Home Thánh Kinh Hàng Ngày Chiến Thắng Mọi Sự Tấn Công Của Kẻ Thù

Chiến Thắng Mọi Sự Tấn Công Của Kẻ Thù

by Christianstt.com
30 đọc

Cuộc đời mỗi Cơ Đốc Nhân từ thời điểm bắt đầu tin nhận Chúa Giê-xu cho đến ngày được dự phần trong nước Đức Chúa Trời là cả một cuộc chạy đua dài, gian nan nhưng phước hạnh. Được yêu, được tha thứ, được gọi và được lựa chọn giữa dòng dõi ngang nghịch của thế gian này là đặc ân vô cùng lớn mà Chúa ban cho mỗi chúng ta.

Tuy nhiên, trong cuộc chạy đua cho Đấng Christ, có một kẻ thù luôn thèm khát tấn công vào mọi mong muốn, suy nghĩ của mỗi chúng ta, bất kể chúng ta là người mới tin Chúa hay đã là một Cơ Đốc Nhân vững vàng. Và điều này là sự thật. Vì vậy, Chúa muốn chúng ta phải tiết độ và tỉnh thức, vì kẻ thù nghịch của chúng ta là ma-quỉ, như sư tử rống, đi rình mò chung quanh, đặng tìm kiếm người nào có thể nuốt được (I Phi-e-rơ 5:8).

Ngày nay chúng ta đã được buông tha khỏi sự trói buộc của luật pháp, khỏi sự rủa sả của sự chết vì Chúa Giê-xu đã đến để làm trọn luật pháp và trả giá đắt để chúng ta được tự do, song chớ lấy sự tự do đó mà làm dịp để ăn ở theo tánh xác thịt mà lại để mình dưới ách tôi mọi nữa (Ga-la-ti 5:1,13) nhưng hãy chống lại mọi sự tấn công của ma quỷ bằng Lời của Đức Chúa Trời. Vì mọi Lời ấy ban cho chúng ta những chiến lược tuyệt vời để chống lại kẻ thù nghịch với những khí giới Chúa ban cho chúng ta (Ê-phê-sô 6:11-18).

Có một điều thú vị là tất cả những loại “khí giới” được mô tả trong phân đoạn Kinh thánh trên đều đề cập đến tính cách của Đấng Christ.  Nói một cách khác, hãy giống như Đấng Christ – hãy ở trong Đấng Christ – và chúng ta sẽ chống cự được mọi sự tấn công của kẻ thù.

Bằng lời cầu nguyện ngắn dưới đây, hãy chống lại sự tấn công của kẻ thù trên tâm trí, cảm xúc, môi miệng hoặc thân thể bạn. Vì khi bạn cầu nguyện, Đức Chúa Trời sẽ phát triển những bông trái của Thánh Linh Ngài trên mọi khía cạnh đời sống bạn, để qua sự cầu nguyện bạn sẽ chiến thắng tất cả những kẻ đang tìm cách phá hủy cuộc đời bạn và khiến bạn khác Chúa.

Lời cầu nguyện ngắn

Thưa Chúa, là Chúa của toàn cõi vũ trụ, Đấng tể trị tối cao!

Sa-tan biết rõ rằng nó từ lâu đã không còn quyền gì trên cuộc đời con nữa vì con thuộc về Đấng Christ, chính huyết của Ngài đã chuộc con và giải phóng còn khỏi những trói buộc của sự rủa sả. Nhưng sa-tan chẳng yên mà ngày càng thèm khát, rình rập để tấn công con từng phút một.

Chúa Giê-xu ơi, xin hãy quan phòng tấm lòng con trước những mưu kế của kẻ thù. Xin đừng để sự tự mãn hoặc cám dỗ chiếm lấy tâm trí con, khiến con yêu thích một điều gì khác ngoài Ngài. Nguyện chính Chúa là sự ưa thích duy nhất của lòng con. Xin giúp con yêu thương và tha thứ cho người khác như Ngài đã tha thứ cho con, để sa-tan không thể lợi dụng bước vào cuộc đời con qua bất kì sự cay đắng nào. Nguyện Thần Linh Chúa nuôi dưỡng Tình yêu của Ngài trong con, là Tình yêu thương “dung thứ mọi sự, tin mọi sự, trông cậy mọi sự, nín chịu mọi sự” (1 Cô-rinh-tô 13:7).

Xin giúp con mau nghe, chậm nói và chậm giận (Gia-cơ 1:19). Nguyện mọi lời nói từ miệng con ra sự khôn ngoan để đem đến sự chữa lành (Châm-ngôn 12:18).  Đừng để con buông mình vào sự tán dóc hoặc nói ra những lời bất cẩn gây tổn thương đến người khác, và không làm buồn lòng Thánh Linh của Ngài.

Xin sửa trị mọi ý tưởng con, để điều chi chân thật, điều chi đáng tôn, điều chi công bình, điều chi thanh sạch, điều chi đáng yêu chuộng, điều chi có tiếng tốt, có nhân đức đáng khen thì con sẽ nghĩ đến để sự bình an của Ngài gìn giữ tâm trí con (Phi-líp 4:8-9).

Con là con của Ngài và con muốn được tôn cao Ngài bằng chính thân thể con, vì vậy con cầu xin Cha giữ con khỏi sự cám dỗ của Satan trong thế giới này, giúp con không thỏa hiệp với xác thịt và trở nên bất khiết. Con công bố sự đắc thắng ngày hôm nay.

Trong danh Chúa Giê-xu con cầu nguyện, Amen!

————

Thi-thiên 84:11 “Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời là mặt trời và là cái khiên; Đức Giê-hô-va sẽ ban ân điển và vinh hiển; Ngài sẽ chẳng từ chối điều tốt lành gì cho ai ăn ở ngay thẳng.”

1 Giăng 5:4 “Vì hễ sự gì sanh bởi Đức Chúa Trời, thì thắng hơn thế gianl và sự thắng hơn thế gian, ấy là đức tin của chúng ta.”

Gia-cơ 4:7“Vậy hãy phục Đức Chúa Trời; hãy chống trả ma quỷ, thì nó sẽ lánh xa anh em.”

Rô-ma 12:2 “Đừng làm theo đời nầy, những hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thể nào.”

Ma-thi-ơ 18:18 “Quả thật, Ta nói cùng các ngươi, hễ điều gì các mà các ngươi buộc ở dưới đất thì cũng sẽ buộc ở trên trời, và điều gì mà các ngươi mở ở dưới đất thì cũng sẽ mở ở trên trời.”

Biên dịch: Hồng Ân

Nguồn: Christianstt.com

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like