì quá yêu con người Chúa Giê Xu đã lìa bỏ thiên đàng vinh hiển xuống thế gian chịu chết thay chuộc tội cho con người. Ngài là Đấng giầu có vì con người  trở nên nghèo, để bởi sự nghèo của Ngài mà con người được nên giầu, bởi sự chết của Ngài mà con người được cứu sống, vậy nên con người cần có tấm lòng biết ơn Ngài.

Biết ơn Chúa con người không chỉ dâng lên Chúa điều mình có để có thể chia sẻ giúp đỡ những người xung quanh mình nhưng biết ơn Chúa là vâng lời Chúa, làm theo điều răn của Chúa và yêu thương mọi người.

Cơ đốc nhân tin rằng chính đời sống của mình, kính Chúa và yêu người là của lễ để bày tỏ lòng biết ơn với Chúa.

Cơ đốc nhân tin một người  biết ơn sẽ luôn được ban thêm ơn nhưng một người vô ơn thì sẽ bị mất ơn, sẽ không được phước hạnh.

Những người vô ơn là người có lý tưởng hư không, lầm lạc và lòng đầy sự ngu dốt, tối tăm.

Cơ đốc nhân đề cao giá trị của lòng biết ơn bởi nó đã thực sự đem đến sự thay đổi cho gia đình, cộng đồng, góp phần xây dựng một Xã hội văn minh.

Đức Chúa Trời hay còn gọi là Đấng tạo hoá đã ban mưa, ban nắng, ban hạt giống cho cả người ngay lành và gian ác. Hàng ngày con người vẫn hưởng những điều đó lẽ nào lại không cảm ơn Ngài.

Kết luận:

Hơn một trăm năm qua, những giá trị này đã đem lại sự thay đổi cho hàng trăm ngàn người Việt Nam và hàng tỷ người trên thế giới. Những Cơ đốc nhân này đã khiến nơi họ sống trở nên ý nghĩa hơn bởi họ là những công dân tốt, có tinh thần trách nhiệm cao góp phần xây dựng đất nước giầu mạnh, văn minh, phát triển.

Debbie Thuỷ

 

Bình Luận:

You may also like