Home Dưỡng Linh Làm Thế Nào Để Kiểm Soát Tâm Trí Của Bạn

Làm Thế Nào Để Kiểm Soát Tâm Trí Của Bạn

by Sưu Tầm
30 đọc

“Khá cẩn thận giữ tấm lòng của con hơn hết, Vì các nguồn sự sống do nơi nó mà ra.”Châm ngôn 4:23

Khi những thử thách xảy đến, phản ứng đầu tiên của chúng ta là những suy nghĩ tiêu cực xuất phát từ trong tư tưởng. Chúng ta thường ngay lập tức thắc mắc với Chúa rằng “Tại sao điều này lại xảy ra với con?” hoặc “Đáng lẽ điều này không được phép xảy ra”, hay là “Vì sao Ngài không cất bỏ điều này đi?”, “Tại sao? Tại sao? Tại sao?”

Chúa quan tâm nhiều đến việc thay đổi tâm trí bạn hơn là thay đổi hoàn cảnh của bạn.

Chúng ta muốn Chúa cất hết mọi nan đề, đau đớn, sầu khổ, bệnh tật, và buồn phiền. Nhưng Chúa muốn làm việc trong lòng chúng ta trước, vì sự biến đổi sẽ không xảy ra trong đời sống của chúng ta cho đến khi chúng ta được làm mới lại tâm trí mình, và khi tư tưởng của chúng ta bắt đầu thay đổi.

Vì sao nói học biết cách kiểm soát tâm trí của mình lại là điều quan trọng?

  1. Vì tư tưởng của chúng ta sẽ điều khiển và ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của chúng ta.

Châm ngôn 4:23 chép: “Khá cẩn thận giữ tấm lòng của con hơn hết, vì các nguồn sự sống do nơi nó mà ra.” Tư tưởng của chúng ta có sức mạnh khủng khiếp, tác động rất lớn để tạo nên một đời sống tốt, hoặc xấu cho chính bản thân chúng ta.

Ví dụ đã từng có một người nào đó nói với bạn rằng: “Bạn thật vô dụng và chẳng làm nên trò trống gì.” Nếu bạn chấp nhận ý tưởng đó và cho phép tâm trí nuôi dưỡng nó, dù điều đó hoàn toàn không đúng, thì nó cũng sẽ định hình cuộc sống bạn như vậy.

  1. Tâm trí của chúng ta là chiến trường đối với tội lỗi.

Mọi cám dỗ xảy ra đều bắt nguồn từ trong tâm trí. Trong thư Rô-ma 7:22-23, sứ đồ Phao-lô nói: “Vì theo người bề trong, tôi vẫn lấy luật pháp Đức Chúa Trời làm đẹp lòng; nhưng tôi cảm biết trong chi thể mình có một luật khác giao chiến với luật trong trí mình, bắt mình phải làm phu tù cho luật của tội lỗi, tức là luật ở trong chi thể tôi vậy.”

Một trong những lý do khiến bạn cảm thấy mệt mỏi tinh thần là vì tâm trí bạn luôn tranh chiến suốt 24 tiếng mỗi ngày. Trận chiến này làm bạn suy nhược vì sự khốc liệt của nó. Đức Chúa Trời tạo nên loài người với quyền tự do lựa chọn, tâm trí chính là tài sản quý nhất mà bạn cần thận trọng giữ gìn trong mọi suy xét. Sa-tan muốn chiếm lấy tài sản quý nhất này của bạn!

  1. Kiểm soát tâm trí vì đó là bí quyết đem đến bình an và hạnh phúc.

Một tâm trí không được kiểm soát dẫn đến tình trạng căng thẳng, dễ rơi vào xung đột. Nhưng một tâm trí được kiểm soát, đặc biệt là có Chúa Thánh Linh kiểm soát sẽ đem đến sự yên nghỉ, bình an và tin tưởng. Khi bạn không cầu xin Chúa giúp mình kiểm soát tâm trí và cách suy nghĩ, cuộc sống của bạn sẽ vô cùng căng thẳng. Nhưng một tâm trí ở dưới sự đầu phục và kiểm soát sẽ giúp bạn nhìn nhận mọi vấn đề cách khôn ngoan hơn với những quyết định đúng đắn hơn.

“Vả, chăm về xác thịt sanh ra sự chết, còn chăm về Thánh Linh sanh ra sự sống và bình an.” (Rô-ma 8:6)

Biên soạn: Hồng Ân

Nguồn: Pastorrick.com

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like