Home Chuyên Đề Kinh Thánh Nói Gì Về Việc Giữ Bản Thân Khỏi Phạm Tội Bất Khiết

Kinh Thánh Nói Gì Về Việc Giữ Bản Thân Khỏi Phạm Tội Bất Khiết

by Cbn.com
30 đọc

Trong thế giời đầy những lý luận sai lạc về vấn đề tình dục, hướng mắt về lời của Đức Chúa Trời có thể giữ cho những người dù đã kết hôn hay người độc thân đi đúng hướng. Phó Tổng thống Mike Pence bị chế nhạo khi tiết lộ rằng ông luôn cố gắng không bao giờ ở một mình với một người phụ nữ nào mà không phải là vợ của ông. Kinh Thánh đưa ra hướng dẫn rõ ràng về cách tránh xa những tội lỗi liên quan đến tình dục.

Ví dụ, I Cô-rinh-tô 6:18 khuyên, “Hãy tránh xa sự gian dâm, mọi tội người ta phạm đều là ngoài thân thể, nhưng người gian dâm phạm đến chính thân thể mình.

Từ “tránh xa” có nghĩa là bỏ chạy. Và trong Xuất Ê-díp-tô Ký 20:14 đưa ra điều răn là: “Ngươi chớ phạm tội tà dâm.” Một vấn đề lớn trong việc đi lạc khỏi giao ước hôn nhân đó là xem những phim ảnh đồi truỵ Các cuộc điều tra cho thấy khoảng hai phần ba nam giới ở Mỹ thường xuyên xem phim khiêu dâm và tỷ lệ này cũng tương tự đối với những người Cơ Đốc Nhân nam. Thời đại công nghệ đã làm cho vấn đề này trở nên dễ dàng và phổ biến hơn bao giờ hết. Mọi người tiếp cận các nội dung đồi truỵ thông qua điện thoại thông minh và các thiết bị khác với một mức báo động. Kinh Thánh không đề cập đến việc xem phim ảnh đồi truỵ một cách cụ thể nhưng Kinh Thánh có nói rằng khi một người đàn ông đã kết hôn vẫn tiếp tục nhìn vào một người phụ nữ không phải là người vợ của mình, nuôi dưỡng lòng mong muốn quan hệ tình dục với cô ấy, nó có thể dẫn đến phạm tội ngoại tình.

Các ngươi có nghe lời phán rằng: Ngươi chớ phạm tội tà dâm. Song ta phán cho các ngươi biết: Hễ ai ngó đờn bà mà động tình tham muốn, thì trong lòng đã phạm tội tà dâm cùng người rồi. được chép ở trong Ma-thi-ơ 5:27-28.

Nguyên tắc đằng sau câu Kinh Thánh này áp dụng cho bất cứ ai, dù đã lập gia đình hay độc thân vì hành vi đó rõ ràng là đáng ghê tởm trong mắt Đức Chúa Trời.

Cô-lô-sê 3:5 cũng cảnh cáo rằng: “Vậy hãy làm chết các chi thể của anh em ở nơi hạ giới, tức là tà dâm, ô uế, tình dục, tham lam, tham lam chẳng khác gì thờ hình tượng.

Dành thời gian để đọc, suy ngẫm và sống theo những gì Đức Chúa Trời phán cho chúng ta qua lời của Ngài là một điều không dễ dàng. Chúng ta cần thời gian và thực hành. Nhưng đi theo kế hoạch của Ngài cho đời sống của chúng ta có thể giúp chúng ta học cách yêu những việc tốt lành. Chúng ta càng làm như vậy, lòng yêu mến với các tiêu chuẩn của Ngài sẽ càng lớn hơn. Và cuối cùng, nó có thể giúp chúng ta gìn giữ hôn nhân của mình tránh khỏi sự phá hoại từ vấn đề tình dục mà chúng ta đang nhìn thấy trong các nền văn hoá ngày nay. Dưới đây là danh sách các câu kinh thánh để giúp chống trả lại sự cám dỗ về mặt tình dục.

II Ti-mô-thê 2:22
2Cũng hãy tránh khỏi tình dục trai trẻ, mà tìm những điều công bình, đức tin, yêu thương, hòa thuận với kẻ lấy lòng tinh sạch kêu cầu Chúa.

Ga-la-ti 6:1
Hỡi anh em, vì bằng có người nào tình cờ phạm lỗi gì, anh em là kẻ có Đức Chúa Trời, hãy lấy lòng mềm mại mà sửa họ lại; chính mình anh em lại phải giữ, e cũng bị dỗ dành chẳng.

II Cô-rinh-tô 12:21
Có lẽ nào khi tôi đến nơi anh em, Đức Chúa Trời lại làm cho tôi phải hạ mình xuống về việc anh em một lần nữa, và tôi sẽ phải khóc lóc về nhiều kẻ trước đã phạm tội mà không ăn năn về những sự ô uế, gian dâm, luông tuồng họ đã phạm, hay sao?.

Ê-phê-sô 5:3
Phàm những sự gian dâm, hoặc sự ô uế, hoặc sự tham lam, cũng chớ nên nói đến giữa anh em, theo như cách xứng đáng cho các thánh đồ

Ê-phê-sô 5:33
Thế thì mỗi người trong anh em phải yêu vợ mình như mình, còn vợ thì phải kính chồng.

Ga-la-ti 5:19
Vả, các việc làm của xác thịt là rõ ràng lắm: ấy là gian dâm, ô uế, luông tuồng;

Sáng thế ký 2:24
Bởi vậy cho nên người nam sẽ lìa cha mẹ mà dính díu cùng vợ mình, và cả hai sẽ trở nên một thịt.

Hê-bơ-rơ 13:4
Mọi người phải kính trọng sự hôn nhân, chốn quê phòng chớ có ô uế, vì Đức Chúa Trời sẽ đoán phạt kẻ dâm dục cùng kẻ phạm tội ngoại tình.

I Cô-rinh-tô 6:9
Anh em há chẳng biết những kẻ không công bình chẳng bao giờ hưởng được nước Đức Chúa Trời sao?

I Cô-rinh-tô 6:18
Hãy tránh sự dâm dục. Mặc dầu người ta phạm tội gì, tội ấy còn là ngoài thân thể; nhưng kẻ buông mình vào sự dâm dục, thì phạm đến chính thân thể mình.

I Giăng 1:9
Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác.

Ma-thi-ơ 5:28
Song ta phán cho các ngươi biết: Hễ ai ngó đờn bà mà động tình tham muốn, thì trong lòng đã phạm tội tà dâm cùng người rồi.

Mác 7:22-23
tà dâm, tham lam, hung ác, gian dối, hoang đàng, con mắt ganh đố, lộng ngôn, kiêu ngạo, điên cuồng. Hết thảy những điều xấu ấy ra từ trong lòng thì làm cho dơ dáy người.

I Tê-sa-lô-ni-ca 4:3-5
Vì ý muốn Đức Chúa Trời, ấy là khiến anh em nên thánh: tức là phải lánh sự ô uế, mỗi người phải biết giữ thân mình cho thánh sạch và tôn trọng, chẳng bao giờ sa vào tình dục luông tuồng như người ngoại đạo, là kẻ không nhìn biết Đức Chúa Trời.

Mác 10:6-9
Nhưng từ lúc đầu sáng thế, Đức Chúa Trời làm ra một người nam và một người nữ. Vì cớ đó, người nam lìa cha mẹ mình mà dính díu với vợ; và hai người cùng nên một thịt mà thôi. Như thế, vợ chồng chẳng phải mà hai nữa, mà chỉ một thịt. Vậy, người ta không nên phân rẽ những kẻ mà Đức Chúa Trời đã phối hiệp.

Châm ngôn 5:15-19
Hãy uống nước hồ con chứa, và nước chảy trong giếng con. Các nguồn của con há nên tràn ra ngoài đường, và các suối của con tuôn nơi phố chợ sao? Nó khá về một mình con, chớ thông dụng nó với người ngoại. Nguyện nguồn mạch con được phước; con hãy lấy làm vui thích nơi vợ con cưới buổi đang thì, như nai cái đáng thương, và hoàng dương có duyên tốt, nguyện nương long nàng làm thỏa lòng con luôn luôn, và ái tình nàng khiến cho con say mê mãi mãi.

I Cô-rinh-tô 13:4-8
Tình yêu thương hay nhịn nhục; tình yêu thương hay nhơn từ; tình yêu thương chẳng ghen tị, chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo, hẳng làm điều trái phép, chẳng kiếm tư lợi, chẳng nóng giận, chẳng nghi ngờ sự dữ, chẳng vui về điều không công bình, nhưng vui trong lẽ thật. Tình yêu thương hay dung thứ mọi sự, tin mọi sự, trông cậy mọi sự, nín chịu mọi sự. Tình yêu thương chẳng hề hư mất bao giờ. Các lời tiên tri sẽ hết, sự ban cho nói tiếng lạ sẽ thôi, sự thông biết hầu bị bỏ.

Nhã ca 7:6-12

 Hỡi ái tình ta, mình xinh đẹp thay, Hạp ý dường bao, khiến cho người ta được khoái chí!

Hình dung mình giống như cây chà là, Và nương long mình tợ chùm nó.

 Ta nói rằng: Ta sẽ trèo lên cây chà là, Vin lấy các tàu nó; Nguyên hai nương long mình như chùm nho, Mùi thơm mũi mình như trái bình bát,

Và ổ gà mình như rượu ngon. Chảy vào dễ dàng cho lương nhơn tôi, Và tuôn nơi môi kẻ nào ngủ.

Tôi thuộc về lương nhơn tôi, Sự ước ao người hướng về tôi.

Hỡi lương nhơn tôi, hãy đến, chúng ta sẽ đi ra ngoài đồng, Ở đêm nơi hương thôn.

Vừa sớm mai, chúng ta sẽ thức dậy, Đi đến vườn nho, đặng xem thể nho có nứt đọt, Hoa có trổ, thạch lựu có nở bông chăng: Tại đó tôi sẽ tỏ ái tình tôi cho chàng.

I Cô-rinh-tô 6:13-20
Đồ ăn vì bụng, bụng vì đồ ăn, Đức Chúa Trời sẽ hủy hoại cái nọ và cái kia. Nhưng thân thể chẳng phải vì sự dâm dục đâu, bèn là vì Chúa, và Chúa vì thân thể;và Đức Chúa Trời là Đấng đã khiến Chúa sống lại, cũng sẽ lấy quyền phép mình khiến chúng ta sống lại nữa. Anh em há chẳng biết thân thể mình là chi thể của Đấng Christ sao? Vậy thì mình có nên lấy chi thể của Đấng Christ mà làm thành chi thể của điếm đĩ chăng? Đức Chúa Trời nào nỡ vậy!Anh em há chẳng biết người nào kết hiệp với điếm đĩ, thì trở nên một xác với nó sao? Vì có chép rằng: Hai người sẽ đồng nên một thịt. Còn ai kết hiệp với Chúa thì trở nên một tánh thiêng liêng cùng Ngài.

Hãy tránh sự dâm dục. Mặc dầu người ta phạm tội gì, tội ấy còn là ngoài thân thể; nhưng kẻ buông mình vào sự dâm dục, thì phạm đến chính thân thể mình. Anh em há chẳng biết rằng thân thể mình là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự trong anh em, là Đấng mà anh em đã nhận bởi Đức Chúa Trời, và anh em chẳng phải thuộc về chính mình sao? Vì chưng anh em đã được chuộc bằng giá cao rồi. Vậy, hãy lấy thân thể mình làm sáng danh Đức Chúa Trời.

Dịch: Samuel

Nguồn: cbn.com

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like